Giáo án thể dục lớp 1: Tuần 1

Chia sẻ: lephuccd

Tài liệu tham khảo - Giáo án thể dục lớp 1

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án thể dục lớp 1: Tuần 1

NGÀY : 8/9/2011
ĐIỂM : Sân trường
GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 01 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 01
A. Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy :
BÀI 1: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện
- Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu
D. Dụng cụ :
B. Mục tiêu :
- Còi
Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự
-
- Tranh ảnh một số con vật.
bộ môn. Yêu cầu HS biết được một số quy định cơ bản để thực
hiện trong các giờ TD
- Giúp học sinh : HS biết chơi trò chơi “diệt các con vật có hại”.
Y/c bước đầu biết tham gia vào được trò chơi.
Giáo dục : HS nắm được cách chơi, rèn luyện khéo léo, nhanh
-
nhẹn . Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương.


PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐLVĐ
I. MỞ ĐẦU : 6-10'
1. Nhận lớp - Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang
2. Kiểm tra bài cũ
3. Phổ biến bài mới - Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp. Trò chơi " “diệt - Tập trung 4 hàng ngang
các con vật có hại”. Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập
luyện.
4. Khởi động
- Hát và vỗ tay - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ)
- Chung 1-2'
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2,…. - Tập trung 4 hàng dọc
- Chuyên môn 2-3'
II. CƠ BẢN : 18-22'
1. Giới thiệu chương trình - GV giới thiệu tóm tắt chương trình . - Tập trung 4 hàng ngang
3-4'
Thể dục lớp 1. - GV phổ biến
2. Phổ biến nội quy, yêu cầu - Tập trung 4 hàng ngang
2-3'
tập luyện -Nội quy tập luyện, trang phục tập luyện.
1
3. Biên chế tổ tập luyện - Chia 4 tổ tập luyện
2-3'
4. Trò chơi : “Diệt các con 6-8' - GV nêu cách chơi và luật chơi - Tập trung 4 hàng ngang
vật có hại”. - 5 HS làm mẫu
- Cả lớp chơi thử
3. Chạy bền - Cả lớp thi đua
- Chạy 15 m ( Khi chạy phải hít thở đều, phân phối đều - Chạy vòng tròn
III. KẾT THÚC : sức trên đoạn đường chạy )
1. Hồi tĩnh 4-6'
2. Nhận xét - Hát và vỗ tay - Đội hình 4 hàng ngang, đứng tại chỗ
1-2'
3. Xuống lớp - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học - Đội hình 4 hàng ngang
3-4'
- GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ"

BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
NGÀY : 15/9/2011
B. Mục tiêu : ĐIỂM : Sân trường
Giúp học sinh : On lại trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Biết
-
GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 02 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 02
thêm một số con vật có hại, biết tham gia vào trò chơi chủ động
hơn bài trước. Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng, yêu cầu D. Dụng cụ :
A.ực hiện đdạy : mức cơ bản đúng, có thể còn chậm. C. Phương pháp giảng dạy :
th Tên bài ược ở - Còi
BÀI 2: TRÒ CHƠI – ĐỘI chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
- Giúp học sinh : HS biết HÌNH ĐỘI NGŨ - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện
- Tranh ảnh một số con vật.
- Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu
- Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn
luyện khéo léo, nhanh nhẹn
- Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương
2
PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐLVĐ
I. MỞ ĐẦU : 6-10'
1. Nhận lớp - Lớp trưởng tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang
2. Kiểm tra bài cũ
3. Phổ biến bài mới -GV nhắc lại nội quy cho HS sửa lại trang phục. - Tập trung 4 hàng ngang
- Hát và vỗ tay

4. Khởi động - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2,….
- Chung 1-2'
- GV điều khiển lớp thực hiện ( sửa sai cho HS )
- Chuyên môn 2-3'
II. CƠ BẢN : - Tập luyện theo tổ 3 - 4 lần ( sửa sai cho HS ) - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ)
18-22'
1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng - Các tổ thi đua trình diễn 1 lần - Tập trung vòng tròn
8-10'
hàng dọc. - GV điều khiển lớp thực hiện 2 lần
- GV hô khẩu lệnh. - 5 HS làm mẫu - Tập trung 4 hàng ngang
2. Trò chơi : “Diệt các con vật - Tập trung 4 hàng ngang
có hại”. - Tổ 1 chơi thử
8-10'
- Các tổ chơi 1- 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang
- Cả lớp thi đua 2 lần

- Tổ trưởng điều khiển
3. Chạy bền - HS đi vừa làm động tác thả lỏng
III. KẾT THÚC : 4-6'
1. Hồi tĩnh 2-3'
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2,…. - Các tổ nối tiếp nhau thành vòng tròn lớn
3
-Đứng hát vỗ tay 1 phút rồi khép lại thành vòng tròn nhỏ, đứng lại
2. Nhận xét - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học quay mặt vào trong.
3-4'
- Đội hình 4 hàng ngang
3. Xuống lớp
- Về nhà tập lại trò chơi..
- GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ"
BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
NGÀY : 22/9/2011
ĐIỂM : Sân trường
GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 03 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 03
Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy :
A.
BÀI 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện
- Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu
B. Mục tiêu : D. Dụng cụ :
Giúp học sinh : On tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu học
- - Còi
sinh tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn trước. Làm quen với đứng
nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức cơ bản đúng
Giúp học sinh : On trò chơi“Diệt các con vật có hại”. HS biết chơi
-
đúng luật, trật tự, hào hứng trong khi chơi.
Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luy ện th ể l ực, rèn
-
luyện khéo léo, nhanh nhẹn
- Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương

4
PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐLVĐ
I. MỞ ĐẦU : 6-10'
1. Nhận lớp - Lớp trường tập trung cho các bạn chấn chỉnh trang - Tập trung 4 hàng ngang
2. Kiểm tra bài cũ phục, báo cáo
3. Phổ biến bài mới - Tập trung 4 hàng ngang

- Hát và vỗ tay

4. Khởi động
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2, 1-2 - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ)
- Chung 1-2'
- Tập trung 4 hàng ngang
- Chuyên môn 2-3'
II. CƠ BẢN : - Tập trung 4 hàng ngang
18-22'
1. On tập hàng dọc, dóng hàng, 10-12' -GV điều khiển lớp thực hiện 1-2 lần (sửa sai cho HS)
nghiêm,nghỉ - Tập luyện theo tổ ( sửa sai cho HS ) - Tổ trưởng điều khiển
- Các tổ thi đua trình diễn 1 lần - Tập trung 4 hàng ngang
2-3'
- GV điều khiển lớp thực hiện 2 lần

- Tập trung 4 hàng ngang
6-8'
2. Trò chơi : “Diệt các con vật - GV nêu cách chơi và luật chơi - Tổ trưởng điều khiển
có hại”. - Tổ 1 chơi thử
- Các tổ chơi 1- 2 lần
3. Chạy bền - Cả lớp thi đua 2 lần
III. KẾT THÚC : 4-6'
1. Hồi tĩnh - Tập trung 4 hàng ngang
2-3'
2. Nhận xét - HS đi vừa làm động tác thả lỏng
3-4'
- Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học
3. Xuống lớp - Về nhà tập lại nghiêm, nghỉ.
- GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ"

BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC5
NGÀY : 29/9/2011
ĐIỂM : Sân trường
GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 04 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 04
Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy :
A.
BÀI 4 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện
- Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu
B. Mục đích - Yêu cầu : D. Dụng cụ :
Giúp học sinh : On tập hợp hàng dọc, dóng hàng, nghiêm, nghỉ. Yêu cầu - 1 Còi
học sinh tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn trước. Học quay phải,
quay trái. Yêu cầu biết nhận đúng hướng và xoay người theo khẩu lệnh.
- Giúp học sinh : On trò chơi“Diệt các con vật có hại”. HS biết chơi đúng
luật, trật tự, hào hứng trong khi chơi.
- Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn luyện
khéo léo, nhanh nhẹn
- Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thươngPHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐLVĐ
I. MỞ ĐẦU : 6-10'
1. Nhận lớp - Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang
2. Kiểm tra bài cũ - Hát vỗ tay
3. Phổ biến bài mới - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2, 1-2 - Tập trung 4 hàng ngang

4. Khởi động - Trò chơi " Diệt các con vật có hại"
- Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ)
- Chung 1-2'
6
- Chuyên môn 2-3'
II. CƠ BẢN : 18-22'
1. On tập hợp hàng dọc, dóng 3-4'
hàng, nghiêm,nghỉ, quay phải , - GV điều khiển lớp thực hiện 1-2 lần ( sửa sai cho - Tập trung 4 hàng ngang
HS ) : Ôn quay phải, quay trái, đi đều.
quay trái
- Tập luyện theo tổ ( sửa sai cho HS ) - Tập trung 4 hàng ngang
7-8'
- Quay sau : GV làm động tác 2 lần
- 3 HS làm thử - Tổ trưởng điều khiển
- Cả lớp tập theo khẩu lệnh của GV - Tập trung 4 hàng ngang
- Tập theo tổ ( GV sửa sai cho HS )
2. On trò chơi : “Diệt các con vật 6-8' - GV nêu cách chơi và luật chơi
có hại”. - GV làm mẫu - Tổ trưởng điều khiển
- Tổ 1 chơi thử - Tập trung 4 hàng ngang
- Các tổ chơi 1- 2 lần
3. Chạy bền - Cả lớp thi đua 2 - 3 lần
- Chạy 15 m ( Khi chạy phải hít thở đều, phân phối
III. KẾT THÚC : đều sức trên đoạn đường chạy ) - Tập trung 4 hàng ngang
1. Hồi tĩnh 4-6'
2. Nhận xét - HS hát và vỗ tay theo nhịp
1-2'
- Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học
3-4'
3. Xuống lớp - Về nhà tập lại quay sau. - Đội hình 4 hàng ngang
- GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ"

BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
NGÀY : 6/10/2011
ĐIỂM : Sân trường
7
GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 05 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 05
A. Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy :
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –TRÒ CHƠI - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện
- Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu
B. Mục đích - Yêu cầu : D. Dụng cụ :
Giúp học sinh : ôn một số đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu
- - Còi
thực hiện chính xác nhanh và kỉ luật, trật tự hơn giờ trước - Kẻ sân
- Giúp học sinh : làm quen với trò chơi qua đường lội
- Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn
luyện khéo léo, nhanh nhẹn
- Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương

PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐLVĐ
I. MỞ ĐẦU : 6-10'
1. Nhận lớp - Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang
2. Kiểm tra bài cũ - Đứng vỗ tay hát : 1-2’
3. Phổ biến bài mới - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự - Tập trung 1 hàng dọc
nhiên trường.
4. Khởi động - Đi vòng tròn hít thở sâu.
- Trò chơi “Diệt con vật có hại” - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ)
- Chung 1-2'
- Tập trung 4 hàng ngang
- Hát và vỗ tay
- Chuyên môn 2-3'
II. CƠ BẢN : - Tập trung 4 hàng ngang, hàng dọc
18-22'
1. On tập hợp hàng dọc, dóng 8-10' - GV điều khiển lớp thực hiện 2 –3 lần ( sửa sai cho
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, - Tổ trưởng điều khiển
HS )
quay phải quay trái - Tập luyện theo tổ 2 lần ( sửa sai cho HS ) - Tập trung 4 hàng ngang
- Các tổ thi đua trình diễn - Tập trung 4 hàng dọc
- GV điều khiển cả lớp tập 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang
- GV nêu cách chơi và luật chơi
8-10'
- Cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần
2. Trò chơi : " Qua đường lội” - 2 HS làm mẫu
8
- Tổ 1 chơi thử
- Các tổ chơi 1- 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang
- Cả lớp thi đua 2 - 3 lần - Các tổ nối tiếp nhau thành 2 hàng dọc
- Cả lớp chạy đều
3. Chạy bền - Đội hình 4 hàng ngang

III. KẾT THÚC : - Hát vỗ tay 1-2’
4-6'
1. Hồi tĩnh - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học
1-2'
2. Nhận xét - Về nhà tập lại các động tác vừa học..
3-4'
- GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ"
3. Xuống lớp

BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
NGÀY : 13 /10/2011
ĐIỂM : Sân trường
GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 06 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 06
A. Mụcbài dạy : cầu : C. Phương pháp giảng dạy :
B. Tên đích - Yêu
ĐỘI Giúp hĐc sinh : ôn một CHƠIi hình đội ngũ đã học. Yêu cầu
HÌNH ọ ỘI NGŨ –TRÒ số độ - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện
-
- . Dụngluyệ: hoàn chỉnh, thi đấu
D Tập cụ n
thực hiện chính xác nhanh và kỉ luật, trật tự hơn giờ trước. Học dàn
hàng, dồn hàng. Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản - Còi
- Kẻ sân
đúng.
- Giúp học sinh : On trò chơi”Qua đường lội”
- Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn
luyện khéo léo, nhanh nhẹn
9
- Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương
PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐLVĐ
I. MỞ ĐẦU : 6-10'
1. Nhận lớp Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang
-
2. Kiểm tra bài cũ Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
-
3. Phổ biến bài mới Đứng vỗ tay hát : 1-2’
-
Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự - Tập trung 1 hàng dọc
-
4. Khởi động nhiên trường.
- Đi vòng tròn hít thở sâu.
- Chung 1-2'
- Trò chơi “Diệt con vật có hại” - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ)
- Tập trung 4 hàng ngang
- Chuyên môn 2-3'
- Hát và vỗ tay
II. CƠ BẢN : 18-22'
1. On tập hợp hàng dọc, dóng 5-7’ - Tập trung 4 hàng ngang, hàng dọc
- GV điều khiển lớp thực hiện 2 –3 lần ( sửa sai cho
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ,
HS )
quay phải quay trái - Tổ trưởng điều khiển
- Tập luyện theo tổ 2 lần ( sửa sai cho HS )
2. Học dàn hàng, dồn hàng. - Tập trung 4 hàng ngang
8-10'
- Các tổ thi đua trình diễn - Tập trung 4 hàng dọc
- GV điều khiển cả lớp tập 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang
- GV nêu cách chơi và luật chơi
- Cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần
3. On trò chơi : " Qua đường 3-5’
- 2 HS làm mẫu
lội”
- Tổ 1 chơi thử
- Các tổ chơi 1- 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang
- Cả lớp thi đua 2 - 3 lần - Các tổ nối tiếp nhau thành 2 hàng dọc
- Cả lớp chạy đều
3. Chạy bền - Đội hình 4 hàng ngang
4-6'
1-2'
- Hát vỗ tay 1-2’
III. KẾT THÚC : 3-4'
10
1. Hồi tĩnh - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học
2. Nhận xét - Về nhà tập lại các động tác vừa học..
- GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ"
3. Xuống lớp
BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
NGÀY : 20/10/2011
ĐIỂM : Sân trường
GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 07 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 07
A. Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy :
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –TRÒ CHƠI - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện
- Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu
B. Mục đích - Yêu cầu :
D. Dụng cụ :
- Giúp học sinh : Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu
- Còi
cầu thực hiện chính xác nhanh và kỉ luật, trật tự hơn giờ trước.
- Kẻ sân
Học đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác
ở mức cơ bản đúng.
- Giúp học sinh : On trò chơi “Qua đường lội”
- Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn
luyện khéo léo, nhanh nhẹn
- Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương

PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐLVĐ
I. MỞ ĐẦU : 6-10'
1. Nhận lớp Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang
-

11
2. Kiểm tra bài cũ Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
-
3. Phổ biến bài mới Đứng vỗ tay hát : 1-2’
-
Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự - Tập trung 1 hàng dọc
-
4. Khởi động nhiên trường.
- Đi vòng tròn hít thở sâu.
- Chung 1-2'
- Trò chơi “Diệt con vật có hại” - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ)
- Tập trung 4 hàng ngang
- Chuyên môn 2-3'
II. CƠ BẢN : - Hát và vỗ tay
18-22'
1. On tập hợp hàng dọc, dóng 5-7’ - Tập trung 4 hàng ngang, hàng dọc
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, - GV điều khiển lớp thực hiện 2 –3 lần ( sửa sai cho
quay phải , quay trái - Tổ trưởng điều khiển
HS )
2. On dàn hàng, dồn hàng. - Tập luyện theo tổ 2 lần ( sửa sai cho HS ) - Tập trung 4 hàng ngang
5-7'
- Các tổ thi đua trình diễn - Tập trung 4 hàng dọc
3. Đi thường theo nhịp 1-2 - GV điều khiển cả lớp tập 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang
3-5’
- GV nêu cách chơi và luật chơi
3. On trò chơi : " Qua đường 3-5’ - Cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần
lội” - 2 HS làm mẫu
- Tổ 1 chơi thử
- Các tổ chơi 1- 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang
- Cả lớp thi đua 2 - 3 lần - Các tổ nối tiếp nhau thành 2 hàng dọc
- Cả lớp chạy đều
3. Chạy bền - Đội hình 4 hàng ngang
1-2’

III. KẾT THÚC : - Hát vỗ tay 1-2’
4-6'
1. Hồi tĩnh - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học
1-2'
2. Nhận xét - Về nhà tập lại các động tác vừa học..
3-4'
- GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ"
3. Xuống lớp

BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
12
NGÀY : 27/10/2011
ĐIỂM : Sân trường
GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 08 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 08
A. Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy :
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện
- Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu
B. Mục đích - Yêu cầu :
D. Dụng cụ :
Giúp học sinh : Ôn kĩ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu
-
- Còi
thực hiện chính xác nhanh và kỉ luật, trật tự hơn giờ trước.. Làm
- Kẻ sân
quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước..Yêu cầu
thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
Giúp học sinh : On trò chơi “Qua đường lội”. Yêu cầu biết
-
tham gia chơi ơr mức tương đối chủ động.
- Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn
luyện khéo léo, nhanh nhẹn
- Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương

PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐLVĐ
I. MỞ ĐẦU : 6-10'
1. Nhận lớp Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang
-
2. Kiểm tra bài cũ Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
-
3. Phổ biến bài mới Đứng vỗ tay hát : 1-2’
-
Giậm chân đếm theo nhịp 1-2, 1-2,… - Tập trung 1 hàng dọc
-
4. Khởi động Trò chơi “Diệt con vật có hại”
-
- Chung 1-2'
- Hát và vỗ tay - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ)
- Tập trung 4 hàng ngang
- Chuyên môn 2-3'
II. CƠ BẢN : 18-22'
13
1. Thi tập hợp hàng dọc, dóng 5-7’ - GV điều khiển lớp thực hiện 2 –3 lần ( sửa sai cho - Tập trung 4 hàng ngang, hàng dọc
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, HS )
quay phải , quay trái - Tập luyện theo tổ 2 lần ( sửa sai cho HS ) - Tổ trưởng điều khiển
2. On dàn hàng, dồn hàng. - Các tổ thi đua trình diễn - Tập trung 4 hàng ngang
5-7'
- GV điều khiển cả lớp tập 2 lần - Tập trung 4 hàng dọc
3. Đi thường theo nhịp 1-2 - GV nêu cách chơi và luật chơi - Tập trung 4 hàng ngang
3-5’
- Cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần
4. On trò chơi : " Qua đường 3-5’ - 2 HS làm mẫu
lội” - Tổ 1 chơi thử
- Các tổ chơi 1- 2 lần
- Cả lớp thi đua 2 - 3 lần - Tập trung 4 hàng ngang
- Cả lớp chạy đều - Các tổ nối tiếp nhau thành 2 hàng dọc

5. Chạy bền - Đội hình 4 hàng ngang
1-2’
- Hát vỗ tay 1-2’
III. KẾT THÚC : - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học
4-6'
1. Hồi tĩnh - Về nhà tập lại các động tác vừa học..
1-2'
2. Nhận xét - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ"
3-4'
3. Xuống lớp
BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
NGÀY : 3/11/2011
ĐIỂM : Sân trường
GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 09 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 09
A. Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy :
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN4 - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện
1
- Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu
B. Mục đích - Yêu cầu :
D. Dụng cụ :
Giúp học sinh : Ôn kĩ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu
-
- Còi
thực hiện chính xác nhanh và kỉ luật, trật tự hơn giờ trước.. Ôn tư
- Kẻ sân
thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước..Học đứng đưa hai
tay dang ngang, đưng sđưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực
hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
Giúp học sinh : On trò chơi “Qua đường lội”. Yêu cầu biết
-
tham gia chơi ơr mức tương đối chủ động.
- Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn
luyện khéo léo, nhanh nhẹn
- Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương

PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ĐLVĐ
I. MỞ ĐẦU : 6-10'
1. Nhận lớp Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang
-
2. Kiểm tra bài cũ Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
-
3. Phổ biến bài mới Đứng vỗ tay hát : 1-2’
-
Giậm chân đếm theo nhịp 1-2, 1-2,… - Tập trung 1 hàng dọc
-
4. Khởi động Trò chơi “Diệt con vật có hại”
-
- Chung 1-2'
- Hát và vỗ tay - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ)
- Tập trung 4 hàng ngang
- Chuyên môn 2-3'
II. CƠ BẢN : 18-22'
1. On tư thế đứng cơ bản - GV điều khiển lớp thực hiện 2 –3 lần ( sửa sai cho - Tập trung 4 hàng ngang, hàng dọc
5-7’
2. Học đứng đưa 2 tay dang HS )
ngang và đứng đưa 2 tay lên - Tập luyện theo tổ 2 lần ( sửa sai cho HS ) - Tổ trưởng điều khiển
chếch chữ V. - Các tổ thi đua trình diễn - Tập trung 4 hàng ngang
5-7'
- GV điều khiển cả lớp tập 2 lần - Tập trung 4 hàng dọc
3. On đội hình đội ngũ - GV nêu cách chơi và luật chơi - Tập trung 4 hàng ngang
3-5’
- Cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần
4. On trò chơi : " Qua đường 3-5’ - 2 HS làm mẫu
lội” - Tổ 1 chơi thử
15
- Các tổ chơi 1- 2 lần
- Cả lớp thi đua 2 - 3 lần - Tập trung 4 hàng ngang
- Cả lớp chạy đều - Các tổ nối tiếp nhau thành 2 hàng dọc

5 . Chạy bền - Đội hình 4 hàng ngang
1-2’
- Hát vỗ tay 1-2’
III. KẾT THÚC : - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học
4-6'
1. Hồi tĩnh - Về nhà tập lại các động tác vừa học..
1-2'
2. Nhận xét - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ"
3-4'
3. Xuống lớp

BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC
16
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản