GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 1

Chia sẻ: thachthaoxanh

Phương pháp thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứng Mục tiêu: Sau khi häc xong bµi nµy ng−êi häc cã kh¶ n¨ng: - Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của áo sơ mi nam dài tay cổ đứng. - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo sơ mi nam dài tay cổ đứng. - cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo sơ mi nam dài tay cổ đứng dựa trên số đo và công...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 1

¬
Thời gian thực hiện: 3h
Gi¸o ¸n sè:
Thực hiện từ ngày......... đến ngày .......
Bμi 1. Phương pháp thiết kế áo sơ mi nam dài tay cổ đứngMục tiêu:
Sau khi häc xong bµi nµy ng−êi häc cã kh¶ n¨ng:
- Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của áo sơ mi nam dài tay cổ đứng.
- Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế
- Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo sơ mi nam dài tay cổ
đứng.
- cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo sơ mi nam dài tay cổ đứng dựa trên số đo
và công thức thiết kế của áo cơ bản.
Dụng cụ và trang thiết bị:
- Kéo, thước, phấn
- Giáo án, đề cương bài giảng, tài liệu học tập
Hình thức tổ chức dạy học:
- Phần lý thuyết: tập trung cả lớp
- Phần tao tác mẫu: Tập trung cả lớp
- Phần tổ chức luyện tập cho học sinh: Bố trí từng học sinh luyện tập, giáo
viên quan sát uốn nắn.
- Phần kết thúc: Tập trung cả lớp
I. Ổn định lớp Thời gian: 2 phút
II. Thực hiện bài học: Thời gian: phút
Hoạt động dạy học
T Thời
Nội dung Hoạt động của học
T gian
Hoạt động của giáo viên
sinh
Giới thiệu sản phẩm, qua Chú ý lắng nghe,
Dẫn nhập
1

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 32
Hoạt động dạy học
T Thời
Nội dung Hoạt động của học
T gian
Hoạt động của giáo viên
sinh
đó dẫn dắt học sinh vào quan sát và xác định
bài học mới nhiệm vụ học tập
- Giáo viên giới thiệu chủ - Lĩnh hội nội dung
Giới thiệu chủ đề
2
đề kiến thức và kỹ năng
- Nêu trọng tâm của bài của bài học
- Nắm vững trọng
tâm của bài, xác định
nhiệm vụ thực hành
và phát triển chủ đề
Trình bày các mục tiêu Lĩnh hội các mục tiêu
Giải quyết vấn đề
3
bài học và xác định được mục
A. Mục tiêu
đích học tập
B. Nội dung:
1. Đặc điểm kiểu mẫu
- Là kiểu áo sơ mi dài tay, cổ
đứng phần bẻ gập và phần - Lắng nghe
- giới thiệu
chân cổ cát rời
- Thân trước bên trái có 1 túi
ngực đáy tròn
- Thân sau có cầu vai, xếp ly - Tư duy
thân sau
- Tay măng sét tròn, thép tay - Giảng giải
chữ I
2. Ký hiệu và số đo (đơn vị:
cm)


TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 33
Hoạt động dạy học
T Thời
Nội dung Hoạt động của học
T gian
Hoạt động của giáo viên
sinh
Dài áo (Da): 74 - ghi chép
Dài eo (De): 46
Rộng vai (Rv): 46
Xuôi vai (Xv): 5,5
Dài tay (Dt): 59
Vòng cổ (Vc): 36
Vòng ngực (Vn): 86 - Giảng giải
Cử động ngực: 6÷7
Cử động nách: 3÷5
- Đàm thoại
- Lắng nghe
III. Phương pháp thiết kế:
1. Thân sau
a. Xác định các đường
- Giới thiệu
ngang:
- Tư duy
AE ( Da) = sđ = 74
Bản cầu vai AB: TB = 8
Hạ nách sau (Hns) AC = ¼
Vn + Cđ nách = 86/4 + 4 =
25,5
- Theo dõi
Dài eo (De) AD = 46 = 60%
Da + 2
b. Đường vai thân áo:
- Giới thiệu
BB1 = ½ Rv + ly (2,5) = 25,5
c. Vòng nách
CC1 = ¼ Vn + Cđ ngực


TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 34
Hoạt động dạy học
T Thời
Nội dung Hoạt động của học
T gian
Hoạt động của giáo viên
sinh
= 27,5 - Tư duy
CC2 (rộng bả vai)
= ½ Rv =23
d. Sườn, gấu
DD1 = CC1 – 1 = 26,5
EE1 = CC1 = 27,5 - Giảng giải
- vẽ hình vào vở
e. Bản cầu vai:
AB = 8. Vẽ các đường
ngang tại A, B
Ngang cổ sau: AA1 = - Phát vấn
1/6 Vc + 2 = 8
Lấy A1A2 (mẹo cổ):
TB = 4,5
- Rộng chân cầu vai
BB1 = ½ Rv =23 - Thao tác trên bảng
- Tư duy, trả lời câu
2. Thân trước
hỏi
a. Sang dấu các đường
ngang:
Hạ nách trước C6A9 =
Hns – 2 = 23,5 - Hỏi về các công thức
liên quan
b. Vòng cổ, vai con
Ngang cổ trước A9A10 =
1/6 vc + 2 = 8
hạ cổ A10A11 =
1/6 Vc – 0,5 = 5,5


TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 35
Hoạt động dạy học
T Thời
Nội dung Hoạt động của học
T gian
Hoạt động của giáo viên
sinh
Lấy vai con thân trước
= vai con thân sau – 0,5
c. Vòng nách
Rộng thân ngang nách
C7C8 = CC1 (thân sau) = 27,5
- Uốn nắn các thao tác vẽ
d. Sườn, gấu
Rộng eo thân trước: hình cho học sinh
D3D4 = rộng eo thân sau =
26,5
Rộng gấu thân trước:
E3E4 = rộng gấu thân sau = - Lình hội các kỹ
27,5 năng vẽ hình, thiết kế
Sa gấu E3E5 = 1,5
e. Túi áo
T là góc miệng túi phía nẹp:
A10T = 19
T cách đường gập nẹp 6
TT1 (rộng miệng túi ) = 13
Chếch miệng túi) = 0,7
Dài túi TT3 = 14; Rộng đáy
túi 13,5
* Chia khuy:
- Khuy 1 cách A12 từ 6÷7
- Khuy 2 cách E5 từ 18÷20
Còn lai khoảng cách các


TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 36
Hoạt động dạy học
T Thời
Nội dung Hoạt động của học
T gian
Hoạt động của giáo viên
sinh
khuy là 10÷11
3. Tay áo
Dài tay AC = cđ –
măng set (6,5) = 52,5
Hạ mang tay AB = ½
BB1 - 1,5 - Hướng dẫn phương
Rộng bắp tay BB1 = pháp vẽ hình tối ưu nhất
Hns – ½ Xv = ¼ Vn + cđ
- Nắm được phương
nách – ½ Xv = 22,75
pháp vẽ hình
- Mang tay sau:
Lấy A1A2 = 1/3 A1B2 +
0,5
Trên AA1 lấy AA3 =
-
1/3 AA1
Vẽ mang tay sau cong đều từ
A qua A1, A2, B1
- Mang tay trước:
Lấy A2A4 = 1,8 ÷2;
AA5 = A5A3
Vẽ mang tay trước từ A qua
A5, A4, B1
- Cửa tay:
CC1 (rộng cửa tay)
= ¾ BB1 = 17
Từ C2 kẻ vuông góc lên, lấy


TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 37
Hoạt động dạy học
T Thời
Nội dung Hoạt động của học
T gian
Hoạt động của giáo viên
sinh
C2C3 = 9
4. Cắt các chi tiết
a. Măng set: 4 lá dọc vải D x
R = 25 x 6,5 Tư duy và thực hiện
b. Thép tay: cắt dọc vải
- Thép tay to: D x R = Theo dõi và hướng dẫn
15 x 6
- Thép tay nhỏ: D x R
= 9 x 2,5
c. Túi áo:
Cắt dọc vải. Đặt thân trước
lên phần vải để cắt túi, sang
dấu túi và cắt theo các đường
Vẽ hình vào vở
vừa sang dấu
d. Cổ áo:
- Bản cổ: lá chính dọc vải, lá Vẽ hình lên bảng
lót ngang vải
AB = 4. Qua A, B dựng các
đường vuông góc
AA1 = BB1 = ½ Vc + 0,5 =
18,5
- Chân cổ: lá chính dọc vải, lá
lót ngang vải
AB = 3,2cm
AA1 = BB1 = ½ Vc + 3 = 21


TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 38
Hoạt động dạy học
T Thời
Nội dung Hoạt động của học
T gian
Hoạt động của giáo viên
sinh
B1B2 = 1,5; A1 vào A2 = 0,7
Vẽ đường chân cổ: B, ½ BB1,
B2
Nhắc lại kiến thức trọng Ghi nhớ trọng tâm
Kết thúc vấn đề
4
tâm của bài: số đo, của bài
phương pháp thiết kế
Ra bài tập về nhà, hướng dẫn học bài
Hướng dẫn tự rèn luyện
5
Thiết kế trên số đo bản thân
hoặc nhười thân trong gia
đình


III. Rót kinh nghiÖm tæ chøc thùc hiÖn:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Trưởng khoa Ngày …. tháng ….. năm….
Giáo viên giảng dạy
TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 39
GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 4 tiết
Số giờ đã giảng: .......................................
Thực hiện ngày .....tháng......... năm ........


TÊN BÀI : PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM
DÀI TAY CỔ ĐỨNG

MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI :
- Sau khi học xong học sinh có khả năng cắt được đầy đủ các chi tiết của áo sơ
mi nam dài tay cổ đứng bằng phương pháp thiết kế và dựng hình trên bài
học .
- Sửa chửa và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp .

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC :
- Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nam .
- Giáo án thực hành .
- Xưởng thực hành cắt .
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
- Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp .
- Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn .
- Hướng dẩn kết thúc : tậo trung cả lớp .


I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI
NỘI DUNG GIAN
HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO CỦA HỌC
VIÊN SINH
1 3 phút
Dẫn nhập
Luyên tập phương pháp thiết Trao đổi Lắng nghe


TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 40
kế Dựng hình –cắt các chi tiết phương pháp
của áo sơ mi nam học
2 30 phút
Hướng dẫn ban đầu
2.1 Bài tập thực hành
a Số đo thực hành cho sđ mẫu Ghi chép
b Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Kiểm tra Thực hiện
Hướng dẩn
chuẩn bị
c Các kiến thức liên quan đến đặt câu hỏi Trả lời câu
thiết kế áo sơ mi nam . hỏi
Thao tác mẫu Làm mẫu Quan sát
đặt câu hỏi Trả lời câu
2.2 Dựng hình - vẽ hỏi
a
b Cắt các chi tiết Hướng dẩn Lăng nghe –
Vị trí luyên tập : mổi học sinh đưa ra định thực hiện
2.3 một bàn mức thời gian Lắng nghe
Thời gian cắt các chi tiết cửa Thực hiện
áo sơ mi nam dài tay cổ đứng
3 Quan sát nhắc Lắng nghe 115
Hướng dẫn thường xuyên
3.1 Kiểm tra dụng cụ thực hành nhở Thực hiện phút


3.2 Thực hành thiết kế – cắt các chi Quan sát Thực hành vẽ
tiết : Hướng dẩn cắt các chi
a Thân sau nhắc nhở tiết
b Thân trước
c Tay áo
d Các chi tiết phụ Lắng nghe


TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 41
3.3 Thu bài - đánh giá kết quả nhận xét Sửa chửa

4 15 phút
Hướng kết thúc
4.1 Nhận xét chung về bài thực nhận xét Lắng nghe
hành cắt áo sơ mi nam dái tay . đánh giá Ghi chép
a Ư a đ iể m
b Sai hỏng cần khắc phục
4.2 Kế hoạch buổi học thực hành Nhắc nhở Lắng nghe
tiếp theo Thực hiện


Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút
Hướng dẫn tự rèn luyện
Bài tập : Da: 72 Dt : 60
Rv :46 Vc: 38
Xv : 5.5 Vn: 84


IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
...........................................................................................................................
.................................................................................................................Trưởng ban/Tổ trưởng môn
Ngày .............tháng...........năm.
Chữ ký giáo viên
TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 42
GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 5 tiết
Số giờ đã giảng: ...................................
Thực hiện ngày.........tháng........năm....


TÊN BÀI : PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM
DÀI TAY CỔ ĐỨNG (TIẾP)

MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI :
- Sau khi học xong học sinh có khả năng cắt được đầy đủ các chi tiêt của áo sơ
mi nam dài tay cổ đứng trên vải
- Sửa chửa và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp .
- Có thể khắc phục được một số khuyết tật trên cơ thể người mặc
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC :
- Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nam .
- Giáo án thực hành .
- Xưởng thực hành cắt .
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
- Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp .
- Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn .
- Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp .


I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút
................................................................................................................................
................................................................................................................................

II THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI
NỘI DUNG GIAN
HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO CỦA HỌC
VIÊN SINH
1 3 phút
Dẩn nhập
Luyên tập phương pháp thiết Trao đôi Lắng nghe


TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 43
kế Dựng hình –cắt các chi tiết phương pháp
của áo sơ mi nam trên vải học
2 45 phút
Hướng dẩn ban đầu
2.1 Bài tập thực hành
a Số đo thực hành cho sđ mẫu Ghi chép
b Chuẩn bị vật tư – dụng cụ Kiểm tra Thực hiện
Hướng dẩn
chuẩn bị
c Các kiến thức liên quan đến đặt câu hỏi Trả lời câu
thiết kế áo sơ mi nam . hỏi
2.2 Thao tác mẫu Làm mẫu Quan sát
a Dựng hình - vẽ đặt câu hỏi Trả lời câu
b Cắt các chi tiết hỏi
2.3 Vị trí luyên tập : mổi học sinh Hướng dẩn Lăng nghe –
một bàn thực hiện
2.4 Thời gian cắt các chi tiết cửa đưa ra định Lắng nghe
áo sơ mi nam dài tay cổ đứng mức thời gian Thực hiện
3 Quan sát nhắc Lắng nghe 140
Hướng dẩn thường xuyên
3.1 Kiểm tra dụng cụ thực hành nhở Thực hiện phút


3.2 Thực hành thiết kế – cắt các chi Quan sát Thực hành vẽ
tiết : Hướng dẩn cắt các chi
a Thân sau nhắc nhở tiết
b Thân trước
c Tay áo
d Các chi tiết phụ Lắng nghe
3.3 Thu bài - đánh giá kết quả nhận xét Sửa chửa
TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 44
4 20phút
Hướng kết thúc
4.1 Nhận xét chung về bài thực nhận xét Lắng nghe
hành cắt áo sơ mi nam dái tay . đánh giá Ghi chép
a Ư a đ iể m
b Sai hỏng cần khắc phục
4.2 Kế hoạch buổi học thực hành Nhắc nhở Lắng nghe
cắt trên vải Thực hiện


Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút
Hướng dẩn tự rèn luyện
Bài tập : vẽ thu tỷ lệ 1:5 áo nam theo
số đo sau : Da: 74 Dt : 61
Rv :48 Vc: 39
Xv : 5.5 Vn: 86:


IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Cân liên hệ thực tế các khuyết tật để học sinh học cách chỉnh sửa sao cho bài
thiết kế có tính ứng dụng cao .
................................................................................................................................
................................................................................................................................


Trưởng ban/Tổ trưởng môn
Ngày ........ tháng ......... năm. ..
Chữ ký giáo viên
TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 45
GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 2 tiết
Số giờ đã giảng: ........................................
Thực hiện ngày: .........tháng......năm........TÊN BÀI : KIỂM TRA


MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI :
Sau khi học xong học sinh có khả năng thiết kế cắt các chi tiết trong thời gian
quy định

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC :
- Đáp án câu hỏi kiểm tra .
- Giáo án thực hành .
- Xưởng thực hành cắt .
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
- Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp .
- Hướng dẩn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra .
- Hướng dẩn kết thúc : thu bài
I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút
................................................................................................................................
................................................................................................................................

II THỰC HIÊN BÀI HỌC
TT HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI
NỘI DUNG GIAN
HOẠT ĐỘNG HOẠT
CỦA GIÁO ĐỘNG CỦA
VIÊN HỌC SINH
1 Dẩn nhập
TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 46
Hướng dẩn ban đầu . 3 phút
Đề bài : cắt vẽ đầy đủ các chi
tiết áo sơ mi nam dài tay theo Ra đề bài kiểm Chép đề
số đo sau : tra
Da : 72 Dt : 60
Rv : 48 Vc : 38
Xv : 5,5 Vn : 90
Cđ : Hạ nách : 4
Rộng thân : 6


Quan sát , nhắc Làm bài 80 phút
Hướng dẩn thường xuyên
Làm bài kiểm tra nhở
5 phút
Hướng dẩn kết thúc
Thu bài kiểm tra Nhận bài Nạp bàiTham khảo giáo trình thiết kế
Hướng dẩn tự rèn luyện
trường ĐH Bách Khoa


IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
................................................................................................................................
................................................................................................................
Trưởng ban/Tổ trưởng môn
Ngày ..........tháng........năm.
Chữ ký giáo viên
TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 47
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản