Giáo án thủ công lớp 1 trọn bộ

Chia sẻ: lamli159

Đánh giá sản phẩm theo 2 mức độ: Hoàn thành: Thực hiện đúng quy trình kĩ thuật, đường cắt thẳng, dán hình phẳng đẹp. Tuyên dương, khích lệ những em có bài làm sáng tạo. Chưa hoàn thành: Thực hiên quy trình không đúng, đường cắt không thẳng, dán hình không phẳng, có nếp nhăn

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án thủ công lớp 1 trọn bộ

Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Giáo án
Thủ công lớp 1 trọn
bộ
1 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Bài 1: GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI GIẤY, BÌA VÀ
DỤNG CỤ HỌC THỦ CÔNG
I.MỤC TIÊU:
_ HS biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thử công là kéo, hồ dán, thước kẻ…

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học ĐDDH
i sinh
gian
1.Giới thiệu giấy, bìa:
7’
_ Giấy, bìa được làm từ bột của nhiều
loại cây như: tre, nứa, bồ đề …
_ GV hướng dẫn phân biệt giấy, bìa: _Quyển
_ Quan sát
+ Giấy: phần bên trong mỏng sách hay
+ Bìa: đóng ở phía ngoài dày hơn. vở
_ GV giới thiệu giấy màu _Giấy thủ
_ Theo dõi, quan sát
công đủ
2. Giới thiệu dụng cụ học thủ công:
23’ màu
_Thước kẻ: được làm bằng gỗ hay _ Mỗi em tự quan sát _ Thước
nhựa, thước dùng để đo chiều dài. Trên thước của mình gỗ, nhựa
mặt thước có chia vạch và đánh số
_Bút chì: dùng để kẻ đường thẳng, _ Tự quan sát bút của _ Bút chì
thường dùng bút cứng mình
_ Kéo: dùng để cắt giấy, bìa. _ Quan sát, cẩn thận khi _ Kéo
sử dụng
_Hồ dán: dùng để dán giấy thành sản _ Quan sát _ Hồ dán
phẩm hoặc dán sản phẩm vào vở

3. Nhận xét- dặn dò:
5’
_ Nhận xét tinh thần học tập, ý thức tổ _ Tuyên dương bạn
chức kỉ luật của HS ngoan
_ Dặn dò: học bài “Xé, dán hình chữ _ Chuẩn bị giấy trắng,
nhật, hình tam giác. giấy màu, hồ
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
2 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Lớp: 1D 20……
DÁN HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC
Bài 2: XÉ,

I.MỤC TIÊU:
_ HS biết cách xé hình chữ nhật, hình tam giác
_ Xé, dán được hình chữ nhật, hình tam giác theo hướng dẫn

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
_ Hai tờ giấy màu khác nhau (không dùng màu vàng)
_ Giấy trắng làm nền
_ Hồ dán, khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công màu
_ Giấy nháp có kẻ ô
_ Hồ dán, bút chì
_ Vở thủ công, khăn lau tay

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
5
xét:
_ Cho xem bài mẫu, hỏi:
+ Những đồ vật nào có dạng hình chữ + Quan sát những đồ vật _Bài mẫu
nhật? Hình tam giác? về hình
xung quanh
_ GV nhấn mạnh: xung quanh ta có chữ nhật,
nhiều đồ vật dạng hình chữ nhật, hình hình tam
tam giá, em hãy ghi nhớ những đặc điểm giác
của hình đó để tập xé, dán cho đúng.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
28 a) Vẽ và xé hình chữ nhật
_Lấy 1 tờ giấy thủ công màu sẫm, lật
6
mặt sau đếm ô, đánh dấu và vẽ 1 hình _ Quan sát -Hình 1
chữ nhật có cạnh dài 8 ô, cạnh 6 ô. trang 175.
_ Làm thao tác xé từng cạnh hình chữ
nhật: tay trái giữ chặt tờ giấy (sát cạnh _ Quan sát -Hình 2
hình chữ nhật), tay phải dùng ngón cái trang 175
và ngón trỏ để xé giấy dọc theo cạnh
hình, lần lượt các thao tác như vậy để
xé các cạnh.
_ Sau khi xé xong lật mặt có màu để HS
quan sát hình chữ nhật. _ Lấy giấy nháp có kẻ ô -Hình 3
Nếu còn nhiều HS chưa nắm được tập đếm ô, vẽ và xé trang 175
thao tác đếm ô và vẽ hình GV có thể làm hình chữ nhật.

3 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
lại.
b) Vẽ và xé hình tam giác:
_ Lấy giấy màu sẫm, lật mặt sau đếm ô, _ Quan sát
3’
đánh dấu và vẽ một hình chữ nhật dài 8 - Hình 1
ô, rộng 6 ô.
_ Đếm từ trái sang phải 4 ô, đánh dấu
để làm đỉnh tam giác. -Hình 4
_ Từ điểm đánh dấu dùng bút chì vẽ nối trang 176
với 2 điểm dưới của hình chữ nhật ta có
hình tam giác 123.
_ Xé từ điểm 1 đến điểm 2, từ 2 đến 3,
từ 3 đến 1 ta được hình tam giác123. _Hình 5
_ Xé xong lật mặt màu cho HS quan sát trang 176
_ Lấy giấy nháp có kẻ ô
tập đếm, đánh dấu, vẽ
và xé hình tam giác.
c) Dán hình:
Sau khi đã xé dán xong được hình chữ Quan sát
2’
nhật và hình tam giác, GV hướng dẫn
dán:
_ Lấy 1 ít hồ dán, dùng ngón tay trỏ di
đều, sau bôi lên các góc hình và di dọc
theo các cạnh.
* Để hình khi dán không nhăn, thì sau
khi dán xong nên dùng 1 tờ giấy đặt lên
trên và miết tay cho phẳng.
_ Ướm đặt hình vào các vị trí cho cân
đối trước khi dán.
3. Học sinh thực hành:
7’
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình chữ
nhật và tam giác. _ Đặt tờ giấy màu lên -Hình vẽ
Nhắc HS vẽ cẩn thận. bàn (lât mặt sau có kẻ hình chữ
ô), đếm ô và vẽ hình nhật và
_ Yêu cầu HS kiểm tra lại hình. chữ nhật. tam giác
_ Kiểm tra lẫn nhau.
_ Thực hiện theo, và tự
_ Xé 1 cạnh của hình chữ nhật. xé các cạnh còn lại.
_ Thực hiện chậm rãi. -Hình chữ
_ Nhắc HS cố gắng xé đều tay, xé nhật
thẳng, tránh xé vội, xé không đều, còn _ Kiểm tra, nếu hình phóng to
nhiều vết răng cưa. chưa cân đối thì sửa lại
_ Nhắc HS kiểm tra lại sản phẩm. cho hoàn chỉnh.
_ Trình bày sản phẩm.
_ Dán sản phẩm và vở.
4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học: Nhận xét tình hình
2’
học tập và sự chuẩn bị giấy pháp có kẻ
ô, giấy màu, bút chì …
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Các đường xé tương đối thẳng, đều,
4 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
ít răng cưa.
+ Hình xé cân đối, gần giống mẫu.
+ Dán đều, không nhăn.
_ Dặn dò: “Xé, dán hình vuông, hình
Chuẩn bị giấy trắng,
tròn.
giấy màu có kẻ ô, bút
chì, hồ để học bài
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……


Bài 3: XÉ, DÁN HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN
I.MỤC TIÊU:
_ HS làm quen với kĩ thuật xé, dán giấy để tạo hình
_ Xé được hình vuông, hình tròn theo hướng dẫn và biết cách dán cho cân

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình vuông, hình tròn
_ Hai tờ giấy màu khác nhau (màu tương phản)
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền

5 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy nháp có kẻ ô, giấy thủ công màu
_ Hồ dán, bút chì
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
5’
xét:
_ Cho xem bài mẫu, hỏi: _Bài
+ Những đồ vật nào có dạng hình + Quan sát những đồ vật mẫu về
vuông? Hình tròn? xung quanh hình
_ GV nhấn mạnh: xung quanh ta có vuông,
nhiều đồ vật dạng hình vuông, hình hình tròn
tròn, em hãy ghi nhớ những đặc điểm
của hình đó để tập xé, dán cho đúng.
25’ 2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Vẽ và xé hình vuông:
3’
_Lấy 1 tờ giấy thủ công màu sẫm, lật _ Quan sát
mặt sau đếm ô, đánh dấu và vẽ 1 hình
chữ nhật có cạnh 8 ô. -Hình 1
_ Làm thao tác xé từng cạnh một như _ Quan sát trang
xé hình chữ nhật. 179
_ Sau khi xé xong lật mặt có màu để
HS quan sát. -Hình 2
Nếu còn nhiều HS chưa nắm được trang
thao tác đếm ô và vẽ hình GV có thể _ Lấy giấy nháp có kẻ ô tập 179
làm lại. đếm ô, vẽ và xé hình vuông
b) Vẽ và xé hình tròn:
3’ _ Quan sát
_ GV thao tác mẫu để đánh dấu, đếm
ô và vẽ 1 hình vuông cạnh 8 ô. _ Lấy giấy nháp có kẻ ô tập
_ Xé hình vuông rời khởi giấy màu. đánh dấu, vẽ và xé hình
_ Lần lượt xé 4 góc của hình vuông tròn.
xong lật mặt màu cho HS quan sát _Quan sát
1’ c) Dán hình:
Sau khi đã xé xong được hình vuông - Hình 2
và hình tròn, GV hướng dẫn dán: -Hình
_ Xếp hình cho cân đối trước khi dán. _ Đặt tờ giấy màu lên bàn 4 trang
_ Bôi một lớp hồ mỏng và đều. (lật mặt sau có kẻ ô), đếm ô 180
18’ 3. Học sinh thực hành: và vẽ hình vuông. -Hình
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình _ Kiểm tra lẫn nhau. vẽ hình
_ Thực hiện chậm rãi.
vuông và hình tròn. vuông
Nhắc HS vẽ cẩn thận. _ Cố gắng xé đều tay, xé và hình
_ Yêu cầu HS kiểm tra lại hình. thẳng, tránh xé vội, xé tròn
_ Xé 2 hình vuông cạnh 8 ô. không đều, còn nhiều vết
răng cưa.
_ Xé hình tròn
6 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ Kiểm tra, nếu hình chưa
cân đối thì sửa lại cho hoàn
chỉnh.
_ Nhắc HS kiểm tra lại sản phẩm. _ Xếp hình cân đối.
_ Trình bày sản phẩm. Dán sản phẩm vào vở.

4.Nhận xét- dặn dò:
5’
_ Nhận xét tiết học:
+ Nhận xét thái độ học tập
+ Việc chuẩn bị cho bài học
+ Ý thức vệ sinh, an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Các đường xé tương đối thẳng,
đều, ít răng cưa.
+ Hình xé gần giống mẫu, dán đều _Chuẩn bị giấy nháp, giấy
màu có kẻ ô, bút chì, hồ.
không nhăn.
_ Dặn dò: “Xé, dán hình quả cam”
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……


DÁN HÌNH QUẢ CAM
Bài 4: XÉ,

I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình quả cam từ hình vuông
_ Xé được hình quả cam có cuống, lá và dán cân đối

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình quả cam
_ 1 tờ giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ)
_ 1 tờ giấy thử công màu xanh lá cây
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ 1 tờ giấy thủ công màu da cam (hoặc màu đỏ)
_ 1 tờ giấy thủ công màu xanh lá cây
_ 1 tờ giấy nháp có kẻ ô
_ Hồ dán, bút chì
_ Vở thủ công, khăn lau tay

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

7 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
T hờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDD
i H
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
4
_ Cho xem tranh mẫu, hỏi:
+ Đặc điểm hình dáng, màu sắc của quả _Tranh
cam như thế nào? mẫu
+ Quan sát tranh
+ Những quả nào giống hình quả cam? quả
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu: +Tìm trong thực tế cam
a) Xé hình quả cam:
28’
_Lấy 1 tờ giấy thủ công màu, lật mặt sau
3’
đánh dấu và vẽ 1 hình vuông có cạnh 8 ô. _ Quan sát
_ Xé rời hình vuông ra. -Hình
_ Xé 4 góc của hình vuông theo đường kẻ. 1 trang
Chú ý: 2 góc phía trên xé nhiều hơn. _ Quan sát 182
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình quả cam
_ Lật mặt có màu để HS quan sát.
b) Xé hình lá: -Hình
_ Lấy mảnh giấy màu xanh, vẽ 1 hình _ Thực hành trên giấy 2 trang
chữ nhật dài 4 ô, rộng 2 ô. trắng 183
_ Xé hình chữ nhật rời khởi giấy màu.
2’
_ Xé 4 góc của hình chữ nhật theo đường
vẽ.
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình chiếc lá.
Lật mặt màu để HS quan sát. -Hình
c) Xé hình cuống lá: 5a
_ Lấy 1 mảnh giấy màu xanh, vẽ và xé _ Thực hành trên giấy trang
một hình chữ nhật dài 4 ô, rộng 1 ô. trắng 183
_ Xé đôi hình chữ nhật, lấy 1 n ửa để làm
2’
cuống. _ Quan sát
Có thể xé cuống 1 đầu to, 1 đầu nhỏ.
_ Thực hành
d) Dán hình:
Sau khi xé được hình quả, lá, cuống của -Hình
quả cam, GV làm các thao tác bôi hồ, dán 5b
quả, cuống và lá lên giấy nền.
1’ trang
3. Học sinh thực hành: 180
_ Thực hiện vẽ các bước vẽ 1 hình vuông
và hình tròn. -Hình
20’ Nhắc HS vẽ cẩn thận. 6a
_ Đặt tờ giấy màu lên bàn
_ Đánh dấu và vẽ hình - Hình
vuông, rồi xé rời hình. 6b
_ Xé 4 góc và sửa cho
giống quả cam.
_ Trình bày sản phẩm. _ Xé lá, xé cuống.
4.Nhận xét- dặn dò: _ Xếp hình cân đối. -Hình
_ Nhận xét tiết học: Dán sản phẩm vào vở. 7 trang
+ Việc chuẩn bị cho bài học 184
+ Nhận xét thái độ học tập
5’
+ Vệ sinh và an toàn lao động
8 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Xé được đường cong, đường xé đều, ít
răng cưa.
+ Hình xé gần giống mẫu, dán cân đối.
_ Dặn dò: “Xé, dán hình cây đơn giản”

Chuẩn bị giấy, bút chì, hồ.
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN
Bài 5: XÉ,

I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình cây đơn giản
_ Xé được hình tán cây, thân cây và dán cho cân đối, phẳng

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản
_ Giấy thủ công các màu
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công các màu
_ Bút chì
_ Hồ dán, khăn lau tay
_ Vở thủ công,

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
5
xét:
_ Cho HS xem bài mẫu, hỏi: _Bài mẫu
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng, + Quan sát mẫu về hình
màu sắc của cây? cây đơn
+ Em nào đã cho biết thêm về đặc + Nhớ lại và kể ra. giản
điểm của cây mà em đã nhìn thấy?
_ GV nhấn mạnh: Khi xé, dán tán lá
cây, em có thể chọn màu mà em biết.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
25’
9 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
5’ a) Xé hình tán lá cây:
* Xé tán lá cây tròn:
_ Lấy tờ giấy màu xanh lá cây, đếm ô, _ Quan sát -Hình 1
đánh dấu, vẽ và xé một hình vuông có trang 186
cạnh 6 ô ra khỏi tờ giấy màu.
_ Từ hình vuông, xé 4 góc (không cần _ Quan sát -Hình 2a
xé 4 góc đều nhau) trang 186
_ Xé chỉnh, sửa cho giống hình tán lá - Hình 2b
cây. trang 186
* Xé tán lá cây dài:
_ GV lấy tờ giấy màu xanh đậm (màu _ Quan sát -Hình 3
vàng), đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một trang 187
hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn

_ Từ hình chữ nhật đó, xé 4 góc không -Hình 4a
cần xé đều nhau. trang 187
_ Tiếp tục xé chỉnh, sửa cho giống -Hình 4b
hình tán lá cây dài. trang 187
3’ b) Xé hình thân cây:
_ GV lấy tờ giấy màu nâu, đếm ô, _Quan sát -Hình
đánh dấu, vẽ và xé hình chữ nhật cạnh 5trang 180
dài 6ô, cạnh ngắn 1 ô. Sau đó xé tiếp 1
hình chữ nhật khác nhau cạnh dài 4ô,
cạnh ngắn 1ô.
c) Hướng dẫn dán hình:
1’ - Hình 6a
_ Sau khi xé xong hình tán lá và thân _ Quan sát trang 187
cây, GV làm thao tác bôi hồ và lần -Hình 6b
lượt dán ghép hình thân cây, tán lá. - Hình 6
+ Dán phần thân ngắn với tán lá tròn.

+ Dán phần thân dài với tán lá dài.
* Sau đó cho HS quan sát hình 2 cây đã
dán xong.
3. Học sinh thực hành:
16’ - Các
_ Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu xanh bước thực
đậm (màu vàng) _ Đặt tờ giấy màu xanh hiện xé
Nhắc HS vẽ cẩn thận. đậm lên bàn lật mặt sau hình cây
có kẻ ô lên trên. đơn giản.
_ Đếm ô, đánh dấu, vẽ và
_ Cho HS xé hình tán lá.
* Trong lúc HS thực hành, GV có thể xé hình vuông cạnh 6 ô
nhắc lại và uốn nắn các thao tác xé trên tờ giấy màu.
hình tán lá, thân cây cho những em lúng
_ Xé 4 góc để tạo hình tán
túng.
_ Nhắc HS khi xé tán lá không cần lá cây dài.
phải xé đều cả 4 góc. _ Xé 2 hình thân cây (màu
_ Khi xé thân cây cũng không cần xé nâu) như hướng dẫn
đều, có thể xé phần trên nhỏ, phần _Thực hiện chậm rãi.
dưới to. _ Xếp hình cân đối.
Dán sản phẩm và vở.
_ Dán xong thu dọn giấy
10 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ Trình bày sản phẩm. thừa và lau sạch tay.


4.Nhận xét- dặn dò:
5’
_ Nhận xét tiết học:
+ Việc chuẩn bị cho bài học
+ Tinh thần, thái độ học tập
+ Ý thức vệ sinh, an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
Xé được 2 hình tán lá cây, 2 hình thân
cây và dán được hình 2 cây cân đối,
phẳng.
_ Dặn dò: “Xé, dán hình ngôi nhà” Chuẩn bị giấy màu giấy
nháp, có kẻ ô, bút chì, hồ.
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……

11 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Bài 6: XÉ, DÁN HÌNH NGÔI NHÀ
I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình cây đơn giản
_ Xé được hình mái nhà, thân nhà, ô cửa.Dán cân đối, phẳng

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình ngôi nhà
_ Giấy thử công các màu
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công các màu, giấy nháp có kẻ ô
_ Bút chì, bút màu
_ Hồ dán, khăn lau tay
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
4
xét:
_ Cho HS xem bài mẫu, hỏi: _Bài mẫu
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng, + Quan sát mẫu về hình
màu sắc của ngôi nhà? ngôi nhà
+ Em nào cho biết thêm về đặc điểm + Nhớ lại và kể ra. giản
hình dáng và màu sắc của ngôi nhà
trong thực tế?
_ GV nhấn mạnh: Khi xé, dán hình
ngôi nhà, thân nhà các em có thể chọn
màu mái nhà, thân nhà, ô cửa theo ý
thích, song phải đẹp và rõ không bị lẫn
màu nhau.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
28
5’ a) Xé hình mái nhà:
_ Lấy tờ giấy màu đỏ. Lật mặt sau, _ Quan sát -Hình 1
đếm ô, vẽ một hình chữ nhật có cạnh trang 190
dài 10 ô, cạnh ngắn 4 ô. Xé hình chữ
nhật ra khỏi tờ giấy màu.
_ Từ cạnh trên của hình chữ nhật phía _ Quan sát -Hình 2a
bên trái lùi vào 2 ô, phía bên phải lùi trang 190
vào 2 ô, đánh dấu và vẽ đường chéo
xuống 2 đầu của cạnh dưới.
_ Xé theo 2 đường chéo 2 bên. Lật mặt _ Quan sát - Hình 2b
màu để HS quan sát hình mái nhà. trang 190

12 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
* Chú ý:
Thao tác đánh dấu lùi vào 2 ô ở
cạnh trên để vẽ đường chéo tạo hình _ Lấy giấy nháp có kẻ ô
mái nhà, HS dễ bị nhầm lẫn, GV cần để tập đếm ô, vẽ, xé hình
hướng dẫn từng thao tác để các em mái nhà.
quan sát và hiểu cách làm.
b) Xé hình thân nhà:
_ GV lấy tờ giấy màu xanh hoặc vàng.
Lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ hình
5’ _Quan sát -Hình
chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 4 ô. 3a trang
Xé hình chữ nhật rời khỏi tờ giấy 190
màu.
_ Lật mặt màu để HS quan sát hình
thân nhà. _ Quan sát - Hình 3b
c) Xé hình ô cửa: trang 190
_ GV lấy 1 tờ giấy màu xanh đậm
hoặc màu tím … Lật mặt sau, đếm ô,
3’ _ Quan sát
đánh dấu, vẽ hình chữ nhật có
+ Cạnh dài 3 ô, cạnh ngắn 2 ô làm cửa
ra vào.
+ Cạnh dài 2 ô, cạnh ngắn 1ô rưỡi để
làm cửa sổ. -Hình 4a
_ Xé 2 hình chữ nhật rời khỏi tờ giấy trang 191
màu. Lật mặt màu để HS quan sát các
hình ô cửa. - Hình 4b
d) Dán ghép hình: trng 191
_ Trước khi dán phải sắp xếp hình cho
1’
cân đối, đúng vị trí. _ Quan sát - Hình 5
_ GV lần lượt làm thao tác bôi hồ và trang 192
dán thân nhà, mái nhà, ô cửa.
3. Học sinh thực hành:
15’ _ Yêu cầu HS chọn 3 màu khác nhau
để làm mái nhà, thân nhà và ô cửa _ HS lần lượt thực hiện - Các
(chọn theo ý thích nhưng phải tương các thao tác đếm ô, đánh bước thực
phản để ngôi nhà nổi bật) dấu, vẽ và xé hình mái hiện xé
_ GV đến từng bàn để quan sát và nhà, thân nhà, ô cửa như hình ngôi
hướng dẫn bổ sung. Nhắc nhở HS cần GV hướng dẫn. nhà.
_ Thực hiện chậm rãi.
chú ý cách xé hình mái nhà sao cho cân
đối không bị lệch.
_ Trong khi HS thực hành, GV quan sát
để giúp đỡ, uốn nắn những em còn
lúng túng:
+ Đối với những em khéo tay, khá,
giỏi, GV có thể gợi ý dùng bút màu
trang trí cảnh vật xung quanh. _ Sau khi xé xong hình
_ Trình bày sản phẩm. xếp hình vào vở thủ công
cho cân đối, sau đó lần
lượt dán từng bộ phận.
_ Cần bôi hồ vừa phải,
đều, dán that phẳng.
13 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ Dán xong thu dọn giấy
4.Nhận xét- dặn dò: thừa và lau sạch tay.
_ Nhận xét tiết học:
3’
+ Việc chuẩn bị sách vở và đồ dùng
học tập.
+ Tinh thần, thái độ học tập
+ Ý thức vệ sinh, an toàn lao động + Chọn 1 hoặc 2 bài xé,
_ Đánh giá sản phẩm: dán đẹp, có trang trí để
+ Chọn được màu phù hợp tuyên dương trước lớp
+ Xé được các bộ phận: thân nhà, mái
nhà, ô cửa (cửa ra vào và cửa sổ)
+ Dán được hình ngôi nhà cân đối,
phẳng
_ Dặn dò: “Xé, dán hình con gà con”
_ Chuẩn bị giấy màu giấy
nháp, có kẻ ô, bút chì, hồ.
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……


Bài 7: XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ CON
I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình con gà con đơn giản
_ Xé được hình con gà con, dán cân đối, phẳng
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật
_ Giấy thủ công màu vàng
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công màu vàng
_ Giấy nháp có kẻ ô

14 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ Bút chì, bút màu, hồ dán
_ Vở thủ công, khăn lau tay

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 1:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
4’
xét:
_ Cho HS xem bài mẫu, hỏi: _Bài mẫu
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng, + Quan sát mẫu về hình
màu sắc của con gà? con gà con
+ Em nào biết gà con có gì khác so với + HS tự so sánh
gà lớn về đầu, thân, cánh, đuôi và màu
lông?
_ Khi xé, dán hình con gà con, các em
có thể chọn giấy màu theo ý thích.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
5’ a) Xé hình thân gà: -Hình 1
_ GV dùng 1 tờ giấy màu vàng (hoặc _ Quan sát trang 194
màu đỏ), lật mặt sau, đếm ô, đánh
dấu, vẽ hình chữ nhật có cạnh 10 ô,
cạnh ngắn 8 ô. -Hình 2a
_ Xé hình chữ nhật khỏi tờ giấy màu. _ Quan sát trang 194
_ Xé 4 góc của hình chữ nhật.
_ Sau đó tiếp tục xé chỉnh, sửa để cho
giống hình thân gà. - Hình 2b
_ Lật mặt màu để HS quan sát. _ Cho HS tập xé trên giấy trang 194
trắng có kẻ ô
b) Xé hình đầu gà:
7’ -Hình 3a
_ GV lấy tờ giấy cùng màu với thân gà _Quan sát trang 194
đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình
vuông cạnh 5 ô.
_ Vẽ và xé 4 góc hình vuông. -Hình 3b
_ Xé chỉnh, sửa cho gần tròn giống trang 194
hình đầu gà (lật mặt màu để HS quan
_Lấy giấy pháp có kẻ ô,
sát)
_ GV nhắc HS: tập vẽ, xé hình thân và -Hình 4b
đầu gà. trang 187

c) Xé hình đuôi gà: (dùng giấy cùng
5’
màu với đầu gà) -Hình4a
_ Đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé một hình _ Quan sát trang 195
vuông mỗi cạnh 4 ô. -Hình 4b
_ Vẽ hình tam giác. -Hình 4
_ Xé thành hình tam giác
d) Xé hình mỏ, chân và mắt gà:
10’ - Hình 5
15 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ Dùng giấy khác màu để xé hình mỏ, trang 195
mắt, chân gà (các hình này chỉ xé ước
lượng, không xé theo ô). Vì mắt gà rất
nhỏ nên có thể dùng bút màu để tô
mắt gà. _ Cho HS lấy giấy nháp
kẻ ô, tập vẽ, xé hình đuôi,
chân, mỏ, mắt gà.
5’ e) Dán hình:
_Sau khi xé đủ các bộ phận của hình
con gà con, GV làm thao tác bôi hồ và
dán theo thứ tự: thân, đầu, mỏ. Mắt,
chân gà lên giấy nền.
_ Trước khi dán cần sắp xếp thân, _ Quan sát hình con gà
đầu, đuôi, chân gà cho cân đối. hoàn chỉnh
Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu, hồ, vở
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
DÁN HÌNH CON GÀ CON(Tiếp)
Bài 7: XÉ,

I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình con gà con đơn giản
_ Xé được hình con gà con, dán cân đối, phẳng
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình con gà con, có trang trí cảnh vật
_ Giấy thủ công màu vàng
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công màu vàng
_ Giấy nháp có kẻ ô
_ Bút chì, bút màu, hồ dán
_ Vở thủ công, khăn lau tay

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi chú
30’ 3. Học sinh thực hành: Đặt mặt sau có kẻ ô lên trên
_ Yêu cầu HS lấy giấy màu. (chọn màu theo ý thích của các - Các
bước
em)
_ Lần lượt đếm ô, đánh dấu và thực
vẽ các hình chữ nhật cạnh dài 10 hiện xé
16 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
ô, cạnh ngắn 8 ô; hình vuông hình con
cạnh 5 ô, hình tam giác trên hình gà con
vuông cạnh 4 ô.
_ Xé rời các hình khỏi tờ giấy
màu.
_ Lần lượt xé hình thân, đầu,
đuôi gà như đã hướng dẫn.
Nhắc HS xé cẩn thận, xé từ từ, vừa xé Mắt gà nhỏ nên có thể dùng bút
vừa sửa cho hình giống mẫu. màu để tô mắt.

* Đây là các chi tiết nhỏ, khó xé, GV _ Xếp hình cân đối.
nên hướng dẫn trực tiếp tại chỗ cho Dán sản phẩm và vở: dán cân
những em còn lúng túng. đối, phẳng và đều.
_ Trình bày sản phẩm. _ Trang trí cảnh vật cho bài thêm
sinh động
_ Dán xong thu dọn giấy thừa và
lau sạch tay.4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Sự chuẩn bị sách vở, đồ dùng học
tập
+ Thái độ học tập
+ Vệ sinh và an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Xé được các bộ phận của hình con
gà con và dán được hình cân đối,
phẳng. Chuẩn bị giấy màu giấy nháp, có
+ Chọn 1 bài xé, dán đẹp tuyên dương kẻ ô, bút chì, hồ.
trước lớp.
_ Dặn dò: “Xé, dán hình con mèo”Điều chỉnh bổ sung:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
17 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……


Bài 8 : XÉ, DÁN HÌNH CON MÈO
I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình con mèo
_ Xé, dán được hình con mèo cân đối.

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình con mèo có trang trí sinh động
_ Giấy thủ công các màu
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công các màu
_ Giấy nháp có kẻ ô
_ Bút chì, bút màu
_ Hồ dán, khăn lau tay
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 1:
Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
2’
xét:
_ Cho HS xem bài mẫu, hỏi: + Quan sát mẫu _Bài mẫu
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng, về hình
màu sắc của con mèo? con mèo
_ Cho HS liên hệ mèo nuôi ở nhà _ HS tự liên hệ.
_ Khi xé, dán hình con mèo, tùy khả
năng các em có thể dùng một hay hai,
18 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
ba màu.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
5’ a) Xé hình thân mèo:
_ GV dùng tờ giấy màu theo ý thích, -Hình 1a,b
lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé _ Quan sát trang 198
một hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, cạnh
ngắn 4 ô. Xé lượn 4 góc để tạo thành
hình thân mèo. -Hình 1c
_ Lật mặt sau cho HS quan sát. trang 198
10’ b) Xé hình đầu mèo, tai mèo: - Hình 2a
_ GV lấy tờ giấy cùng màu với thân _ Quan sát trang 199
mèo, lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ
và xé 1 hình vuông mỗi cạnh 3 ô. _Quan sát -Hình 2b
_ Xé 4 góc để tạo hình đầu mèo. trang 199
-Hình 2c
_ Lật mặt màu để HS quan sát. -Hình 3a
_ Đếm ô, đánh dấu, vẽ hai hình vuông trang 199
mỗi cạnh 2 ô. -Hình 3b
Từ 2 hình vuông này vẽ, xé thành 2 trang 199
hình tam giác để làm đầu mèo. _ Lấy giấy nháp có kẻ ô
để tập vẽ, xé hình thân
c) Xé hình đuôi, chân và mắt mèo: mèo, đầu, tai mèo.
10’
_ GV lấy tờ giấy vừa xé (phần còn
lại), đánh dấu, vẽ tiếp: _ Quan sát -Hình4
+ 2 hình vuông mỗi cạnh 2 ô -Hình 5
+1 hình chữ nhật có cạnh dài 6 ô, cạnh trang 199
ngắn 1 ô.
Sau đó xé rời các hình rời khỏi tờ
giấy màu. - Hình 6a
_ Mỗi hình vuông xé làm đôi sẽ được trang 199
4 chân mèo. _ Quan sát -Hình 5
_ Ước lượng và xé hình đuôi mèo từ
hình chữ nhật có cạnh dài 6 ô, cạnh
ngắn 1 ô. -Hình 6c
_ Dùng giấy màu đen xé 2 hình vuông trang 200
mỗi cạnh 1 ô. Từ 2 hình vuông đó xé 2 (Áp dụng cho HS giỏi, HS
hình mắt mèo. yếu thì dùng bút vẽ) -Hình 6
_ Lật mặt màu cho HS quan sát. _ Cho HS lấy giấy nháp
kẻ ô, tập vẽ, xé hình đuôi,
chân, mắt mèo.
3’ d) Dán ghép hình: _ Quan sát hình con mèo
_GV làm thao tác bôi hồ và dán theo hoàn chỉnh
thứ tự: thân, đầu, tai, mắt, chân và
đuôi mèo theo các bước mẫu.
Khi dán hình thân mèo chỉ nên bôi ở
giữa thân để khi dán hình chân mèo và
đuôi mèo sẽ giấu vào trong thân.
_ Dùng bút màu để vẽ thêm mũi và râu
cho hoàn chỉnh.
Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu, hồ, vở
19 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp

Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……


DÁN HÌNH CON MÈO(tiếp)
Bài 8 : XÉ,

I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình con mèo
_ Xé, dán được hình con mèo cân đối.

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình con mèo có trang trí sinh động
_ Giấy thủ công các màu
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công các màu
_ Giấy nháp có kẻ ô
_ Bút chì, bút màu
_ Hồ dán, khăn lau tay
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
3. Học sinh thực hành: _ Đặt mặt sau có kẻ ô lên trên
_ Yêu cầu HS chọn giấy màu để xé hình (chọn màu theo ý thích của các em)
_ Lần lượt đếm ô, đánh dấu và vẽ
con mèo theo ý thích. - Các
các hình chữ nhật cạnh dài 8 ô, bước
cạnh ngắn 4 ô; hình vuông cạnh 3 thực
ô, hình tam giác trên hình vuông hiện xé
cạnh 2 ô. hình con
_ Xé rời các hình khỏi tờ giấy màu. mèo
_ Lần lượt xé hình thân, đầu, đuôi
mèo như đã hướng dẫn.
+ Nhắc HS xé cẩn thận, xé từ từ, vừa xé Mắt, râu có thể dùng bút màu để
vừa sửa cho hình giống mẫu. vẽ.
+ GV đến từng bàn để quan sát và _ Xếp hình cân đối.
hướng dẫn Dán sản phẩm vào vở: dán cân đối,
phẳng và đều.
(Bôi hồ vừa phải, đều và dán cho
phẳng).
_ Sau khi HS xé xong các bộ phận, nhắc _ Trang trí cảnh vật cho bài thêm
20 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
sinh động
các em:
_ Dán xong thu dọn giấy thừa và
lau sạch tay.


_ Đối với HS giỏi:


4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Sự chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập
+ Thái độ học tập
+ Vệ sinh và an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Chọn được màu phù hợp.
+ Xé được các bộ phận của hình con Chuẩn bị giấy màu giấy nháp, có
kẻ ô, bút chì, hồ.
mèo.
+ Dán được hình cân đối, phẳng.
+ Chọn 1 bài xé, dán đẹp tuyên dương.
_ Dặn dò: “Xé, dán hình lọ hoa đơn
giản”

Điều chỉnh bổ sung:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
DÁN HÌNH LỌ HOA ĐƠN GIẢN
Bài 9 : XÉ,

I.MỤC TIÊU:
21 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ Biết cách xé, dán hình hoa và lọ hoa đơn giản
_ Xé, dán được hình lọ hoa đơn giản

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình lọ hoa
_ Giấy thủ công các màu
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công các màu
_ Giấy nháp có kẻ ô
_ Bút chì, bút màu
_ Vở thủ công
_ Hồ dán, khăn lau tay

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 1:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
2’
xét:
_ Cho HS xem bài mẫu, hỏi: _Bài mẫu
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng, + Quan sát mẫu và trả lời về hình lọ
màu sắc của lọ hoa? câu hỏi hoa
_ Cho HS liên hệ với lọ hoa, bông hoa _ HS tự liên hệ.
mà các em đã nhìn thấy ở nhà hoặc nơi
khác.
_ Ở bài này các em chỉ tập xé, dán hình
lọ hoa đơn giản.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
5’
a) Xé hình lọ hoa: -Hình 1a,b
_ GV dùng tờ giấy màu sẫm (tím hoặc _ Quan sát trang 198
xanh đậm), lật mặt sau, đếm ô, đánh
dấu, vẽ và xé một hình chữ nhật cạnh
dài 7 ô, cạnh ngắn 6 ô.
_ Từ 2 đầu cạnh trên của hình chữ _ Quan sát -Hình 2a
nhật lùi vào 1.5 ô. Vẽ nối xuống ô thứ trang 203
3 của 2 cạnh bên.
_ Từ 2 đầu cạnh dưới của hình chữ _Quan sát - Hình 2b
nhật lùi vào 1 ô vẽ nối lên ô thứ 2 của trang 203-
2 cạnh bên.
_ Xé theo các đường vẽ sẽ được hình _ HS lấy giấy nháp có kẻ
lọ hoa. ô để tập đếm ô, vẽ, xé
_ Lật mặt màu cho HS quan sát. hình lọ hoa. -Hình 2c
15’ b) Xé hình bông hoa:

22 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ GV lấy giấy màu đỏ, hồng, da cam _ Quan sát từng thao tác
tùy ý. Lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu,
vẽ và xé:
+ 1 hình vuông mỗi cạnh 3 ô (h3)
+ 2 hình vuông có cạnh 2 ô (h4)
Từ các hình vuông này, xé các góc -Hình 3
tạo thành 3 hình trón để làm bông hoa -Hình 4
(h5) trang 204
_ GV lấy tiếp tờ giấy màu vàng, lật _ Quan sát -Hình 5
mặt sau, đánh dấu và xé: 3 hình vuông trang 204
có cạnh 1 ô (h6a). Từ 3 hình vuông này -Hình 6a,
xé 4 góc để tạo thành 3 hình tròn làm b
nhụy hoa (h6b). trang 204
* Đối với HS yếu, GV có thể cho các _ Lấy giấy nháp có kẻ ô
em dùng bút để tô nhụy hoa. để tập vẽ, xé hình 3 bông
5’ c) Xé hình lá: hoa.
_ GV lấy tờ giấy màu xanh lá cây, xé _ Quan sát
hình lá vừa phải (phù hợp với lọ và
hoa, không to quá, không nhỏ quá) h7
3’ d) Dán ghép hình: - Hình 7
_ Sau khi xé xong các bộ phận: lọ, _ Quan sát trang 204
hoa, nhụy và lá, GV lần lượt làm thao
tác dán ghép theo các bước (h.8):
+ Dán lọ hoa. -Hình 8
+ Lần lượt dán hoa, nhụy và cành lá. trang 205
(sắp xếp vào nền giấy trước khi dán)
Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu, hồ, vở


KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
DÁN HÌNH LỌ HOA ĐƠN GIẢN(tiếp)
Bài 9 : XÉ,

I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách xé, dán hình hoa và lọ hoa đơn giản
_ Xé, dán được hình lọ hoa đơn giản

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Bài mẫu về xé, dán hình lọ hoa
_ Giấy thủ công các màu
_ Hồ dán, giấy trắng làm nền
_ Khăn lau tay
23 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
2.Học sinh:
_ Giấy thủ công các màu
_ Giấy nháp có kẻ ô
_ Bút chì, bút màu
_ Vở thủ công
_ Hồ dán, khăn lau tay

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
TG ĐDDH
3. Học sinh thực hành: _Chọn giấy màu cho lọ, cho hoa - Các
_ Yêu cầu HS tự chọn giấy màu, song GV tùy theo ý thích mỗi em. bước
gợi ý: nên chọn lọ hoa màu sẫm, hoa màu_ Thực hiện lần lượt từng thao tác thực
tươi, sáng. như đã hướng dẫn: hiện xé
_ Nhắc HS xé cẩn thận, xé từ từ, vừa xé+Xé hình lọ hoa. hình lọ
vừa sửa cho hình giống mẫu. +Xé hình bông hoa, nhụy và lá. hoa đơn
_ Xếp hình cân đối. giản
_ GV đến từng bàn để quan sát và hướng Dán sản phẩm vào vở: dán cân đối,
dẫn phẳng và đều.
(Bôi hồ vừa phải, đều và dán cho
phẳng).
_ Dán xong thu dọn giấy thừa và
lau sạch tay.
_ Sau khi HS xé xong các bộ phận, nhắc
các em:


4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Sự chuẩn bị vật liệu và dụng cụ học
tập
+ Thái độ học tập
+ Vệ sinh và an toàn lao động
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Chọn được màu phù hợp.
+ Xé được các bộ phận: lọ, hoa, lá _Chuẩn bị ôn lại một trong các bài,
+ Dán được hình cân đối, phẳng. từ bài 4 đến bài 9 mà em thích.
+ Chọn 1 bài xé, dán đẹp tuyên dương.
_ Dặn dò: Làm bài “Kiểm tra chương I –
Kĩ thuật xé, dán giấy”
24 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
KIỂM TRA CHƯƠNG I – KĨ THUẬT XÉ
Bài 10 :
DÁN GIẤY
I.MỤC TIÊU:
_ HS nắm được kĩ thuật xé, dán giấy
_ Chọn được giấy màu phù hợp, xé, dán được các hình và biết cách ghép, dán, trình bày sản
phẩm thành bức tranh tương đối hoàn chỉnh

II.NỘI DUNG KIỂM TRA:

Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
gian
1.GV chép đề lên bảng:
2’
Em hãy chọn màu giấy xé, dán
một trong các nội dung của
chương
1. HS chọn và thực hiện:
30’
_ Xé, dán hình ngôi nhà
_ Xé, dán hình một con vật mà
em thích
_ Xé, dán hình quả cam

25 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ Xé, dán hình cây đơn giản
2. Xé xong em hãy sắp xếp, dán
Yêu cầu: lên tờ giấy nền và trình bày sao
cho cân đối, đẹp.
2.Một số lưu ý:
_ Trước khi HS làm bài, GV cho _ HS đọc lại đề bài trên bảng
HS xem lại hình mẫu các bài và và chọn nội dung thích hợp với
nhắc cho HS chọn màu cho phù mình.
hợp với nội dung.
_ Nhắc HS _ Giữ trật tự khi làm bài, khi
dán thận trọng, bôi hồ vừa
phải, tránh dây hồ ra bài, sách
vở, quần áo
3. Đánh giá sản phẩm: _ Thu dọn giấy thừa và rửa tay
sạch khi hoàn thành bài
a) Hoàn thành:
_ Chọn màu phù hợp với nội
dung bài
_ Đường xé đều, hình xé cân
đối
_ Cách ghép, dán và trình bày
cân đối
_ Bài làm sạch sẽ, màu sắc đẹp
b) Chưa hoàn thành:
_ Đường xé không đều, hình xé
không cân dối
_ Ghép, dán hình không cân đối
26 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
KĨ THUẬT GẤP HÌNH
Chương II:

QUI ƯỚC CƠ BẢN VỀ GẤP GIẤY VÀ
Bài 11: CÁC
GẤP HÌNH
I.MỤC TIÊU:
_ HS hiểu các kí hiệu, qui ước về gấp giấy
_ Gấp hình theo kí hiệu qui ước

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
Mẫu vẽ những kí hiệu quy ước về gấp hình (mẫu vẽ được phóng to)
2.Học sinh:
_ Giấy nháp trắng
_ Bút chì
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
25’ 1. Giới thiệu một số kí hiệu về gấp
giấy
a) Kí hiệu đường giữa hình:
6’
_ Đường dấu giữa hình là đường có nét _ Quan sát -Hình 1
gạch, chấm (_._._._._.). Cho HS xem trang
hình 1 209
_ GV hướng dẫn vẽ: _ Vẽ kí hiệu trên đường
kẻ ngang và kẻ dọc của
vở thủ công
b) Kí hiệu đường dấu gấp:
6’ _ Quan sát
27 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ Đường dấu gấp là đường có nét đứt. _ HS vẽ đường dấu gấp -Hình 2
(_ _ _ _ _ _) (h2). Cho HS xem hình 2 trang
_ GV hướng dẫn vẽ: _ Quan sát 210

c) Kí hiệu đường dấu gấp vào:
6’
_ Trên đường dấu gấp có mũi tên chỉ _ Vẽ đường dấu gấp và -Hình 3
hướng gấp vào. Cho HS xem H3 mũi tên chỉ hướng gấp trang
_ GV hướng dẫn HS vẽ: vào. 210

d) Kí hiệu dấu gấp ngược ra phía sau:
_ Kí hiệu dấu gấp ngược ra phía sau là _ Quan sát
7’
mũi tên cong. (h4)
_ GV hướng dẫn: _ Vẽ đường dấu gấp và -Hình 4
dấu gấp ngược ra phía sau trang
Lưu ý: HS vẽ vào giấy 210
nháp rồi mới vẽ vào vở
2.Nhận xét – dặn dò:
_ Nhận xét:
5’
+ Thái độ học tập và sự chuẩn bị của
HS
+ Mức độ hiểu biết về các kí hiệu qui
ước
+ Đánh giá kết quảhọc tập của HS
_ Dặn dò: Học bài: “Gấp các đoạn _Chuẩn bị: giấy có kẻ ô,
thẳng cách đều” giấy màu.
28 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp

Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……

Bài 12: GẤP CÁC ĐOẠN THẲNG CÁCH ĐỀU
I.MỤC TIÊU:
_ HS biết cách gấp
_ Gấp được các đoạn thẳng cách đều

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Mẫu gấp các nếp cách đều có kích thước lớn
_ Quy trình các nếp gấp (hình phóng to)
2.Học sinh:
_ Giấy màu có kẻ ô và tờ giấy vở học sinh
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
2’
xét:
_ Cho HS xem mẫu, hỏi: _ Quan sát mẫu + trả lời _Bài mẫu
+ Các nếp gấp như thế nào? về gấp
_ Nhận xét: Chúng cách đều nhau, có các đoạn
thể chồng khít lên nhau khi xếp chúng thẳng
lại. cách đều
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu cách
gấp:
a) Gấp nếp thứ nhất:
2’ _ Quan sát h2 + thao tác
_ GV ghim tờ giấy màu lên bảng, mặt mẫu của GV -Hình 2
màu áp sát vào mặt bảng trang 212
_ Gấp mép giấy vào 1 ô theo đường
dấu (chú ý khoảng cách ô đủ lớn để
HS dễ quan sát)
b) Gấp nếp thứ hai:
1’ _ Quan sát
_ GV ghim lại tờ giấy, mặt ngoài ở -Hình 3
phía ngoài để gấp nếp thứ hai. Cách trang 212
gấp giống như nếp gấp thứ nhất. (h3)
c) Gấp nếp thứ ba:
1’ _Quan sát
_ GV lật tờ giấy và ghim lại mẫugấp - Hình 4
lên bảng, gấp vào 1 ô như 2 nếp gấp trang 213
trước. (h4)
d) Gấp các nếp gấp tiếp theo:
29 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_Thực hiện như gấp các nếp gấp -Hình 5
trước.Nhấn mạnh: Mỗi lần gấp
đều lật mặt giấyvà gấp vào 1 ô
theo giấy kẻ ô (h5)
22’ 3. Học sinh thực hành:
_ GV nhắc lại cách gấp theo qui trình _ HS thực hiện gấp từng
mẫu nếp-các nếp gấp có
_ GV đến từng bàn để quan sát và giúp khoảng cách 2 ô để dễ
đỡ những em còn lúng túng gấp
_Gấp trên giấy nháp
trước rồi sau đó mới gấp
trên giấy màu.
_ Dán vào vở
4.Nhận xét- dặn dò:
2’
_ Nhận xét tiết học:
+ Sự chuẩn bị vật liệu và dụng cụ
học tập
+ Thái độ học tập
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Kĩ năng gấp
+ Đánh giá sản phẩm của HS: Chọn 1
vài bài đẹp tuyên dương.
_ Dặn dò: Làm bài “Gấp cái quạt” _ Chuẩn bị giấy vở HS có
kẻ ô, giấy màu và hồ dán,
1 sợi chỉ hoặc sợi len.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
Bài 13: GẤP CÁI QUẠT
I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách gấp cái quạt
30 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ Gấp được cái quạt bằng giấy

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Quạt giấy mẫu
_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật
_ 1 sợi chỉ len màu
_ Bút chì, thước kẻ, hồ dán
2.Học sinh:
_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật và 1 tờ giấy vở học sinh có kẻ ô
_ 1 sợi chỉ hoặc len màu
_ Bút chì, hồ dán
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 1:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận
3’
xét:
_ Giới thiệu quạt mẫu: _ Quan sát mẫu _ Quạt giấy
Giới thiệu: ứng dụng nếp gấp cách mẫu
đều để gấp cái quạt (h1)
_ Giữa quạt mẫu có dán hồ: nếu -Hình 1,2
không dán hồ ở giữa thì 2 nửa quạt trang 215
nghiêng về 2 phía.(h2)
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
25’
_ Bước 1: GV đặt giấy màu lên mặt _ Quan sát -Hình 3
bàn và gấp các nếp gấp cách đều (h3) trang 215
_ Bước 2: Gấp đôi hình 3 để lấy dấu _ Quan sát
giữa, sau đó dùng chỉ hay len buộc
chặt phần giữa và phết hồ dán lên nếp
gấp ngoài cùng (h4) -Hình 4
_ Bước 3: Gấp đôi (h4), dùng tay ép _Quan sát trang 215
chặt để 2 phần đã phết hồ dính sát vào - Hình 5
nhau (h5). Khi hồ khô, mở ra ta được trang 215-
chiếc quạt như hình 1 _ Thực hành gấp các
Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu, hồ, vở nếp gấp cách đều trên
2’
giấy vở HS có kẻ ô
31 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
Bài 13: GẤP CÁI QUẠT(tiếp)
I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách gấp cái quạt
_ Gấp được cái quạt bằng giấy

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Quạt giấy mẫu
_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật
32 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_ 1 sợi chỉ len màu
_ Bút chì, thước kẻ, hồ dán
2.Học sinh:
_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật và 1 tờ giấy vở học sinh có kẻ ô
_ 1 sợi chỉ hoặc len màu
_ Bút chì, hồ dán
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 2:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
TG ĐDDH
3. Học sinh thực hành:
_ GV nhắc lại qui trình gấp quạt theo 3 _ Quan sát
bước. _ Thực hành gấp quạt theo các bước -Vẽ
đúng qui trình qui
trình
_ GV nhắc nhở HS mỗi nếp gấp phải mẫu
được miết kĩ và bôi hồ phải mỏng, đều,
buộc dây đảm bảo chắc, đẹp.
_ Trong lúc HS thực hành, GV quan sát,
giúp đỡ những em còn lúng túng
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Tổ chức trình bày và sử dụng sản
phẩm
+ Chọn sản phẩm đẹp để tuyên dương.
4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Sự chuẩn bị của học sinh
+ Tinh thần học tập
+ Đánh giá sản phẩm
_ Dặn dò: Làm bài “Gấp cái ví” Chuẩn bị 1 tờ giấy vở HS, giấy màu.
33 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
KIỂM TRA HỌC KÌ I

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
Bài 14: GẤP CÁI VÍ
I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách gấp cái ví bằng giấy
_ Gấp được cái ví bằng giấy

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn
_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví
2.Học sinh:
_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví
_ 1 tờ giấy vở HS
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
34 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp

TIẾT 1:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và
3’
nhận xét:
_ Giới thiệu ví mẫu: _ Quan sát mẫu _ Ví giấy
GV giới thiệu: Ví có 2 ngăn đựng mẫu
và được gấp từ tờ giấy hình chữ
nhật.
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu: Quan sát từng bước gấp
25’
GV thao tác gấp ví trên tờ giấy
hình chữ nhật to
_ Bước 1: Lấy đường dấu giữa:
5’ -Hình 1,2
Đặt tờ giấy màu hình chữ nhật trang 217
trước mặt, để dọc giấy. Mặt màu ở
dưới. Gấp đôi tờ giấy để lấy đường
dấu giữa (h1). Sau khi lấy dấu xong,
mở tờ giấy ra như ban đầu (h2)
_ Bước 2: Gấp 2 mép ví:
5’ -Hình 3,4
+ Gấp mép 2 đầu tờ giấy vào trang 217
khoảng 1 ô như hình 3 sẽ được hình
4
_ Bước 3: Gấp ví:
5’ -Hình 5, 6,
+ Gấp tiếp 2 phần ngoài (h5) vào 7 trang
trong (h6) sao cho 2 miệng ví sát vào 218
đường dấu giữa để được hình 7
+ Lật hình 7 ra sau theo bề ngang - Hình 8,
giấy như hình 8. Gấp 2 phần ngoài 9, 10 trang
vào trong sao cho cân đối giữa bề dài 218
và bề ngang của ví (h9) được hình
10 -Hình 11,
+ Gấp đôi hình 10 theo đường dấu 12 trang
giữa (h11), cái ví đã hoàn chỉnh (h12) 218
_ Cho HS thực hành
_ Thực hành tập gấp cái ví
10’
trên giấy nháp (tờ giấy vở
Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu, hồ, vở của HS)
35 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
Bài 14: GẤP CÁI VÍ(tiếp)
I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách gấp cái ví bằng giấy
_ Gấp được cái ví bằng giấy

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn
_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví
2.Học sinh:
_ 1 tờ giấy màu hình chữ nhật để gấp ví
_ 1 tờ giấy vở HS
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
TG ĐDDH
3. Học sinh thực hành gấp cái ví: _ Quan sát
_ GV nhắc lại qui trình gấp ví theo 3 _Thực hành gấp ví -Vẽ
bước. + Để dọc tờ giấy, mặt màu úp qui
+ Bước 1– Lấy đường dấu giữa xuống. Khi gấp phải gấp từ dưới trình
lên, 2 mép giấy khít nhau (h1) mẫu
+ Gấp đều phẳng 2 mép ví, miết nhẹ
tay cho thẳng (h4)
+ Bước 2 – Gấp 2 mép ví: + Gấp 2 mép ví vào trong sát đường
dấu giữa (không gấp lệch, không
+ Bước 3 – Gấp túi ví: gấp chồng lên nhau)
Khi lật hình 7 ra mặt sau, để giấy
36 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
nằm ngang, gấp 2 phần ngoài vào
(h9)
* Gấp hoàn chỉnh cái ví – HS trang trí
sản phẩm.
_ Dán “cái ví” vào vở.


_ Trong lúc HS thực hành, GV quan sát,
giúp đỡ những em còn lúng túng

_ Trình bày sản phẩm:
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Tổ chức trình bày và sử dụng sản
phẩm
+ Chọn sản phẩm đẹp để tuyên dương.
4.Nhận xét- dặn dò:
_ Nhận xét tiết học:
+ Sự chuẩn bị của học sinh
+ Tinh thần học tập Chuẩn bị 1 tờ giấy vở HS, giấy màu.
_ Dặn dò: Làm bài “Gấp mũ ca lô”
37 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……

Bài 15: GẤP MŨ CA LÔ
I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy
_ Gấp được mũ ca lô bằng giấy

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ 1 chiếc mũ ca lô gấp có kích thước lớn (HS có thể đội được)
_ 1 tờ giấy màu hình vuông
2.Học sinh:
_ 1 tờ giấy màu có màu tùy ý chọn
_ 1 tờ giấy vở HS
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 1:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
i
gian
1. Hướng dẫn HS quan sát và
3’
nhận xét:
_ Cho HS xem chiếc mũ ca lô _ Quan sát mẫu _ Chiếc
mẫu. _ Cả lớp quan sát mũ ca lô
_ Cho một em đội mũ mẫu
_ GV hỏi:
+ Mũ ca lô dùng để làm gì?
2. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
25’
GV hướng dẫn thao tác gấp _ Quan sát từng bước gấp
mũ ca lô:
_ Hướng dẫn cách tạo tờ giấy
hình vuông: -Hình 1a
+ Gấp chéo tờ giấy hình chữ trang 221
nhật (h1a) -Hình 1b
+ Gấp tiếp theo hình 1b -Hình 2
+ Miết nhiều lần đường vừa trang 221
gấp. Sau đó xé bỏ phần giấy
thừa ta sẽ được tờ giấy hình _ Cho HS gấp tạo hình vuông
38 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
từ tờ giấy nháp (giấy vở HS)
vuông. (h2)
và tờ giấy màu để gấp mũ ca
lô.
* GV đặt tờ giấy hình vuông * Quan sát từng thao tác của
trước mặt: (mặt màu úp xuống) GV
_ Gấp đôi hình vuông theo đường -Hình 2,3
gấp chéo ở hình 2 được hình 3 trang 221
_ Gấp đôi hình 3 để lấy đường -Hình 4
dấu giữa, sau đó mở ra, gấp 1 trang 221
phần của cạnh bên phải vào sao
cho phần mép giấy cách đều với
cạnh trên và điểm đầu của cạnh
đó chạm vào đường dấu giữa
(h4)
Lật hình 4 ra mặt sau và cũng
gấp tương tự như trên ta được
hình 5 - Hình 5
_ Gấp 1 lớp giấy phần dưới của trang 221
hình 5 lên sao cho sát với cạnh - Hình 6,
bên vừa mơí gấp như hình 6. 7, 8 trang
Gấp theo đường dấu và gấp vào 222
trong phần vừa gấp lên (h7),
được hình 8. -Hình 9,10
_ Lật hình 8 ra mặt sau, cũng làm _ HS quan sát các quy trình gấp trang 222
tương tự như vậy (h9), được mũ ca lô.
hình 10.
_ Thực hành tập gấp mũ ca lô
trên tờ giấy vở HS hình vuông
được tạo ra ở đầu tiết 1.
Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu,
hồ, vở
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……


39 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Bài 15: GẤP MŨ CA LÔ(tiếp)
I.MỤC TIÊU:
_ Biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy
_ Gấp được mũ ca lô bằng giấy

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_ 1 chiếc mũ ca lô gấp có kích thước lớn (HS có thể đội được)
_ 1 tờ giấy màu hình vuông
2.Học sinh:
_ 1 tờ giấy màu có màu tùy ý chọn
_ 1 tờ giấy vở HS
_ Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2:

Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh ĐDDH
gian
3. Học sinh thực hành gấp mũ ca lô: Cho HS thực hành:
GV nhắc lại qui trình gấp mũ ca lô _ Đặt giấy hình vuông phía mặt màu - Qui
để HS nhớ các bước gấp: úp xuống. Gấp đôi hình vuông theo trình
đường dấu, gấp chéo từ góc giấy bên gấp
phải phía trên, xuống góc giấy bên mũ ca
trái phía dưới (h2) sao cho 2 góc giấy lô
khít nhau, mép giấy phải bằng nhau.
Dùng tay miết nhẹ cạnh vừa gấp.
Xoay nhẹ cạnh vừa gấp nằm ngang
theo hình tam giác, đầu nhọn ở phía
dưới (h3)
_ Gấp đôi hình 3 để lấy đường dấu
giữa, khi mở ra vẫn để giấy nằm
như vị trí trước (h3). Sau đó gấp 1
phần cạnh bên phải vào, điểm đầu
của cạnh đó phải chạm vào đường
dấu giữa. Chú ý: mép giấy của phần
_ Trong lúc HS thực hành, GV quan sát, vừa gấp nằm cách đều với cạnh trên.
giúp đỡ uốn nắn những em còn lúng _Lật ngang hình 4 ra mặt sau và cũng
túng hoàn thành sản phẩm tại lớp. gấp tương tự như vậy được hình 5.
_ Khi gấp phần dưới của hình 5 lên
chỉ lấy 1 lớp mặt trên gấp lên (không
chập 2 lớp giấy)
_Phần gấp lộn vào trong gấp theo
đường chéo, nhọn dần về phía góc
(h7), miết nhẹ tay cho phẳng, được
hình 8.
_ Lật hình 8 ra mặt sau, cũng làm

40 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
tương tự như vậy (h9), được hình 10.
_ Trang trí theo ý thích của mỗi em,
tạo sự hứng thú cho HS.
_ Dán sản phẩm vào vở.* Khi HS gấp xong hướng dẫn HS
trang trí:
_ Đánh giá sản phẩm:
+ Tổ chức trình bày và sử dụng sản
phẩm
+ Chọn sản phẩm đẹp để tuyên
dương. _ Ôn lại 1 trong những nội dung của
4.Nhận xét- dặn dò: bài 13, 14, 15.
_ Nhận xét tiết học:
+ Sự chuẩn bị và kĩ năng gấp của học
sinh
+ Tinh thần học tập
_ Dặn dò: Kiểm tra chương II – Kĩ
thuật gấp hình.
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
Bài 16: KIỂM TRA CHƯƠNG II – KĨ THUẬT GẤP
HÌNH
I.MỤC TIÊU:
_ HS nắm được kĩ thuật gấp giấy và gấp được một trong những sản phẩm đã học
_ Các nếp gấp thẳng, phẳng

II.NỘI DUNG KIỂM TRA:

Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
gian
41 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
1.Bài kiểm tra:
30’
Cho HS chọn một trong các sản _ HS chọn và thực hiện gấp
phẩm đã học (cái ví, cái quạt, mũ ca _ HS gấp xong em hãy sắp
xếp, dán lên tờ giấy nền và
lô, …)
+Yêu cầu: Gấp đúng qui trình, nếp trình bày sao cho cân đối,
gấp thẳng, phẳng đẹp.
Trong lúc HS thực hiện gấp, GV _ Giữ trật tự khi làm bài, khi
quan sát cách gấp của HS, gợi ý giúp dán thận trọng, bôi hồ vừa
đỡ những em còn lúng túng khó hoàn phải, tránh dây hồ ra bài,
thành sản phẩm. sách vở, quần áo
2. Nhận xét, dặn dò:
* Nhận xét: GV nhận xét về:
_ Thái độ học tập
_ Sự chuẩn bị đồ dùng học tập của
HS.
* Đánh giá sản phẩm:
a) Hoàn thành:
_ Gấp đúng quy trình.
_ Nếp gấp thẳng, phẳng.
_ Sản phẩm sử dụng được.
b) Chưa hoàn thành:
_ Gấp chưa đúng quy trình.
_ Nếp gấp chưa thẳng, phẳng.
_ Sản phẩm không dùng được.
3.Dặn dò:
_ Chuẩn bị: Mang 1 đến 2
Học bài: “Cách sử dụng bút chì,
tờ giấy vở HS, kéo, bút chì,
thước kẻ, kéo”
thước kẻ.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……

KĨ THUẬT CẮT, DÁN GIẤY
Chương III:

SỬ DỤNG BÚT CHÌ, THƯỚC KẺ, KÉO
Bài 17: CÁCH

I.MỤC TIÊU:
_ HS biết cách , sử dụng được bút chì, thước kẻ, kéo

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Bút chì, thước kẻ, kéo
_1 tờ giấy vở HS
2.Học sinh:

42 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_Bút chì, thước kẻ, kéo
_1 tờ giấy vở HS

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học ĐDDH
i sinh
gian
1.Giới thiệu các dụng cụ học thủ công: -Thước,
2’
_Bút chì: dùng để kẻ đường thẳng, _ Quan sát bút
thường dùng bút cứng chì,kéo
_Thước kẻ: được làm bằng gỗ hay nhựa,
thước dùng để đo chiều dài. Trên mặt
thước có chia vạch và đánh số
_Kéo: dùng để cắt giấy, bìa.
_Hồ dán: dùng để dán giấy thành sản
phẩm hoặc dán sản phẩm vào vở _ Chuẩn bị giấy trắng,
2.Hướng dẫn thực hành: giấy màu, hồ
8’
* Cách sử dụng bút chì:
_Mô tả: bút chì gồm hai bộ phận: thân và
ruột bút, để sử dụng người ta gọt một
đầu bút
_Cách sử dụng: cầm bút ở tay phải, các
ngón tay cái, trỏ và ngón giữa giữ thân bút,
các ngón còn lại ở dưới thân bút làm điểm
tựa đặt trên bàn khi viết, vẽ, kẻ. Khi kẻ,
vẽ, viết ta đưa đầu nhọn của bút chì trên
tờ giấy và di chuyển nhẹ trên giấy theo ý
muốn
*Cách sử dụng thước kẻ:
_Mô tả: Có nhiều loại làm bằng gỗ hoặc
bằng nhựa
_Cách sử dụng: Tay trái cầm thước, tay
phải cầm bút. Muốn kẻ 1 đường thẳng, ta
đặt thước trên giấy, đưa bút chì dựa theo
cạnh thước, di chuyển đầu bút từ trái sang
phải nhẹ nhàng, không ấn đầu bút chì
*Cách sử dụng kéo:
_Mô tả: Kéo gồm hai bộ phận lưỡi và
cán, lưỡi kéo sắc được làm bằng sắt, cán
cầm có 2 vòng
_Cách sử dụng: Tay phải cầm kéo, ngón
cái cho vào vòng thứ 1, ngón giữa cho vào
vòng thứ 2, ngón trỏ ôm lấy phần trên của
cán kéo vòng thứ 2
Khi cắt, tay trái cầm tờ giấy, tay phải
cầm kéo, ngón cái và ngón trỏ của tay trái
đặt trên mặt giấy, tay phải mở rộng lưỡi
kéo, đưa lưỡi kéo sát vào đường muốn
cắt, bấm kéo từ từ theo đường cắt
43 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
18’ 3.Học sinh thực hành:
_GV quan sát kịp thời uốn nắn, giúp đỡ _Thực hành
+Kẻ đường thẳng
cho HS còn lúng túng khó hoàn thành
nhiệm vụ +Cắt theo đường thẳng
4. Nhận xét- dặn dò:
2’
_ Nhận xét tinh thần học tập, sự chuẩn bị
dụng cụ học tập, kĩ năng kẻ, cắt của HS
_ Dặn dò: Chuẩn bị bài “Kẻ các đoạn _Chuẩn bị bút chì, thước
thẳng cách đều” kẻ, giấy vở có kẻ ô
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……

Bài 18: KẺ CÁC ĐOẠN THẲNG CÁCH ĐỀU
I.MỤC TIÊU:
_ Kẻ được đoạn thẳng
_ Kẻ được các đoạn thẳng cách đều

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Hình vẽ mẫu các đoạn thẳng cách đều
2.Học sinh:
_Bút chì, thước kẻ, kéo
_1 tờ giấy vở HS có kẻ ô

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học ĐDDH
i sinh
gian
1.Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: -Thước,
2’
_Treo hình mẫu lên bảng _Quan sát đoạn thẳng bút
AB và rút ra nhận xét:
A B chì,kéo
hai đầu của đoạn thẳng
có 2 điểm
C D
44 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp

_GV hỏi: 2 đoạn thẳng AB và CD cách _2 ô
đều nhau mấy ô?
_Em hãy kể tên những vật có các đoạn
thẳng cách đều nhau?
8’
2.Hướng dẫn thực hành:
* Cách kẻ đoạn thẳng:
_Lấy 2 điểm A, B bất kì trên cùng một
dòng kẻ ngang
_Đặt thước, kẻ qua 2 điểm A, B. Giữ
thước cố định bằng tay trái, tay phải cầm
bút dựa vào cạnh thước, đầu bút tì trên
giấy vạch nối từ điểm A sang B ta được
đoạn thẳng AB
*Cách kẻ 2 đoạn thẳng cách đều:
_Trên mặt giấy có kẻ ô, ta kẻ đoạn thẳng
AB
_Từ điểm A và điểm B cùng đếm xuống
phía dưới 2 hay 3 ô tùy ý. Đánh dấu điểm
C và D. Sau đó nối C với D được đo ạn
thẳng CD cách đều với AB
3.Học sinh thực hành:
18’
_Cho HS thực hành trên tờ giấy vở kẻ ô _Thực hành
_GV quan sát kịp thời uốn nắn, giúp đỡ +Đánh dấu 2 điểm A và
B, kẻ nối 2 điểm đó,
cho HS còn lúng túng khó hoàn thành
nhiệm vụ được đoạn thẳng AB
(kẻ từ trái sang phải)
+Đánh dấu 2 điểm C, D
và kẻ tiếp đoạn thẳng
CD cách đều đoạn thẳng
AB
4. Nhận xét- dặn dò:
2’
_ Nhận xét tinh thần học tập, sự chuẩn bị
dụng cụ học tập, kĩ năng kẻ, cắt của HS
_ Dặn dò: Chuẩn bị bài “Cắt, dán hình _Chuẩn bị: giấy màu,
chữ nhật” bút chì, thước kẻ, giấy
vở có kẻ ô
45 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……

CẮT, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT (TIẾT 1)
Bài 19:I.MỤC TIÊU:
_ HS kẻ được hình chữ nhật
_ HS cắt, dán được hình chữ nhật theo 2 cách

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Chuẩn bị hình chữ nhật mẫu bằng giấy màu dán trên nền tờ giấy trắng kẻ ô
_Tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn
2.Học sinh:
_Giấy màu có kẻ ô
_Bút chì, thước kẻ, kéo
_1 tờ giấy vở HS có kẻ ô
_Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học ĐDDH
i sinh
gian
1.Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
3’
_Treo hình mẫu lên bảng và hỏi: _Quan sát hình chữ nhật -Hình 1
+Hình chữ nhật có mấy cạnh? mẫu
+Độ dài các cạnh như thế nào?
Như vậy hình chữ nhật có 2 cạnh dài
bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau
2.GV hướng dẫn mẫu:
8’
* Cách kẻ hình chữ nhật: (cách 1)

46 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_GV thực hiện từng động tác _HS quan sát
+Ghim tờ giấy kẻ ô lên bảng
+Lấy 1 điểm A trên mặt giấy kẻ ô. Từ
điểm A đếm xuống dưới 5 ô theo đường
kẻ, ta được điểm D
+Từ A và D đếm sang phải 7 ô theo
đường kẻ ta được điểm B, C
-Hình 2
+Nối lần lượt các điểm A  B; B C;
CD; D A, ta được hình chữ nhật
ABCD
*Hướng dẫn cắt rời hình chữ nhật và dán:
_HS quan sát
_GV thao tác chậm rãi từng động tác
+Cắt theo cạnh AB, BC, CD, DA được
hình chữ nhật
+Bôi một lớp hồ mỏng, dán cân đối và
phẳng
3.Học sinh thực hành:
_Thực hành
18’ _Cho HS thực hành trên tờ giấy vở kẻ ô
+Lấy 1 điểm A trên mặt
_GV quan sát kịp thời uốn nắn, giúp đỡ
giấy kẻ ô. Từ điểm A
cho HS còn lúng túng khó hoàn thành
đếm xuống dưới 5 ô
nhiệm vụ
theo đường kẻ, ta được
điểm D
+Từ A và D đếm sang
phải 7 ô theo đường kẻ
ta được điểm B, C
+Nối lần lượt các điểm
A  B; B C; CD;
D A, ta được hình chữ
nhật ABCD
*Cách kẻ hình chữ nhật đơn giản: (cách
2)
_Tận dụng hai cạnh của tờ giấy làm 2
cạnh của hình chữ nhật có độ dài cho
trước. Như vậy chỉ cần cắt hai cạnh còn
lại
-Hình 3
_Cách kẻ: Từ đỉnh A ở góc tờ giấy màu,
lấy 1 cạnh 7 ô và lấy 1 cạnh 5 ô, ta được
cạnh AB, AD. Từ B kẻ xuống, từ D kẻ
sang phải theo các đường kẻ. Hai đường
thẳng kẻ gặp nhau tại đâu ta được điểm
C và được hình chữ nhật ABCD
_Như vậy chỉ cần cắt 2 cạnh sẽ được
hình chữ nhật
*Cho HS thực hành *Thực hành cắt hình chữ
4. Nhận xét- dặn dò: nhật theo cách 2
2’ _ Nhận xét tinh thần học tập, sự chuẩn bị
dụng cụ học tập, kĩ năng kẻ, cắt của HS
_ Dặn dò: Chuẩn bị bài “Cắt, dán hình _Chuẩn bị: giấy màu,

47 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
chữ nhật” bút chì, thước kẻ, giấy
vở có kẻ ô

Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……


CẮT, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT (tiếp)
Bài 19:

I.MỤC TIÊU:
_ HS kẻ được hình chữ nhật
_ HS cắt, dán được hình chữ nhật theo 2 cách

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Chuẩn bị hình chữ nhật mẫu bằng giấy màu dán trên nền tờ giấy trắng kẻ ô
_Tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn
2.Học sinh:
_Giấy màu có kẻ ô
_Bút chì, thước kẻ, kéo
_1 tờ giấy vở HS có kẻ ô
_Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
1.Nhắc lại cách kẻ hình chữ nhật:
3’
_Cho HS nhắc lại cách kẻ hình chữ nhật
(theo hai cách)
* Cách 1: Lấy 1 điểm A trên mặt giấy kẻ
ô. Từ điểm A đếm xuống dưới 5 ô theo
đường kẻ, ta được điểm D
+Từ A và D đếm sang phải 7 ô theo
đường kẻ ta được điểm B, C
+Nối lần lượt các điểm A  B; B C;
CD; D A, ta được hình chữ nhật
ABCD
*Cách 2: Từ đỉnh A ở góc tờ giấy màu,
lấy 1 cạnh 7 ô và lấy 1 cạnh 5 ô, ta được
cạnh AB, AD. Từ B kẻ xuống, từ D kẻ
sang phải theo các đường kẻ. Hai đường
thẳng kẻ gặp nhau tại đâu ta được điểm
C và được hình chữ nhật ABCD
2.Học sinh thực hành:
_GV nhắc HS phải ướm sản phẩm vào _ HS thực hành kẻ, cắt, -Giấy
vở thủ công trước, sau đó bôi lớp hồ dán theo trình tự sau: màu,
48 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
mỏng, đặt dán cân đối và miết hình phẳng +Kẻ hình chữ nhật theo 2 hồ, kéo
cách
+Cắt rời hình
+Dán sản phẩm vào vở
thủ công
3. Nhận xét- dặn dò:
2’
_ Nhận xét tinh thần học tập, sự chuẩn bị
dụng cụ học tập, kĩ năng kẻ, cắt của HS
_ Dặn dò: Chuẩn bị bài “Cắt, dán hình _Chuẩn bị: giấy màu, bút
chì, thước kẻ, giấy vở có
vuông”
kẻ ô
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
CẮT, DÁN HÌNH VUÔNG
Bài20:

I.MỤC TIÊU:

49 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_HS biết cách kẻ, cắt và dán hình vuông
_HS cắt, dán được hình vuông theo 2 cách

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Chuẩn bị 1 hình vuông mẫu bằng giấy màu trên nền tờ giấy trắng kẻ ô
_1 tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn
_Bút chì, thước kẻ, hồ dán
2.Học sinh:
_Giấy màu có kẻ ô
_1 tờ giấy vở có kẻ ô
_Bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán
_Vở thủ công
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 1

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học ĐDDH
i sinh
gian
1.Giáo viên hướng dẫn học sinh quan
sát và nhận xét:
_GV ghim hình vuông mẫu lên bảng và _HS quan sát _Hình 1
hướng dẫn học sinh quan sát (H1).
_GV gợi ý bằng các câu hỏi cho HS trả _HS quan sát và trả lời
lời:
+Hình vuông có mấy cạnh? +4 cạnh
+Các cạnh có bằng nhau không? Mỗi
cạnh có bao nhiêu ô?
2.Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a) Giáo viên hướng dẫn cách kẻ hình
vuông
_GV ghim tờ giấy kẻ ô đã chuẩn bị lên
bảng.
_Từ những nhận xét về hình vuông nêu _Xác định điểm A. Từ
trên, GV nêu câu hỏi: muốn vẽ hình vuông điểm A sẽ đếm xuống
có cạnh 7 ô phải làm thế nào? dưới 7 ô theo dòng kẻ ô
được điểm D và đếm
sang phải 7 ô theo dòng
kẻ ô được điểm B.
_GV đặt câu hỏi: Làm thế nào để xác định -Hình 2
được điểm C để có hình vuông ABCD?
GV gợi ý từ cách vẽ hình chữ nhật đã
học, từ đó, HS có thể tự vẽ được hình
vuông (H2). Chú ý: cho HS tự chọn số ô
mỗi cạnh của hình vuông, nhưng 4 cạnh
phải bằng nhau.
b) GV hướng dẫn cắt rời hình vuông và
dán
_Cắt theo cạnh AB, AD, DC, BC.
50 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_Chú ý dán sản phẩm cân đối, phẳng.
c) GV hướng dẫn cách kẻ, cắt hình vuông
đơn giản
_Cách vẽ, cắt hình vuông như trên, ta phải
vẽ 4 cạnh và cắt 4 cạnh. Có cách nào vẽ,
cắt hình vuông đơn giản hơn và tiết kiệm
thờigian?
_GV gợi ý để HS nhớ lại cách kẻ, cắt
hình chữ nhật đơn giản, bằng cách sử
dụng 2 cạnh của tờ giấy màu làm 2 cạnh
của hình vuông có độ dài 7 ô
_GV hướng dẫn HS lấy điểm A tại một
góc của tờ giấy.
Từ điểm A đếm xuống và sang bên phải -Hình 3
7 ô để xác định điểm D; B (H3). Từ điểm
B và điểm D kẻ xuống và kẻ sang phải 7
ô theo dòng kẻ ô. Tại điểm gặp nhau của
2 đường thẳng là điểm C và được hình
vuông ABCD (H3).
_Như vậy chỉ cần cắt 2 cạnh BC và DC ta
được hình vuông ABCD, cắt rời và dán
thành sản phẩm.
_Khi HS đã hiểu 2 cách kẻ và cắt hình _HS tập kẻ, cắt 2 kiểu
vuông, GV cho HS tập kẻ, cắt 2 kiểu trên trên tờ giấy vở có kẻ ô
tờ giấy vở có kẻ ô để chuẩn bị cho tiết 2 để chuẩn bị cho tiết 2
cắt trên giấy màu. cắt trên giấy màu
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
CẮT, DÁN HÌNH VUÔNG(tiếp)
Bài20:

I.MỤC TIÊU:
_HS biết cách kẻ, cắt và dán hình vuông
_HS cắt, dán được hình vuông theo 2 cách

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Chuẩn bị 1 hình vuông mẫu bằng giấy màu trên nền tờ giấy trắng kẻ ô
_1 tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn
_Bút chì, thước kẻ, hồ dán
2.Học sinh:
_Giấy màu có kẻ ô
_1 tờ giấy vở có kẻ ô
51 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_Bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán
_Vở thủ công
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
TG ĐDDH
3.Học sinh thực hành:
_GV nhắc lại 2 cách cắt hình vuông để
HS nhớ lại.
_GV nhắc nhở HS lật mặt trái tờ giấy
để thực hành. _HS thực hành.
_Thực hiện quy trình kẻ ô vuông có độ
dài các cạnh 7 ô, theo 2 cách đã học ở
tiết 1.
_Sau khi kẻ xong hình vuông thì cắt rời
hình và dán sản phẩm vào vở thủ công.
Trong lúc, GV theo dõi, giúp đỡ những
em còn lúng túng khó hoàn thành sản
phẩm.
4.Nhận xét, dặn dò:
_GV nhận xét về tinh thần học tập của
HS, về sự chuẩn bị đồ dùng học tập và
kĩ năng kẻ, cắt, dán hình.
_Chuẩn bị bài: “Cắt, dán hình tam giác”.
_Chuẩn bị giấy màu, 1 tờ giấy vở có
kẻ ô, thước kẻ, bút chì, hồ dán
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
CẮT, DÁN HÌNH TAM GIÁC
Bài 21:

I.MUC TIÊU:
_HS biết cách kẻ, cắt, dán hình tam giác
_HS cắt, dán hình tam giác theo 2 cách

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Chuẩn bị 1 hình tam giác mẫu bằng giấy màu trên nền tờ giấy trắng kẻ ô
_1 tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn để HS quan sát
_Bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán
2.Học sinh:
_Giấy màu có kẻ ô
_1 tờ giấy vở có kẻ ô
_Bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán
_Vở thủ công

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 1
52 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học ĐDDH
i sinh
gian
1.Giáo viên hướng dẫn học sinh quan
sát và nhận xét:
_GV ghim hình mẫu lên bảng và hướng _Quan sát
dẫn HS quan sát
_GV định hướng cho HS quan sát về: -Hình 1
Hình dạng, kích thước của hình mẫu. GV
gợi ý để HS hiểu hình tam giác có 3 cạnh
(H1), trong đó 1 cạnh của hình tam giác là
1 cạnh hình chữ nhật có độ dài là 8 ô, còn
2 cạnh kia được nối với 1 điểm của cạnh
đối diện (H1).
Chú ý: Trong hình 1 có 3 tam giác nhưng
chỉ chọn một tam giác có 1 cạnh là 8 ô
theo yêu cầu.
2.Giáo viên hướng dẫn mẫu
a) GV hướng dẫn cách kẻ hình tam giác
_GV ghim tờ giấy kẻ mẫu lên bảng và -Hình 1
gợi ý cách kẻ:
_Từ nhận xét trên, hình tam giác (H1) là
một phần của hình chữ nhật có độ dài 1
cạnh 8 ô. Muốn vẽ hình tam giác cần xác
định 3 đỉnh, trong đó có 2 đỉnh là 2 đi ểm
đầu của canh hình chữ nhật có độ dài 8 ô,
sau đó lấy điểm giữa của cạnh đối diện là
đỉnh thứ 3. Nối 3 đỉnh với nhau ta được
hình tam giác (H1).
_Để tiết kiệm thời gian và nguyên vật -Hình 2,
liệu, chúng ta có thể dựa vào cách kẻ hình 3
chữ nhật đơn giản để kẻ hình tam giác
(H2), (H3).
b) GV hướng dẫn cắt rời hình tam giác và
dán thành sản phẩm
_Cắt rời hình chữ nhật, sau đó cắt theo
đường kẻ AB, AC, ta sẽ được hình tam
giác ABC
_Dán hình tam giác thành sản phẩm.
_Khi HS đã hiểu 2 cách kẻ, cắt hình tam _Cho HS thực hành trên
giác, GV cho HS tập kẻ, cắt hình tam giác tờ giấy vở có kẻ ô để
chuẩn bị cho tiết 2 thực
hành trên giấy màu.
53 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……

CẮT, DÁN HÌNH TAM GIÁC(tiếp)
Bài 21:

I.MUC TIÊU:
_HS biết cách kẻ, cắt, dán hình tam giác
_HS cắt, dán hình tam giác theo 2 cách

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Chuẩn bị 1 hình tam giác mẫu bằng giấy màu trên nền tờ giấy trắng kẻ ô
_1 tờ giấy kẻ ô có kích thước lớn để HS quan sát
_Bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán
2.Học sinh:
_Giấy màu có kẻ ô
_1 tờ giấy vở có kẻ ô
_Bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán
_Vở thủ công

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
TG ĐDDH
3.Học sinh thực hành: -Giấy
_Trước khi thực hành, GV nhắc qua các màu
cách kẻ, cắt hình chữ nhật theo 2 cách. _HS thực hành kẻ hình tam giác trên
_GV nhắc HS thực hành theo các bước: giấy màu có kẻ ô li
kẻ hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô và cạnh
ngắn 7ô, sau đó kẻ hình tam giác theo
hình mẫu (theo 2 cách).
_GV khuyến khích những em khá kẻ, cắt,
dán cả 2 cách như GV đã hướng dẫn. -Kéo
_Cắt rời hình và dán sản phẩm cân đối, _Cắt rời hình tam giác
54 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
miết hình phẳng vào vở thủ công. -Hồ
_Trong lúc HS thực hành, GV lưu ý giúp _Dán vào vở
đỡ kém hoàn thành nhiệm vụ.
4.Nhận xét - dặn dò:
_GV nhân xét về tinh thần học tập, sự
chuẩn bị cho bài học và kĩ năng, kẻ, cắt,
dán của HS.
_Chuẩn bị bài: “Cắt, dán hành rào đơn _HS chuẩn bị giấy màu, bút chì,
giản”. thước kẻ, hồ dán
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
CẮT, DÁN HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN
Bài 22:

I.MỤC TIÊU:
_HS biết cách cắt các nan giấy
_HS cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Mẫu các nan giấy và hàng rào
_1 tờ giấy kẻ ô, kéo, hồ dán, thước kẻ, bút chì
2.Học sinh:
_Giấy màu có kẻ ô
_Bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán
_Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 1

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học ĐDDH
i sinh
gian
1.Giáo viên hướng dẫn học sinh quan
sát và nhận xét:
_GV cho HS quan sát các nan giấy mẫu và _Quan sát -Hình 1
hàng rào (H1)
_GV định hướng cho HS thấy: cạnh của
các nan giấy là những dòng thẳng cách
đều. Hàng rào được dán bởi các nan giấy.
GV đặt câu hỏi cho HS nhận xét:
+Số nan đứng? Số nan ngang? +4 nan - 2 nan
+Khoảng cách giữa các nan đứng bao +1 ô – 2ô
nhiêu ô? Giữa các nan ngang bao nhiêu ô?
2.Giáo viên hướng dẫn kẻ, cắt các nan
giấy
_GV thao tác các bước chậm để HS quan

55 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_Quan sát theo từng thao
sát.
_Lật mặt trái của tờ giấy màu có kẻ ô, kẻ tác của GV
theo các đường kẻ để có 2 đường thẳng
cách đều nhau. GV hướng dẫn kẻ 4 nan
đứng (dài 6 ô rộng 1 ô) và 2 nan ngang
(dài 9 ô rộng 1 ô) theo kích thước yêu cầu.
_Cắt theo các đường thẳng cách đều sẽ
được các nan giấy (H2).
3. Học sinh thực hành kẻ, cắt nan giấy -Hình 2
_Cắt các nan giấy thực hiện theo các
bước:
_Trong lúc HS thực hiện bài làm, GV quan _HS thực hiện theo các
sát, giúp đỡ HS yếu hoàn thành nhiệm vụ. bước:
+Kẻ 4 đoạn thẳng cách -Bút chì,
đều 1 ô, dài 6 ô theo giấy
đường kẻ của tờ giấy màu,
màu làm nan đứng. thước
+Kẻ tiếp 2 đoạn thẳng
cách đều 1 ô, dài 9 ô làm
nan ngang.
+Thực hành cắt các nan -Kéo
giấy rời khỏi tờ giấy
màu
56 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
CẮT, DÁN HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN (tiếp)
Bài 22:
I.MỤC TIÊU:
_HS biết cách cắt các nan giấy
_HS cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Mẫu các nan giấy và hàng rào
_1 tờ giấy kẻ ô, kéo, hồ dán, thước kẻ, bút chì
2.Học sinh:
_Giấy màu có kẻ ô
_Bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán
_Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
TG ĐDDH
4.Giáo viên hướng dẫn cách dán hàng
rào
_Ở tiết 1 HS đã kẻ và cắt được các nan
theo đúng yêu cầu (4 nan đứng; 2nan _Quan sát
ngang). Tiết 2 GV hướng dẫn cách dán
theo đúng trình tự sau:
+Kẻ 1 đường chuẩn (dựa vào đường kẻ
ô tờ giấy).
+Dán 4 nan đứng: Các nan cách nhau 1 ô.
+Dán 2 nan ngang: Nan ngang thứ nhất
cách đường chuẩn 1 ô; Nan ngang thứ
hai cách đường chuẩn 4 ô.
5.Học sinh thực hành:
_GV nhắc HS khi dán hàng rào vào vở
thủ công phải theo đúng trình tự như GV _ HS thực hành dán vào vở theo các
đã hướng dẫn bước:
_GV khuyến khích một số em khá có thể +Kẻ đường chuẩn
dùng bút màu để trang trí cảnh vật trong +Dán 4 nan đứng
vườn sau hàng rào +Dán 2 nan ngang
6.Nhận xét - dặn dò:
_GV nhận xét về tinh thần học tập, việc
chuẩn bị đồ dùng học tập và kĩ năng kẻ,
cắt dán của HS.
_Chuẩn bị bài “ Cắt, dán và trang trí ngôi
_Chuẩn bị: Giấy màu, bút chì, bút
nhà”
màu (nếu có), thước kẻ, kéo, hồ
dán

57 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: Thủ công
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……

CẮT, DÁN VÀ TRANG TRÍ NGÔI NHÀ
Bài 23:

I.MỤC TIÊU:
_HS vận dụng được kiến thức đã học vào bài “ Cắt, dán và trang trí ngôi nhà”
_Cắt, dán được ngôi nhà mà em yêu thích


58 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Bài mẫu một ngôi nhà có trang trí
_Giấy các màu, bút chì, thước kẻ, hồ dán
_1 tờ giấy trắng làm nền
2.Học sinh:
_Giấy thủ công nhiều màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, bút màu (nếu có)
_1 tờ giấy trắng làm nền
_Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG – DẠY HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 1

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học ĐDDH
i sinh
gian
1.Giáo viên hướng dẫn học sinh quan
sát và nhận xét:
_GV định hướng sự chú ý của HS vào các _HS quan sát bài mẫu
bộ phận của ngôi nhà và nêu các câu hỏi: ngôi nhà được cắt, dán
phối hợp từ những bài
+Thân nhà, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ là đã học bằng giấy màu.
hình gì? Cách vẽ, cắt các hình đó ra sao?
2.Giáo viên hướng dẫn học sinh thực
hành:
a) GV hướng dẫn kẻ, cắt ngôi nhà:
Nội dung bài này chủ yếu là vận dụng
kĩ năng của các bài trước, vì vậy khi GV _HS quan sát GV hướng -Giấy
hướng dẫn, HS thực hành kẻ, cắt ngay. dẫn và thực hành màu, bút
*Kẻ cắt thân nhà: chì, kéo
_Trong những bài trước HS đã học vẽ, cắt -Hình 1,
các hình, GV chỉ cần gợi ý để HS tự vẽ _Vẽ và cắt hình chữ 2
lên mặt trái của tờ giấy màu một hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô,
nhật có cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 5 ô (H1). cạnh ngắn 5 ô
Cắt rời hình chữ nhật đó khỏi tờ giấy
màu (H2).
*Cắt, kẻ mái nhà:
_GV gợi ý để HS vẽ lên mặt trái của tờ -Hình 3
giấy 1 hình chữ nhật có cạnh dài 10 ô và _Vẽ và cắt mái nhà
cạnh ngắn 3 ô và kẻ 2 đường xiên 2 bên (đỏ)
như hình 3. Sau đó được hình mái nhà.
*Kẻ, cắt cửa ra vào, cửa sổ:
_GV hướng dẫn HS kẻ lên mặt trái của tờ -Hình 5
giấy màu xanh, hoặc tím, hoặc nâu v.v… _Vẽ và cắt cửa ra vào và -Giấy
1 hình chữ nhật có cạnh dài 4 ô, cạnh cửa sổ màu
ngắn 2 ô làm cửa ra vào và kẻ 1 hình (xanh hay tím)
vuông có cạnh 2 ô để làm cửa sổ (H5).
_Cắt cửa ra vào, cửa sổ rời khỏi tờ giấy -Hình 6
màu (H6).
59 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……

CẮT, DÁN VÀ TRANG TRÍ NGÔI NHÀ(tiếp)
Bài 23:

I.MỤC TIÊU:
_HS vận dụng được kiến thức đã học vào bài “ Cắt, dán và trang trí ngôi nhà”
_Cắt, dán được ngôi nhà mà em yêu thích

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Bài mẫu một ngôi nhà có trang trí
_Giấy các màu, bút chì, thước kẻ, hồ dán
_1 tờ giấy trắng làm nền
2.Học sinh:
_Giấy thủ công nhiều màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, bút màu (nếu có)
_1 tờ giấy trắng làm nền
_Vở thủ công

III.CÁC HOẠT ĐỘNG – DẠY HỌC CHỦ YẾU:
60 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
TIẾT 2

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
TG ĐDDH
3.Kẻ, cắt hàng rào, hoa, lá, mặt trời… _HS tự vẽ lên mặt trái của tờ giấy
_Vẽ và cắt hàng rào (đã học ở bài 22 ) màu những đường thẳng cách đều và
cắt thành những nan giấy để làm
hàng rào
_Tự cắt thêm hoặc xé: những bông
hoa có lá, có cành, Mặt Trời, mây,
_Phát huy tính sáng tạo của HS, GV gợi chim
ý cho HS tự vẽ và cắt hoặc xé những
bông hoa có lá, có cành, Mặt Trời, mây,
chim v.v… bằng nhiều màu giấy (đã học
ở chương xé, dán giấy) để trang trí thêm
cho đẹp. _Thực hiện theo hướng dẫn của GV
4.Học sinh thực hành dán ngôi nhà và
trang trí trên tờ giấy nền:
_GV lưu ý đây là chủ đề tự do. Tuy
nhiên GV phải nêu trình tự dán, trang trí. -Hình 7
+Dán thân nhà trước, dán mái nhà sau
(H7).
_Tiếp theo dán cửa ra vào, đến cửa sổ
(H8). -Hình 8
_Dán hàng rào hai bên nhà (tuỳ ý).
_Trước nhà dán cây, hoa lá, nhiều màu.
_Trên cao dán ông Mặt Trời, mây, chim
v.v…
_X a xa dán những hình tam giác nhỏ
liên tiếp làm dãy núi cho bức tranh thêm
sinh động (H9).
_GV gợi ý cho HS dán trang trí xung
quanh nhà.
+Hàng rào, cây, cỏ, hoa, lá, Mặt Trời,
mây, chim, núi … tuỳ theo ý thích của
HS.
+Nếu HS nào thích cắt dán các hình
khác, thì GV hướng dẫn thêm về phối
hợp màu sắc để sản phẩm thêm sinh
động
_Khi HS thực hành xong, GV tổ chức
cho HS trưng bày sản phẩm, GV chọn
môt vài sản phẩm đẹp để tuyên dương.
_Sau khi trưng bày sản phẩm, GV nhắc
HS dán lưu vào vở thủ công.
5.Nhận xét- dặn dò:
_Nhận xét sản phẩm của HS theo 2 mức _Ôn tập chương 3, chuẩn bị giấy
độ hoàn thành và không hoàn thành. màu, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán
_Nhận xét thái độ học tập của HS về sự
chuẩn bị cho bài học về kĩ năng cắt, dán
hình của HS.
61 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
_Nhắc HS: Chuẩn bị bài” Kiểm tra
chương 3 – kĩ năng cắt, dán giấy”.
Môn: Thủ công KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần: Tiết: Thứ …….ngày ……..tháng…….năm
Lớp: 1D 20……
KIỂM TRA CHƯƠNG 3 – KĨ NĂNG CẮT
Bài 24:
DÁN GIẤY
I.MỤC TIÊU:
_HS biết cách và cắt được một trong những hình đã học
_Sản phẩm cân đối, đường cắt thẳng, đẹp

II.CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
_Một số mẫu cắt, dán đã học (hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác) trong chương
2.Học sinh:
_Chuẩn bị giấy màu có kẻ ô, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán, bút màu, giấy trắng làm nền

III.NỘI DUNG KIỂM TRA:
_Đề bài kiểm tra: “Em hãy cắt, dán một trong những hình mà em đã học”.
_HS nắm đựơc mục đích, yêu cầu bài kiểm tra
_Yêu cầu thực hiện đúng quy trình: đường kẻ cắt thẳng, dán cân đối, phẳng đẹp
_GV khuyến khích những em khá kẻ, cắt và dán m ột số hình t ạo thành nh ững ho ạ ti ết đ ơn
giản nhưng đẹp mắt
_GV quan sát HS làm bài, gợi ý giúp đỡ HS còn lúng túng hoàn thành bài kiểm tra
IV.ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT:
_Đánh giá sản phẩm theo 2 mức độ:
+Hoàn thành: Thực hiện đúng quy trình kĩ thuật, đường cắt thẳng, dán hình phẳng đẹp
Tuyên dương, khích lệ những em có bài làm sáng tạo
+Chưa hoàn thành: Thực hiên quy trình không đúng, đường c ắt không th ẳng, dán hình
không phẳng, có nếp nhăn
_GV nhận xét tinh thần thái độ làm bài, sự chuẩn bị đồ dùng học tập, nguyên liệu của HS
62 NguyÔn ThÞ Hång
Trêng TiÓu Häc Ninh HiÖp
63 NguyÔn ThÞ Hång
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản