Giáo án thể dục lớp 1: Tuần 1

Chia sẻ: Dinh Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

1
325
lượt xem
77
download

Giáo án thể dục lớp 1: Tuần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giáo án thể dục lớp 1: Tuần 1

 1. NGÀY : 8/9/2011 ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 01 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 01 A. Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy : BÀI 1: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện - Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu D. Dụng cụ : B. Mục tiêu : - Còi Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự - - Tranh ảnh một số con vật. bộ môn. Yêu cầu HS biết được một số quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ TD - Giúp học sinh : HS biết chơi trò chơi “diệt các con vật có hại”. Y/c bước đầu biết tham gia vào được trò chơi. Giáo dục : HS nắm được cách chơi, rèn luyện khéo léo, nhanh - nhẹn . Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương. PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐLVĐ I. MỞ ĐẦU : 6-10' 1. Nhận lớp - Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang 2. Kiểm tra bài cũ 3. Phổ biến bài mới - Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp. Trò chơi " “diệt - Tập trung 4 hàng ngang các con vật có hại”. Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. 4. Khởi động - Hát và vỗ tay - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Chung 1-2' - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2,…. - Tập trung 4 hàng dọc - Chuyên môn 2-3' II. CƠ BẢN : 18-22' 1. Giới thiệu chương trình - GV giới thiệu tóm tắt chương trình . - Tập trung 4 hàng ngang 3-4' Thể dục lớp 1. - GV phổ biến 2. Phổ biến nội quy, yêu cầu - Tập trung 4 hàng ngang 2-3' tập luyện -Nội quy tập luyện, trang phục tập luyện. 1
 2. 3. Biên chế tổ tập luyện - Chia 4 tổ tập luyện 2-3' 4. Trò chơi : “Diệt các con 6-8' - GV nêu cách chơi và luật chơi - Tập trung 4 hàng ngang vật có hại”. - 5 HS làm mẫu - Cả lớp chơi thử 3. Chạy bền - Cả lớp thi đua - Chạy 15 m ( Khi chạy phải hít thở đều, phân phối đều - Chạy vòng tròn III. KẾT THÚC : sức trên đoạn đường chạy ) 1. Hồi tĩnh 4-6' 2. Nhận xét - Hát và vỗ tay - Đội hình 4 hàng ngang, đứng tại chỗ 1-2' 3. Xuống lớp - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học - Đội hình 4 hàng ngang 3-4' - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC NGÀY : 15/9/2011 B. Mục tiêu : ĐIỂM : Sân trường Giúp học sinh : On lại trò chơi “Diệt các con vật có hại”. Biết - GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 02 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 02 thêm một số con vật có hại, biết tham gia vào trò chơi chủ động hơn bài trước. Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng, yêu cầu D. Dụng cụ : A.ực hiện đdạy : mức cơ bản đúng, có thể còn chậm. C. Phương pháp giảng dạy : th Tên bài ược ở - Còi BÀI 2: TRÒ CHƠI – ĐỘI chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. - Giúp học sinh : HS biết HÌNH ĐỘI NGŨ - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện - Tranh ảnh một số con vật. - Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu - Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn - Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương 2
 3. PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐLVĐ I. MỞ ĐẦU : 6-10' 1. Nhận lớp - Lớp trưởng tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang 2. Kiểm tra bài cũ 3. Phổ biến bài mới -GV nhắc lại nội quy cho HS sửa lại trang phục. - Tập trung 4 hàng ngang - Hát và vỗ tay 4. Khởi động - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2,…. - Chung 1-2' - GV điều khiển lớp thực hiện ( sửa sai cho HS ) - Chuyên môn 2-3' II. CƠ BẢN : - Tập luyện theo tổ 3 - 4 lần ( sửa sai cho HS ) - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) 18-22' 1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng - Các tổ thi đua trình diễn 1 lần - Tập trung vòng tròn 8-10' hàng dọc. - GV điều khiển lớp thực hiện 2 lần - GV hô khẩu lệnh. - 5 HS làm mẫu - Tập trung 4 hàng ngang 2. Trò chơi : “Diệt các con vật - Tập trung 4 hàng ngang có hại”. - Tổ 1 chơi thử 8-10' - Các tổ chơi 1- 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang - Cả lớp thi đua 2 lần - Tổ trưởng điều khiển 3. Chạy bền - HS đi vừa làm động tác thả lỏng III. KẾT THÚC : 4-6' 1. Hồi tĩnh 2-3' - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1-2, 1-2,…. - Các tổ nối tiếp nhau thành vòng tròn lớn 3
 4. -Đứng hát vỗ tay 1 phút rồi khép lại thành vòng tròn nhỏ, đứng lại 2. Nhận xét - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học quay mặt vào trong. 3-4' - Đội hình 4 hàng ngang 3. Xuống lớp - Về nhà tập lại trò chơi.. - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC NGÀY : 22/9/2011 ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 03 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 03 Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy : A. BÀI 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện - Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu B. Mục tiêu : D. Dụng cụ : Giúp học sinh : On tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Yêu cầu học - - Còi sinh tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn trước. Làm quen với đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thưc hiện động tác ở mức cơ bản đúng Giúp học sinh : On trò chơi“Diệt các con vật có hại”. HS biết chơi - đúng luật, trật tự, hào hứng trong khi chơi. Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luy ện th ể l ực, rèn - luyện khéo léo, nhanh nhẹn - Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương 4
 5. PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐLVĐ I. MỞ ĐẦU : 6-10' 1. Nhận lớp - Lớp trường tập trung cho các bạn chấn chỉnh trang - Tập trung 4 hàng ngang 2. Kiểm tra bài cũ phục, báo cáo 3. Phổ biến bài mới - Tập trung 4 hàng ngang - Hát và vỗ tay 4. Khởi động - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2, 1-2 - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Chung 1-2' - Tập trung 4 hàng ngang - Chuyên môn 2-3' II. CƠ BẢN : - Tập trung 4 hàng ngang 18-22' 1. On tập hàng dọc, dóng hàng, 10-12' -GV điều khiển lớp thực hiện 1-2 lần (sửa sai cho HS) nghiêm,nghỉ - Tập luyện theo tổ ( sửa sai cho HS ) - Tổ trưởng điều khiển - Các tổ thi đua trình diễn 1 lần - Tập trung 4 hàng ngang 2-3' - GV điều khiển lớp thực hiện 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang 6-8' 2. Trò chơi : “Diệt các con vật - GV nêu cách chơi và luật chơi - Tổ trưởng điều khiển có hại”. - Tổ 1 chơi thử - Các tổ chơi 1- 2 lần 3. Chạy bền - Cả lớp thi đua 2 lần III. KẾT THÚC : 4-6' 1. Hồi tĩnh - Tập trung 4 hàng ngang 2-3' 2. Nhận xét - HS đi vừa làm động tác thả lỏng 3-4' - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học 3. Xuống lớp - Về nhà tập lại nghiêm, nghỉ. - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC 5
 6. NGÀY : 29/9/2011 ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 04 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 04 Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy : A. BÀI 4 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện - Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu B. Mục đích - Yêu cầu : D. Dụng cụ : Giúp học sinh : On tập hợp hàng dọc, dóng hàng, nghiêm, nghỉ. Yêu cầu - 1 Còi học sinh tập hợp đúng chỗ, nhanh và trật tự hơn trước. Học quay phải, quay trái. Yêu cầu biết nhận đúng hướng và xoay người theo khẩu lệnh. - Giúp học sinh : On trò chơi“Diệt các con vật có hại”. HS biết chơi đúng luật, trật tự, hào hứng trong khi chơi. - Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn - Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐLVĐ I. MỞ ĐẦU : 6-10' 1. Nhận lớp - Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang 2. Kiểm tra bài cũ - Hát vỗ tay 3. Phổ biến bài mới - Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2, 1-2 - Tập trung 4 hàng ngang 4. Khởi động - Trò chơi " Diệt các con vật có hại" - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Chung 1-2' 6
 7. - Chuyên môn 2-3' II. CƠ BẢN : 18-22' 1. On tập hợp hàng dọc, dóng 3-4' hàng, nghiêm,nghỉ, quay phải , - GV điều khiển lớp thực hiện 1-2 lần ( sửa sai cho - Tập trung 4 hàng ngang HS ) : Ôn quay phải, quay trái, đi đều. quay trái - Tập luyện theo tổ ( sửa sai cho HS ) - Tập trung 4 hàng ngang 7-8' - Quay sau : GV làm động tác 2 lần - 3 HS làm thử - Tổ trưởng điều khiển - Cả lớp tập theo khẩu lệnh của GV - Tập trung 4 hàng ngang - Tập theo tổ ( GV sửa sai cho HS ) 2. On trò chơi : “Diệt các con vật 6-8' - GV nêu cách chơi và luật chơi có hại”. - GV làm mẫu - Tổ trưởng điều khiển - Tổ 1 chơi thử - Tập trung 4 hàng ngang - Các tổ chơi 1- 2 lần 3. Chạy bền - Cả lớp thi đua 2 - 3 lần - Chạy 15 m ( Khi chạy phải hít thở đều, phân phối III. KẾT THÚC : đều sức trên đoạn đường chạy ) - Tập trung 4 hàng ngang 1. Hồi tĩnh 4-6' 2. Nhận xét - HS hát và vỗ tay theo nhịp 1-2' - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học 3-4' 3. Xuống lớp - Về nhà tập lại quay sau. - Đội hình 4 hàng ngang - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC NGÀY : 6/10/2011 ĐIỂM : Sân trường 7
 8. GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 05 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 05 A. Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –TRÒ CHƠI - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện - Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu B. Mục đích - Yêu cầu : D. Dụng cụ : Giúp học sinh : ôn một số đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu - - Còi thực hiện chính xác nhanh và kỉ luật, trật tự hơn giờ trước - Kẻ sân - Giúp học sinh : làm quen với trò chơi qua đường lội - Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn - Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐLVĐ I. MỞ ĐẦU : 6-10' 1. Nhận lớp - Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang 2. Kiểm tra bài cũ - Đứng vỗ tay hát : 1-2’ 3. Phổ biến bài mới - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự - Tập trung 1 hàng dọc nhiên trường. 4. Khởi động - Đi vòng tròn hít thở sâu. - Trò chơi “Diệt con vật có hại” - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Chung 1-2' - Tập trung 4 hàng ngang - Hát và vỗ tay - Chuyên môn 2-3' II. CƠ BẢN : - Tập trung 4 hàng ngang, hàng dọc 18-22' 1. On tập hợp hàng dọc, dóng 8-10' - GV điều khiển lớp thực hiện 2 –3 lần ( sửa sai cho hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, - Tổ trưởng điều khiển HS ) quay phải quay trái - Tập luyện theo tổ 2 lần ( sửa sai cho HS ) - Tập trung 4 hàng ngang - Các tổ thi đua trình diễn - Tập trung 4 hàng dọc - GV điều khiển cả lớp tập 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang - GV nêu cách chơi và luật chơi 8-10' - Cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần 2. Trò chơi : " Qua đường lội” - 2 HS làm mẫu 8
 9. - Tổ 1 chơi thử - Các tổ chơi 1- 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang - Cả lớp thi đua 2 - 3 lần - Các tổ nối tiếp nhau thành 2 hàng dọc - Cả lớp chạy đều 3. Chạy bền - Đội hình 4 hàng ngang III. KẾT THÚC : - Hát vỗ tay 1-2’ 4-6' 1. Hồi tĩnh - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học 1-2' 2. Nhận xét - Về nhà tập lại các động tác vừa học.. 3-4' - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" 3. Xuống lớp BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC NGÀY : 13 /10/2011 ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 06 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 06 A. Mụcbài dạy : cầu : C. Phương pháp giảng dạy : B. Tên đích - Yêu ĐỘI Giúp hĐc sinh : ôn một CHƠIi hình đội ngũ đã học. Yêu cầu HÌNH ọ ỘI NGŨ –TRÒ số độ - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện - - . Dụngluyệ: hoàn chỉnh, thi đấu D Tập cụ n thực hiện chính xác nhanh và kỉ luật, trật tự hơn giờ trước. Học dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu biết và thực hiện được ở mức cơ bản - Còi - Kẻ sân đúng. - Giúp học sinh : On trò chơi”Qua đường lội” - Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn 9 - Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương
 10. PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐLVĐ I. MỞ ĐẦU : 6-10' 1. Nhận lớp Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang - 2. Kiểm tra bài cũ Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - 3. Phổ biến bài mới Đứng vỗ tay hát : 1-2’ - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự - Tập trung 1 hàng dọc - 4. Khởi động nhiên trường. - Đi vòng tròn hít thở sâu. - Chung 1-2' - Trò chơi “Diệt con vật có hại” - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Tập trung 4 hàng ngang - Chuyên môn 2-3' - Hát và vỗ tay II. CƠ BẢN : 18-22' 1. On tập hợp hàng dọc, dóng 5-7’ - Tập trung 4 hàng ngang, hàng dọc - GV điều khiển lớp thực hiện 2 –3 lần ( sửa sai cho hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, HS ) quay phải quay trái - Tổ trưởng điều khiển - Tập luyện theo tổ 2 lần ( sửa sai cho HS ) 2. Học dàn hàng, dồn hàng. - Tập trung 4 hàng ngang 8-10' - Các tổ thi đua trình diễn - Tập trung 4 hàng dọc - GV điều khiển cả lớp tập 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang - GV nêu cách chơi và luật chơi - Cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần 3. On trò chơi : " Qua đường 3-5’ - 2 HS làm mẫu lội” - Tổ 1 chơi thử - Các tổ chơi 1- 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang - Cả lớp thi đua 2 - 3 lần - Các tổ nối tiếp nhau thành 2 hàng dọc - Cả lớp chạy đều 3. Chạy bền - Đội hình 4 hàng ngang 4-6' 1-2' - Hát vỗ tay 1-2’ III. KẾT THÚC : 3-4' 10
 11. 1. Hồi tĩnh - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học 2. Nhận xét - Về nhà tập lại các động tác vừa học.. - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" 3. Xuống lớp BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC NGÀY : 20/10/2011 ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 07 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 07 A. Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –TRÒ CHƠI - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện - Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu B. Mục đích - Yêu cầu : D. Dụng cụ : - Giúp học sinh : Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu - Còi cầu thực hiện chính xác nhanh và kỉ luật, trật tự hơn giờ trước. - Kẻ sân Học đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. - Giúp học sinh : On trò chơi “Qua đường lội” - Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn - Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐLVĐ I. MỞ ĐẦU : 6-10' 1. Nhận lớp Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang - 11
 12. 2. Kiểm tra bài cũ Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - 3. Phổ biến bài mới Đứng vỗ tay hát : 1-2’ - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên địa hình tự - Tập trung 1 hàng dọc - 4. Khởi động nhiên trường. - Đi vòng tròn hít thở sâu. - Chung 1-2' - Trò chơi “Diệt con vật có hại” - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Tập trung 4 hàng ngang - Chuyên môn 2-3' II. CƠ BẢN : - Hát và vỗ tay 18-22' 1. On tập hợp hàng dọc, dóng 5-7’ - Tập trung 4 hàng ngang, hàng dọc hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, - GV điều khiển lớp thực hiện 2 –3 lần ( sửa sai cho quay phải , quay trái - Tổ trưởng điều khiển HS ) 2. On dàn hàng, dồn hàng. - Tập luyện theo tổ 2 lần ( sửa sai cho HS ) - Tập trung 4 hàng ngang 5-7' - Các tổ thi đua trình diễn - Tập trung 4 hàng dọc 3. Đi thường theo nhịp 1-2 - GV điều khiển cả lớp tập 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang 3-5’ - GV nêu cách chơi và luật chơi 3. On trò chơi : " Qua đường 3-5’ - Cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần lội” - 2 HS làm mẫu - Tổ 1 chơi thử - Các tổ chơi 1- 2 lần - Tập trung 4 hàng ngang - Cả lớp thi đua 2 - 3 lần - Các tổ nối tiếp nhau thành 2 hàng dọc - Cả lớp chạy đều 3. Chạy bền - Đội hình 4 hàng ngang 1-2’ III. KẾT THÚC : - Hát vỗ tay 1-2’ 4-6' 1. Hồi tĩnh - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học 1-2' 2. Nhận xét - Về nhà tập lại các động tác vừa học.. 3-4' - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" 3. Xuống lớp BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC 12
 13. NGÀY : 27/10/2011 ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 08 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 08 A. Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện - Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu B. Mục đích - Yêu cầu : D. Dụng cụ : Giúp học sinh : Ôn kĩ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu - - Còi thực hiện chính xác nhanh và kỉ luật, trật tự hơn giờ trước.. Làm - Kẻ sân quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước..Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. Giúp học sinh : On trò chơi “Qua đường lội”. Yêu cầu biết - tham gia chơi ơr mức tương đối chủ động. - Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn - Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐLVĐ I. MỞ ĐẦU : 6-10' 1. Nhận lớp Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang - 2. Kiểm tra bài cũ Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - 3. Phổ biến bài mới Đứng vỗ tay hát : 1-2’ - Giậm chân đếm theo nhịp 1-2, 1-2,… - Tập trung 1 hàng dọc - 4. Khởi động Trò chơi “Diệt con vật có hại” - - Chung 1-2' - Hát và vỗ tay - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Tập trung 4 hàng ngang - Chuyên môn 2-3' II. CƠ BẢN : 18-22' 13
 14. 1. Thi tập hợp hàng dọc, dóng 5-7’ - GV điều khiển lớp thực hiện 2 –3 lần ( sửa sai cho - Tập trung 4 hàng ngang, hàng dọc hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, HS ) quay phải , quay trái - Tập luyện theo tổ 2 lần ( sửa sai cho HS ) - Tổ trưởng điều khiển 2. On dàn hàng, dồn hàng. - Các tổ thi đua trình diễn - Tập trung 4 hàng ngang 5-7' - GV điều khiển cả lớp tập 2 lần - Tập trung 4 hàng dọc 3. Đi thường theo nhịp 1-2 - GV nêu cách chơi và luật chơi - Tập trung 4 hàng ngang 3-5’ - Cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần 4. On trò chơi : " Qua đường 3-5’ - 2 HS làm mẫu lội” - Tổ 1 chơi thử - Các tổ chơi 1- 2 lần - Cả lớp thi đua 2 - 3 lần - Tập trung 4 hàng ngang - Cả lớp chạy đều - Các tổ nối tiếp nhau thành 2 hàng dọc 5. Chạy bền - Đội hình 4 hàng ngang 1-2’ - Hát vỗ tay 1-2’ III. KẾT THÚC : - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học 4-6' 1. Hồi tĩnh - Về nhà tập lại các động tác vừa học.. 1-2' 2. Nhận xét - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" 3-4' 3. Xuống lớp BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC NGÀY : 3/11/2011 ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 09 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 09 A. Tên bài dạy : C. Phương pháp giảng dạy : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN4 - Giảng giải, làm mẫu, tập luyện 1 - Tập luyện hoàn chỉnh, thi đấu
 15. B. Mục đích - Yêu cầu : D. Dụng cụ : Giúp học sinh : Ôn kĩ năng đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu - - Còi thực hiện chính xác nhanh và kỉ luật, trật tự hơn giờ trước.. Ôn tư - Kẻ sân thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước..Học đứng đưa hai tay dang ngang, đưng sđưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng. Giúp học sinh : On trò chơi “Qua đường lội”. Yêu cầu biết - tham gia chơi ơr mức tương đối chủ động. - Giáo dục : Ý thức học tập, ý thức kỉ luật, rèn luyện thể lực, rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn - Đảm bảo an toàn, đề phòng chấn thương PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐLVĐ I. MỞ ĐẦU : 6-10' 1. Nhận lớp Lớp trường tập trung báo cáo - Tập trung 4 hàng ngang - 2. Kiểm tra bài cũ Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - 3. Phổ biến bài mới Đứng vỗ tay hát : 1-2’ - Giậm chân đếm theo nhịp 1-2, 1-2,… - Tập trung 1 hàng dọc - 4. Khởi động Trò chơi “Diệt con vật có hại” - - Chung 1-2' - Hát và vỗ tay - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Tập trung 4 hàng ngang - Chuyên môn 2-3' II. CƠ BẢN : 18-22' 1. On tư thế đứng cơ bản - GV điều khiển lớp thực hiện 2 –3 lần ( sửa sai cho - Tập trung 4 hàng ngang, hàng dọc 5-7’ 2. Học đứng đưa 2 tay dang HS ) ngang và đứng đưa 2 tay lên - Tập luyện theo tổ 2 lần ( sửa sai cho HS ) - Tổ trưởng điều khiển chếch chữ V. - Các tổ thi đua trình diễn - Tập trung 4 hàng ngang 5-7' - GV điều khiển cả lớp tập 2 lần - Tập trung 4 hàng dọc 3. On đội hình đội ngũ - GV nêu cách chơi và luật chơi - Tập trung 4 hàng ngang 3-5’ - Cả lớp ôn lại vần điệu 1-2 lần 4. On trò chơi : " Qua đường 3-5’ - 2 HS làm mẫu lội” - Tổ 1 chơi thử 15
 16. - Các tổ chơi 1- 2 lần - Cả lớp thi đua 2 - 3 lần - Tập trung 4 hàng ngang - Cả lớp chạy đều - Các tổ nối tiếp nhau thành 2 hàng dọc 5 . Chạy bền - Đội hình 4 hàng ngang 1-2’ - Hát vỗ tay 1-2’ III. KẾT THÚC : - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học 4-6' 1. Hồi tĩnh - Về nhà tập lại các động tác vừa học.. 1-2' 2. Nhận xét - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" 3-4' 3. Xuống lớp BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC 16
Đồng bộ tài khoản