Giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : Phân số bằng nhau

Chia sẻ: xinh_la

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : phân số bằng nhau', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán : Phân số bằng nhau

 

  1. 1. Kiểm tra bài cũ: Bài tập 4- SGK (tr110) Viết một phân số: a) Bé hơn 1 b) Bằng 1 c) Lớn hơn 1
  2. Thứ ngày tháng 01 năm 2010 Môn: Toán Phân số bằng nhau Ta thấy: 3 6 băng giấy bằng băng giấy 3 8 4 4 6 3 Vậy = 4 8 : 6 8
  3. * Thảo luận nhóm: 6 3 thế nào để có được phân số 1. Từ phân số làm ? 8 4 6 3 2. Từ phân số làm thế nào để có được phân số ? 8 4
  4. Thứ ngày tháng 01 năm 2010 Môn: Toán Phân số bằng nhau * Tính chất cơ bản của phân số: - Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho. - Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.
  5. Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống: 4 4× 2 8 3 × 4 12 3 2 2×3 6 = = = = = a) = ; ; 8 8× 4 7 7 × 2 14 5 5 × 3 15 32 3 48 48 : 8 6 6: 3 15 15 : 5 6 2 = = = = = = ; ; 15 15 : 3 35 35 : 5 16 16: 8 5 2 7 3 56 7 12 4 3 2 18 = = = = ; ; b) 4 32 4 16 3 60 10 6
  6. Bài 2: Tính rồi so sánh kết quả × × a) 18 : 3 và (18 4) : (3 4) b) 81: 9 và (81: 3) : (9 : 3) *Nhận xét: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không thay đổi
  7. TRÒ CHƠI:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản