Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 16 : ÔN CHỮ HOA M

Chia sẻ: phalinh9

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ viết hoa M thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Mạc Thị Bưởi bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng: Một cây làm chẳng lên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao bằng chữ cỡ nhỏ.

Nội dung Text: Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 16 : ÔN CHỮ HOA M

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 16 : ÔN CHỮ HOA
M.

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Củng cố cách viết chữ viết hoa M thông qua BT
ứng dụng :

1. Viết tên riêng Mạc Thị Bưởi bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Viết câu ứng dụng: Một cây làm chẳng lên non
/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao bằng chữ cỡ nhỏ.

II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Mẫu chữ viết hoa M (kiểu 2).

- Tên riêng Mạc Thị Bưởi và câu tục ngữ viết trên
dòng kẻ ô li (cỡ nhỏ).

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌCTiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của
dạy học trò
A. Kiểm tra - Thu, chấm một số vở của - HS nộp Vở Tập
Viết.
HS.
bài cũ:

(5 phút) - Gọi 1 HS đọc thuộc từ và - 1 HS đọc.
câu ứng dụng.

- Gọi1 HS lên viết Lê Lợi, - 2 HS lên bảng
Lời nói. viết, lớp viết bảng
- Nhận xét, sửa chữa, ghi con.
B. Dạy bài
điểm.
mới:
- HS nghe giới
1. Giới thiệu
- GV giới thiệu bài, ghi đề thiệu bài.
bài:
lên bảng.
2. Hướng dẫn
HS viết chữ a) Quan sát và nêu quy
trìmh viết chữ M, T hoa.
hoa: - Có chữ hoa M, T,
- Trong tên riêng và câu B.
(10
ứng dụng có những chữ
phút)
hoa nào ?
- 1 HS nhắc lại,
- Treo bảng các chữ cái
lớp theo dõi, lắng
viết hoa và gọi HS nhắc lại nghe.
quy trình viết đã học.

- Viết lại mẫu chữ cho HS
quan sát, vừa viết vừa
nhắc lại quy trình.
- 2 HS viết bảng
b) Viết bảng:
lớp.
- Yêu cầu HS viết chữ viết
- Lớp viết bảng
hoa M, T vào bảng.
con.
3. Hướng dẫn
- Theo dõi và chỉnh sửa
- Nhận xét, bổ
HS viết từ
lỗi cho HS.
sung.
ứng dụng:
a) Giới thiệu từ ứng dụng:
(5 phút)
- Gọi 1 HS đọc từ Ư/D:
- 1 HS đọc Mạc
Mạc Thị Bưởi
Thị Bưởi - - HS trả
- Em hiểu gì về Mạc Thị lời.
Bưởi?
- HS lắng nghe.
- GV giới thiệu về tên
riêng Mạc thị Bưởi.
b) Quan sát và nhận xét. - HS trả lời

- Trong từ ứng dụng, các
chữ cái có chiều cao như - Bằng 1 con chữ
thế nào? o.
- Khoảng cách giữa các
chữ bằng chừng nào?

c) Viết bảng:
- 2 HS viết bảng
4. Hướng dẫn
- Yêu cầu HS viết từ Ư/D: lớp.
viết câu ứng
Mạc Thị Bưởi.
- Lớp viết bảng
dụng:
- Theo dõi và uốn nắn con.
(10 phút)
thêm cho HS.

a) Giới thiệu câu ứng
dụng:
- 2 HS đọc câu
- Gọi HS đọc câu ứng
ứng dụng.
dụng
- HS trả lời.
- Câu tục ngữ khuyên ta
- Lớp chú ý lắng
điều gì?
nghe.
- GV giải thích ý nghĩa
câu tục ngữ. - HS trả lời, lớp

5. Hướng dẫn b) Quan sát và nhận xét: nhận xét bổ sung.

HS viết vào - Trong câu ứng dụng, các - 2 HS lên bảng
chữ có chiều cao như thế viết.
VTV:
nào? - Lớp viết bảng
(5 phút)
c) Viết bảng: Yêu cầu HS con.
viết : Mạc Thị Bưởi vào - Nhận xét, sửa
bảng con. chữa.
- Theo dõi, hướng dẫn HS
viết đúng, đẹp.
- HS quan sát.
- Cho HS xem bài viết
- HS viết bài vào
mẫu.
vở theo yêu cầu.
- Yêu cầu HS viết bài.
6. Củng cố,
dặn dò:

(5 phút)

- Một số HS nộp
vở chấm.
- Theo dõi và hướng dẫn - Đổi chéo vở để
cho HS yếu. kiểm tra.
- Thu và chấm một số vở.- Nhận xét tiết học, chữ
viết của HS.

- Dặn HS về nhà hoàn
thành bài viết trong VTV,
học thuộc câu Ư/D.

- Chuẩn bị bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản