Giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : Phân số bằng nhau

Chia sẻ: xinh_la

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : phân số bằng nhau', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : Phân số bằng nhau

1. Kiểm tra bài cũ: Bài tập 4- SGK (tr110)

Viết một phân số:
a) Bé hơn 1

b) Bằng 1

c) Lớn hơn 1
Thứ ngày tháng 01 năm 2010
Môn: Toán
Phân số bằng nhau
Ta thấy:
3 6
băng giấy bằng băng giấy
3
8
4
4
6
3
Vậy =
4 8
:

6
8
* Thảo luận nhóm:
6
3 thế nào để có được phân số
1. Từ phân số làm ?
8
4
6 3
2. Từ phân số làm thế nào để có được phân số ?
8 4
Thứ ngày tháng 01 năm 2010
Môn: Toán
Phân số bằng nhau
* Tính chất cơ bản của phân số:
- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với
cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng
phân số đã cho.

- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết
cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một
phân số bằng phân số đã cho.
Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

4 4× 2 8 3 × 4 12
3
2 2×3 6 =
= =
= =
a) =
;
;
8 8× 4
7 7 × 2 14
5 5 × 3 15 32


3 48 48 : 8 6
6: 3 15 15 : 5
6 2 =
= = =
= = ;
;
15 15 : 3 35 35 : 5 16 16: 8
5 2
7


3
56 7 12
4 3
2 18 =
=
= = ;
;
b)
4
32 4 16
3 60 10
6
Bài 2: Tính rồi so sánh kết quả
× ×
a) 18 : 3 và (18 4) : (3 4) b) 81: 9 và (81: 3) : (9 : 3)


*Nhận xét:

Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với cùng một số
tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi
TRÒ CHƠI:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản