Giáo án Thể dục lớp 4. Tiết: 4. Ngày:. đội hình đội ngũ – trò chơI 1. Mục

Chia sẻ: phalinh8

Giáo án Thể dục lớp 4. Tiết: 4. Ngày:. đội hình đội ngũ – trò chơI 1. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN vè cách chào, báo cáo khi ra vào lớp. -Rèn luyện t thế cơ bản, ý thức tổ chức kỷ luật, giúp HS biết chơi và tổ chức chơi được các trò chơi. 2. Địa điểm – phương tiện - Sân TD cấp 1 Hùng Sơn. - Còi, tranh ảnh về ĐHĐN 3. Nội dung và phương pháp lên lớp: ĐL Nội dung SL TG Phương pháp tổ chức Mở đầu -Lớp trưởng...

Nội dung Text: Giáo án Thể dục lớp 4. Tiết: 4. Ngày:. đội hình đội ngũ – trò chơI 1. Mục

Giáo án Thể dục lớp 4.
Tiết: 4.
Ngày:.

đội hình đội ngũ – trò chơI
1. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN
vè cách chào, báo cáo khi ra vào lớp.
-Rèn luyện t thế cơ bản, ý thức tổ chức kỷ luật,
giúp HS biết chơi và tổ chức chơi được các trò
chơi.

2. Địa điểm – phương tiện
- Sân TD cấp 1 Hùng Sơn.


- Còi, tranh ảnh về ĐHĐN

3. Nội dung và phương pháp lên lớp:
ĐL
Nội dung SL TG Phương pháp tổ chức


8p Đội hình nhận lớp:
Mở đầu
-Lớp trưởng chỉnh hàng, xxxxxx
điểm số, báo cáo, choc x
GV khoẻ. xxxxxx
-GV nhận lớp, phổ biến x
mục tiêu bài, kiểm tra sân X
bãi dụng cụ, sức khoẻ học
ĐH khởi động.
sinh.
x x x x
-Khởi động: Chạy 1 vòng
x x
sân TD.
24
Xoay các
x x x x
p
khớp cơ thể.
TC: Diệt các con x x
vật có hại.

Cơ bản.1.ĐHĐN. Ôn lại các nội Đội hình ôn: xxx
dung sau: xxx
*Cách chào báo cáo khi ra xxx
vào lớp. xxx
*Tập hợp hàng dọc, dóng
hàng, điểm số, đứng
nghiêm, nghỉ X
-GV làm mẫu, thực hành Đội hình phân nhóm:
để cả lớp nhớ lại và cho
X xxxxx
học sinh làm lại.
x
-Lớp trưởng điều hành cả
lớp, GV quan sát để sửa X
sai. x
-Phân chia nhóm tổ để tự
ôn. X
-Chỉ định HS lên điều x
hành cả lớp.
-GV cùng HS quan sát sửa Đội hình trò chơi.2
3p
sai,. hàng dọc .
2.Trò chơi: “Nhảy đúng, xxxxx
nhảy nhanh” x
-GV hướng dẫn luật
chơi,cách chơi.
xxxxx
- Tổ chức cho HS chơi thử x
1 lần
Đội hình kết thúc
- Cho HS chơi thật.
xxxx
- Thưởng – phạt sau 1 lần xx
chơi xxxx
xx
Kết thúc
-Thả lỏng tích cực bằng
các động tác nhẹ, hệ thống X
lại bài học, nhận xét giờ
học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản