Giáo án tích hợp Tiếng Việt lớp 2

Chia sẻ: abcdef_18

TÍCH HỢP GIÁO DỤC TRONG MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 2 BÀI DẠY NỘI DUNG TÍCH HỢP BVMT HCM KNS Có công mài sắt, TT có ngày nên kim. -Tự nhận thức về bản thân (hiểu về mình, biết tự đánh giá ưu, khuyết điểm của mình để tự điều chỉnh) - Lắng nghe tích cực. - Kiên định -Đặt mục tiêu(biết đề ra mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện) GV giáo dục HS làm việc gì cũng phải kiên trì ,nhẫn nại thì sẽ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tích hợp Tiếng Việt lớp 2

Giáo án tích hợp Tiếng Việt lớp 2
TÍCH HỢP GIÁO DỤC TRONG MÔN TIẾNG VIỆT
KHỐI 2
tuần BÀI DẠY NỘI DUNG TÍCH HỢP
PHÂN
MÔN BVMT HCM KNS TKNL
Tập đọc Có công mài sắt, TT
-Tự nhận thức
có ngày nên kim.
về bản thân
(hiểu về mình,
biết tự đánh
giá ưu, khuyết
điểm của mình
để tự điều
chỉnh)
- Lắng nghe
tích cực.
- Kiên định
-Đặt mục
tiêu(biết đề ra
mục tiêu và
lập kế hoạch
thực hiện)
GV giáo dục
HS làm việc
gì cũng phải
kiên trì ,nhẫn
nại thì sẽ
thành công.
Kể chuyện Có công mài sắt, GT
GV giáo dục
có ngày nên kim
HS làm việc
gì cũng phải
kiên trì ,nhẫn
nại thì sẽ
thành công.
Tập đọc Tự thuật GT
+Thông qua
bài tự thuật
của một bạn
nhỏ trong bài,
GV giáo dục
các em biết
cách tự thể
hiện bản thân
mình qua
những thông
tin cơ bản.
+ Qua đó giúp
cho các em
biết được
những điều cơ
bản về người
khác
Luyện từ và GT GT
Bài tập 3: Giáo dục HS
câu
Hãy viết 1 câu có kĩ năng
nói về người nhận biết hành
hoặc cảnh vật vi đúng- sai
trong mỗi
tranh sau.
Qua tranh,
GVgiúp học
sinh thấy được
vẻ đẹp của
1 công viên
cũng là vẻ đẹp
của môi
trường, giáo
dục các em
biết giữ vệ
sinh, bảo vệ
môi trường.
Tập đọc Ngày hôm qua đâu GT
rồi? GV giáo dục
HS phải biết
quý và trân
trọng những
kết quả, thành
tích đã đạt
được trong
học tập và
cuộc sống của
bản thân và
của mọi người
xung quanh
em.
Tập làm văn Tự giới thiệu GT GT
Bài tập 2 và 3 -Tự nhận thức
GV giáo dục về bản thân.
HS phải biết -Giáo tiếp, cởi
bảo vệ mội mở, tự tin
trường. trong giao
tiếp, biết lắng
nghe ý kiến
của người
khác.

Phần thưởng -KN suy nghĩ
sng tạo ( suy
nghĩ, bình
Tập đọc luận về nhn
vật Na)
- Xác định giá
trị của sự cố
gắng trong
học tập.
Lm việc thật l vui -GD ý thức -Yu quý lao
BVMT: mơi động.
trường sống -Xác định giá
Tập đọc
có ích đối với trị của sức
lao động
thiên nhiên và
con người
chúng ta.
Từ ngữ về học tập - Tấm gương -Biết cch giữ
2 Luyện từ v . Dấu chấm hỏi tự học của gìn đồ dùng
Bác Hồ. học tập
cu
- Xác định giá
trị của việc
học.
Cho hỏi. Tự giới Kỹ năng giao
thiệu tiếp (Biết
cách chào
hỏi : ông bà,
Tập làm văn cha mẹ, thầy
cô và người
lớn tuổi)
-Xác định giá
trị của lời
chào
Ă, - Ăn uống cẩn
Tập viết
thận để thức
ăn tiêu hóa tốt
và bảo vệ sức
khỏe cho bản
thân
Phần thưởng - Lao động - KN xác định
Chính tả Lm việc thật l vui nhằm cải tạo giá trị của sức
lao động.
thiên nhiên
môi trường
Luyện từ v Gip HS cĩ ý Gio dục lịng Gio dục cho
thức bảo vệ yu Tổ quốc , HS ý thức
cu
những lồi vật thi đua lao chấp hnh luật
Từ chỉ sự vật – Cu cĩ ích , trồng động.(T) giao thơng
kiểu Ai l gì ? cy xanh v biết .(T)
ích lợi của
một số loại
cy.(G)
Tập làm văn Gio dục lịng Gip HS biết
Tương thân bảo vệ mơi
Sắp xếp cc cu tương ái , giúp trường sống,
trong bi . Lập đỡ nhau khi bảo vệ các
gặp hoạn nạn loài vật có ích
danh sch HS
.(T) cho con
người.(T)
Chính tả Giáo dục cho
Bạn của Nai Nhỏ HS ý thức biết
3 giúp đỡ bạn bè
nhất là khi bạn
gặp khó
khăn.(T)
Giúp HS biết Gio dục cho
bảo vệ môi HS ý thức biết
trường sống trn trọng , giữ
Gọi bạn
của các loài gìn tình bạn.
Động vật, (T)
Thực vật.(G)
Tập viết Gio dục lịng
Tương thân
tương ái,
thương yêu
Chữ hoa B
tôn trọng lẫn
nhau sống có
nghĩa , có
tình. (T)
Tập đọc (đoạn 3,4) ( Đoạn 4)
Giúp HS biết Giáo dục cho
bảo vệ nguồn HS có ý thức
nước, thảm cỏ sẵn sàng giúp
Bạn của Nai Nhỏ
 Khi ra sông đỡ bạn.( Cụ
phải có người thể : Cứu giúp
lớn đi theo. người ). (T)
(T)
Gọi bạn (khổ 2 ) Giúp Gio dục HS
HS biết bảo vệ sống chung
thủy và hết
thiên nhiên ,
bảo vệ rừng , mực yêu
bảo vệ nguồn thương nhau.
nước. (G) (T)
Kể chuyện Gio dục HS ý Gio dục cho
thức giữ gìn HS biết bảo vệ
Bạn của Nai Nhỏ bờ sơng , bi cỏ mình v bảo vệ
luơn xanh, bạn khi đi
sạch. (G) chơi xa.(T)
+Trong cách
cư xử với bạn,
không nên
nghịch ác với
Tập đọc Bím tóc đuôi sam bạn; cần đối
xử tốt với các
bạn (nhất là
với bạn gái)
(T)
+Qua BT2
“Kể lại đọan 3
bằng lời kể
Kể chuyện Bím tóc đuôi sam của mình” gio
dục học sinh
kĩ năng giao
tiếp với những
người trong
trường, lớp.
(G)
+Qua việc tìm
hiểu cu hỏi
2”Trn đường
đi, đôi bạn
nhìn thấy cảnh
vật ra
sao?”khơi dậy
tình yu cảnh
Tập đọc Trn chiếc b đẹp trong cuộc
sống quanh ta.
=> Vẻ đẹp đó
cịn tồn tại hay
khơng l do ý
thức giữ gìn v
BVMT của
mỗi con người
(G)
+Qua BT3,
4 giáo dục học
Từ ngữ chỉ sự vật.
sinh cách cư
Từ ngữ về ngày,
LTVC
xử với bạn:
tháng, năm
biết chia sẻ
cùng bạn. (G)
+Qua câu
thành ngữ,
Chữ hoa C – Chia giáo dục học
Tập viết
ngọt sẻ bi sinh cách cư
xử với bạn bè.
(G)
+Kĩ năng giao
tiếp, ứng xử
trong các tình
Tập làm văn Cảm ơn – Xin lỗi
huống thơng
thường ở cuộc
sống. (T)
- Chiếc bt ( phải biết ra
mực./ 40 : quyết định
+ Đoạn 3 : Hành giúp đỡ bạn bè
Tập đọc động nhường bút đúng lúc.
mực cho bạn của
Mai

Gio dục HS
- Cái trống
tình cảm yu
trường
trường lớp,
em./45 :
Tập đọc gắn bó với
Khai thác
trường lớp. Có
câu hỏi 3/46
ý thức giữ gìn
v bảo vệ của
cơng qua hình
ảnh ci trống.
Kể chuyện - Chiếc bt phải biết ra
mực./ 40 : quyết định
+ Đoạn 3 : Hành giúp đỡ bạn bè
động nhường bút đúng lúc.
mực cho bạn của
Mai.
Chính tả - Chiếc bt GD HS ý thức phải biết ra GD HS ý thức
mực./42 : bảo vệ cy quyết định tắt đèn quạt
+ Hành động của trồng giúp đỡ bạn bè khi không sử
Mai nhường bút đúng lúc. dụng để tiết
kiệm điện.
cho Lan.

+BT 3b có từ “
đèn”
5 - Cái trống
trường em./
:

+BT 3c khai thc
hình ảnh cy bng


- Tn ring v cch cho HS thấy
LT&C
viết tn ích lợi của
sơng , ni 
ring./44 :
GDHS ý thức
+ BT 1 : Khai
không xả chất
thc tn ni , tn
sơng. thải độc hại ,
xả rác ra sông,
+BT3 : Cu kiểu không phá núi
lấy đá, lấy cây
“Ai l gì?”
rừng
gio dục lịng
yu quý mơi
trường sống
Mẩu giấy vụn TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP
Giữ vệ sinh Tự nhận thức Phố phường
Tập đọc trường lớp nơi về bản thân, đường xá sạch
công cộng đẹp
có thói quen
không vứt rác
bừa bãi. Mắt
thấy rác tay
nhặt liền

Ngôi trường mới TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP
Tập đọc Biết bảo vệ, Thấy được vẻ Không vẽ bẩn
giữ gìn ngôi đẹp của ngôi lên bàn, tường
trường không trường, biết của trường,
vẽ bậy lên bàn bảo vệ và duy lớp
ghế, lên tường trì vẻ đẹp của
ngôi trường

Mẩu giấy vụn TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP
Chính tả Bảo vệ trường Không xả rác Giữ sạch phố
lớp sạch đẹp, bừa bãi, bỏ rác phường,
không vứt rác đúng quy định đường phố
bừa bãi
Ngôi trường mới TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP
Có ý thức giữ Không vẽ bẩn Tiêu tiểu đúng
Chính tả
gìn vẻ đẹp của lên bàn ghế, quy định
ngôi trường lên tường

Câu kiểu Ai làm TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP
gì? Khẳng định, Biết bảo vệ, sử Biết giao tiếp Biết bảo quản
Luyện từ và phủ định mở rộng dụng đồ dùng với mọi đồ dùng và
6 vốn từ: Từ ngữ về học tập người, bạn bè, biết giao tiếp
câu
đồ dùng học tập thầy cô với mọi người
xung quanh
Khẳng định, phủ GIÁN TIẾP GIÁN TIẾP
định LT về mục Biết giao tiếp Giao tiếp
Tập làm văn
lục sách tự tin Thể hiện sự tự
Biết tìm kiếm tin
Tìm kiếm
thông tin
thông tin
Chữ hoa Đ – Đẹp TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP
Tập viết
trường đẹp lớp Giữ gìn Viết đẹp, viết
Có thói quen
trường lớp giữ trường lớp đúng
sạch đẹp sạch đẹp

-Xác định giá
trị
-Tự nhận thức
Tập đọc Người thầy cũ
về bản thân
-Lắng nghe
tích cực
GD tình yêu Tình yêu
thương, kính
thiên nhiên, ý
Chính tả Cô giáo lớp em
thức bảo vệ trọng thầy cô
môi trường
7
Kể ngắn theo Thể hiện sự tự
tranh tin khi tham
Luyện tập về thời gia các hoạt
khóa biểu động học tập
TLV
-Lắng nghe
tích cực
-Quản lí thời
gian

Tập đọc Người mẹ hiền Kính yêu thầy Gio dục học
cô, chấp hành sinh biết nhận
(trang 63 v 64 –
STV2 tập 1) nội quy nhà lỗi v sửa lỗi.
trường, học (gin tiếp)
tập tốt luôn có Chăm chỉ học
hình ảnh đẹp tập biết giữ vệ
về người thầy sinh cá nhân,
“Cô giáo như quý trọng thời
mẹ hiền” học gian học tập.
sinh được an (trực tiếp)
ủi tha thứ khi
lỗi lầm. (trực
tiếp)
Kể chuyện Người mẹ hiền Tạo lịng kính Gio dục học
yu thầy cơ, yu sinh biết nhận
(trang 64 v 65 –
STV2 tập 1) mi trường, bạn lỗi v sửa lỗi.
bè, chấp hành (gin tiếp)
nội quy nhà Chăm chỉ học
trường, học tập biết giữ vệ
tập tốt luôn có sinh cá nhân,
hình ảnh đẹp quý trọng thời
về người thầy gian học tập.
“Cô giáo như (gin tiếp)
mẹ hiền” học
sinh được an
ủi tha thứ khi
lỗi lầm. (trực
tiếp)
8 Chính tả Người mẹ hiền Kính yêu thầy Gio dục học
cô, chấp hành sinh biết nhận
(trang 65– STV2
tập 1) nội quy nhà lỗi v sửa lỗi.
trường, học (gin tiếp)
tập tốt luôn có Chăm chỉ học
hình ảnh đẹp tập biết giữ vệ
về người thầy sinh cá nhân,
“Cô giáo như quý trọng thời
mẹ hiền” học gian học tập.
sinh được an (gián tiếp)
ủi tha thứ khi
lỗi lầm. (trực
tiếp)
Tập đọc Bn tay dịu dng Biết an ủi
Yu quý mi
trường, kính động viên bạn
(trang 66 – STV2
tập 1) trong thầy cô, gặp
khi
quan tâm đến chuyện buồn,
mọi người biết yêu
thương giúp
xung quanh.
(gin tiếp) đỡ bạn bè và
mọi người.
(gián tiếp)
Biết quí trọng
thời gian, nén
nỗi đau buồn
và không phụ
lịng tin của
mọi người để
học tập tốt
hơn. (trực
tiếp)
Luyện từ v Từ chỉ hoạt động Gio dục ý thức Giáo dục học Gio dục học
trạng thái bảo vệ mơi sinh ý thức sinh chăm
cu
trường qua các ham thích đọc học, chăm làm
(trang 67– STV2
tập 1) câu gợi tả sự sách và sưu kính trọng và
vật ở bài tập 1. tầm các điệu biết ơn thầy cô
đồng dao 
(trực tiếp) qua bài tập 3.
tự ho dn tộc (trực tiếp)
qua bi tập 2.
(gin tiếp)
Tập viết Chữ hoa G Qua cụm từ
góp sức chung
(trang 67 – STV2
tập 1) tay giáo dục
học sinh biết
đoàn kết trong
tập thể mang
lại kết quả tốt
đẹp.
(gin tiếp)
Chính tả Bn tay dịu dng Giáo dục yêu Giáo dục học
quê hương sinh biết kính
(trang 69–STV2
tập 1) tươi đẹp qua yêu thầy cô,
an ủi động
câu 3b. (gián
tiếp) viên bạn khi
gặp chuyện
buồn, thương
yêu giúp bạn
bè và mọi
người. (gián
tiếp)
Biết nén đau
buồn để học
tập tốt. (trực
tiếp)
Gio dục yu
Tiếng
thích
Việt khm ph
tìm v phn biệt
từ ngữ Tiếng
Việt khi sử
dụng. (gin
tiếp)
dục
Giáo
không chơi trị
chơi nguy
hiểm qua câu
ứng dụng bài
tập 3a. (gián
tiếp)
Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, Gio dục lịng Thực hiện tốt
đề nghị. Kể ngắn kính yu thầy trong giao tiếp
theo cu hỏi cơ. Nhớ về ph hợp, lịch
thầy cơ gio cũ sự. (trực tiếp)
(trang 70– STV2
tập 1) đ học. (trực
tiếp)

Tập đọc – Sáng kiến bé Hà Tìm hiểu bài: -Tự nhận thức
Kể chuyện GD hs biết để nêu ý kiến
nghĩ đến của bản thân.
những người - Biết lắng
lớn tuổi ; tình nghe và làm
cảm quan tâm theo những
chăm sóc, điều đúng đắn.
thương yêu
,kính trọng
ông bà và
những người
thân , người
cao tuổi .

Bưu thiếp Tìm hiểu bài:
Biết cách viết
bưu thiếp 
Viết bưu thiếp
tặng người
thân vào dịp
Lễ, sinh
nhật,…
Thương ông Tìm hiểu bài: Chăm sóc,
kính trọng ông quan tâm
bà và những người thân
người thân ,
người cao tuổi
.

Luyện từ – MRVT :Từ ngữ Kính trọng, - HS biết vận
.
về họ hàng –Dấu yêu quý họ dụng tác dụng
câu
chấm ,dấu chấm hàng, biết cư của dấu chấm
hỏi . xử lễ phép. -dấu chấm hỏi
khi viết câu
.Giáo dục hs
mối quan hệ
của những
người thân đối
với cha mẹ,
ông bà và bản
thân mình
Nghe-viết:Ong và Tìm hiểu bài:
Chính tả Kính trọng,
cháu.
-Phân biệt c/k/l/n quan tâm đến
dấu hỏi ,dấu ngã. ông bà, giúp
đỡ người cao
tuổi.
Ngày lễ Tìm hiểu bài: - Biết ý nghĩa
kính trọng, các ngày lễ.
yêu quý người
thân .

Tập viết Chữ hoa: H Từ ứng dụng: -Từ ứng dụng: - Phải biết giữ - Từ ứng
9 hiểu được vất Hai nắng một gìn sạch sẽ dụng: Quý
vả của những sương .Giáo góc học tập. trọng sản
người lao dục đức tính phẩm của
động cần cù ,chịu người nông
dân không
khó trong lao
động. Liên hệ phung phí.
chịu khó, kiên
nhẫn trong
học tập.
Tập làm văn -Kể về người thân Giáo dục tình Biết lắng nghe
cảm đẹp đẽ và chia sẻ ý
đối với người kiến.
thân trong gia
đình.
Tập đọc – Giọng quê hương Tìm hiểu bi: Giáo dục tình
GD giữ gìn
KC yêu quê
nơi ở , trường hương, đất
lớp sạch đẹp. nước, nhớ về
cội nguồn.
Tập đọc Thư gửi bà Tìm hiểu bài: Biết quan tâm,
tình cảm tha thăm hỏi
thiết, gắn bó thường xuyên
với quê đến ông bà,
hương, với người thân.
ông bà.
- GD tình cảm
tốt đẹp đối với
ông bà - (T).

- Giáo dục ý
thức chăm sóc
cây trồng, yu
B chu Biết quan tâm
quý sự vật
, chăm sóc,
trong MT –
yêu thương
(T).
Tập đọc ông bà –
- Kết hợp GD
(KN đặt mục
BVMT thơng -
tiêu) - T
Cy xồi của ơng em qua CH: 3/ Tại
sao mẹ lại
chọn những
quả xồi ngon
nhất by ln bn
thờ ơng?
- 4/ Tại sao
11 bạn nhỏ cho
rằng quả xồi ct
nh mình l thứ
quả ngon
nhất? Nhờ cĩ
tình cảm tốt
đẹp đối với
ông, bạn nhỏ
thấy yêu quý
cả sự vật trong
MT-(G)
GD lịng hiếu
thảo, yu
thương, mong
muốn ông bà
luôn bên cạnh,
Tập làm văn Chia buồn an ủi sống lâu, sống
khoẻ là trên
hết.
(KN đặt mục
tiêu) - T
Biết yêu
thương, hiếu
thảo ông bà,
Kể chuyện B chu
anh em hoà
thuận cả nhà
cùng vui. –
(KN đặt mục
tiêu) - T
Gio dục ý thức
bảo vệ sự ơ
Biết quan tâm
nhiễm mơi
, chăm sóc,
trường sống
yêu thương
qua hình ảnh Giáo dục tính Giáo dục học
Từ ngữ về đồ dng “Khĩi nĩ chui tiết kiệm, yêu ông bà,sử
dụng các đồ sinh tiết kiệm
thương giúp
LTVC v cơng việc trong ra bếp, ơng chất đốt trong
thổi hết khĩi đỡ mọi người dùng hợp lí.
nh
khi đun nấu.
(KN đảm nhận
G
đi” ,
trách nhiệm) -
bảo vệ cy
T
trồng
T
Gio dục lịng
KN xác định
Giáo dục ý yu thương ông
giá trị và KN
thức chăm sóc bà và “Ăn quả
giải quyết vấn
Chính tả Cy xồi của ơng em cây trồng nhớ người
đề.
trồng cây”
T
G
T
Gio dục ý thức Biết làm
Gio dục lịng
bảo vệ mơi những công
yu qu hương
Tập viết Chữ hoa I trường để đem việc để đem
đất nước
lại lợi ích cho lại thức ích
G
đất nước nước, lợi nhà
KN đặ mục
G
tiêu
G
Củng cố:
- Gio dục tình
cảm đẹp đẽ
Tập đọc Câu chuyện bó giữa anh em
đũa trong gia đình:
KN xc định
giá trị. (TT)

Làm theo 5
điều Bác dạy
Kể chuyện Câu chuyện bó
“đoàn kết tốt”
đũa
tạo thành sức
mạnh. (GT)
Chính tả Câu chuyện bó Như tiết tập
đũa đọc
Củng cố:
- Gio dục biết
cch viết nhắn
Tập đọc tin khi cần
Nhắn tin
thiết: KN
tiếp
giao
(TT)
Củng cố:
- Gio dục tình
- Làm theo 5
điều Bác dạy cảm đẹp đẽ
14
Luyện từ v “yêu đồng giữa mọi
Từ ngữ về tình
bào” đó là gia người trong
cu
cảm gia đình
đình, l ba mẹ, gia đình: KN
xc định giá trị
l anh em trong
gia đình. (GT) (TT)

HĐ Củng cố:
- Giáo dục bảo - Lm theo 5
vệ cảnh đẹp điều Bác dạy
Chính tả
Tiếng vng ku của quê hương “yêu Tổ quốc”
( con cị, cnh GD tình yu qu
bướm, dịng hương ĐN
sơng..) (TT) (GT)
Luyện viết cu:
Giáo dục học
sinh rèn đạo
đức sống của
Tập viết con người:
M hoa
KN kiên định
Nói được thì
lm được
(TT)
- Gio dục học
sinh biết quan
st sự vật qua
nội dung
tranh: KN tìm
Tập làm văn QST& TLCH kiếm thơng tin
Viết nhắn tin (TT)
- Biết viết
nhắn tin khi
cần thiết: KN
giao tiếp (TT)

Rèn kĩ năng tư
duy, phán
đoán: Cần
phải suy nghĩ
Tập viết Chữ hoa N
kĩ lợi hại
trước khi nói
và làm một
15
việc gì đó.
Gio dục tình
Tập đọc cảm đẹp đẽ
Hai anh em
trong gia đình.
Là anh chị em Gio dục tình Rèn kĩ năng
Chia vui. Kể về
Tập làm văn phải biết cảm đẹp đẽ giao tiếp: Biết
anh chị em
thương yêu trong gia đình. nói lời chia
đùm bọc lẫn vui thích hợp.
nhau.
Gio dục ý thức GD lịng yu - Kiểm sốt
Con chĩ nh hng bảo vệ cc lồi thương loài cảm xc
xĩm vật nuơi vật - Thể hiện sự
cảm thơng
( TT ) ( GT )
- Trình by suy
nghĩ
TẬP ĐỌC -Tư duy sáng
tạo
- Phản hồi,
lắng nghe tích
cực, chia sẻ. (
TT )

GD ý thức lm - Ra quyết
Thời gian biểu việc cĩ kế định
hoạch - Quản lí thời
( GT ) gian
( TT )
KỂ Con chĩ nh hng
Giống TĐ Giống TĐ Giống TĐ
CHUYỆN xĩm
Con chĩ nh hng
CHÍNH TẢ
xĩm
Nghe –viết Gio dục ý thức GD lịng yu - Thể hiện sự
Trâu ơi ! bảo vệ cc lồi thương loài cảm thơng
vật nuơi vật - Lắng nghe
tích cực ( TT )
( TT ) ( GT )
Gio dục ý thức GD lịng yu - Thể hiện sự
Từ về vật nuơi – bảo vệ cc lồi thương loài cảm thơng
LUYỆN TỪ
Cu kiểu Ai thế vật nuơi ( TT ) vật ( GT - Lắng nghe
& CU
tích cực
no ? )

Gợi ý HS lin
16 tưởng đến vẻ
đẹp của thiên
nhiên qua nội
dung viết ứng
dụng : Ong
bay bướm
TẬP VIẾT Chữ hoa O
lượn.
( Hỏi : Câu
văn gợi cho
em nghĩ đến
cảnh vật thiên
nhiên như thế
nào ?) ( GT)
Khen ngợi Gio dục ý thức - Kiểm sốt
Kể ngắn về con bảo vệ cc lồi cảm xc
TẬP LÀM
vật động vật - Quản lí thời
VĂN
Lập thời gian biểu ( TT ) gian
- Lắng nghe
tích cực ( TT )
KN xác định
giá trị:
- Học sinh trả
lời cu hỏi
- Gio dục: trong SGK (cu
trong cuộc 4: Tìm trong
Tập đọc- sống phải bi những từ ca
Tìm ngọc sống với nhau ngợi Mo v
KC
cĩ tình nghĩa Chĩ). Từ đó,
giáo viên nhắc
(TT)
nhở học sinh
cách đối xử
thân ái với các
vật nuôi trong
nhà (TT)
- Gio dục: Lồi
- KN xác định
g cũng cĩ tình
giá trị:
cảm với nhau,
Tập đọc Học sinh biết
G “tỉ t” với g che chở, bảo
đoàn kết , hịa
vệ, yu thương
đồng với mọi
nhau như con
người (TT)
người (TT)
17
KN xác định
Từ ngữ về vật
LT&C
giá trị:
nuơi
Bài tập 1:
Chọn cho mỗi
con vật một từ
chỉ đúng đặc
điểm của nó.
Qua đó, GV
giáo dục HS
biết yêu
thương và bảo
vệ loài vật có
ích (TT)
KN xác định
Giáo dục HS
giá trị:
qua câu ứng
Học sinh biết
dụng “Ơn sâu
Tập viết tự mình sống
Chữ O, Ơ nghĩa năng”:
cĩ tình cĩ
sống phải có
nghĩa đối với
tình nghĩa với
người thân.
nhau (GT)
(TT)
- KN xác định
- Gio dục học giá trị:
sinh biết học - KN quản lí
Tập làm văn cch sinh hoạt thời gian
Lập thời gian biểu
khoa học hợp BT3 : Dựa vo
lý: Giờ no mẫu chuyện
việc nấy. (TT) sau, em hy
viết thời gian
biểu buổi sng
chủ nhật của
bạn H. GV
gio dục HS
biết lập thời
gian biểu cho
mình v sắp
xếp giờ giấc
sinh hoạt –
học tập khoa
học, hợp lý
(TT)
TẬP ĐỌC Gio dục ý thức
Chuyện bốn ma bảo vệ mơi
trường
Kể chuyện Gio dục ý thức
Chuyện bốn ma bảo vệ cc lồi
vật nuơi
Gio dục ý thức
Chuyện bốn ma bảo vệ cc lồi
19
vật nuơi
Thư trung thu GDHS lịng
biết ơn Bác
Hồ ra sức học
tập
HS biết các
LT&CU
Từ ngữ về về các tháng và nhận
mùa đặt và trả lời biết các mùa
câu hỏi Khi no ? trong năm


Chữ hoa P Gợi ý HS lin
tưởng đến vẻ
đẹp của thiên
nhiên qua nội
Tập viết dung viết ứng
dụng : Phong
cảnh hấp dẫn
( Hỏi : Câu
văn gợi cho
em nghĩ đến
cảnh vật thiên
nhiên như thế
no ?)

Gio dục ý thức
Chính tả bảo vệ v Biết chăm sóc
Chuyện bốn ma!
chămcây cối và bảo vệ cây
trồng
Tập làm văn Đáp lời chào lời tự - Biết nói câu
giới thiệu đáp - chào
với người lớn
- Rèn kĩ năng
giao tiếp
Chim sơn ca và HĐ2: Tìm
bông cúc trắng hiểu bi
- Giáo dục cho - Giáo dục hs - Con người
hs biết cây cần phải biết yêu và muôn vật
được tắm thương đoàn rất cần cho sự
Tập đọc
nắng, biết yêu kết, giúp đỡ sống cần phải
quý bảo vệ nhau, biết yêu hết sức tiết
thương loài kiệm để năng
vật, biết chăm lượng không
bị cạn kiệt
HĐ2: Tìm
V chim
hiểu bi
- Giáo dục
- Câu1: Giáo
dục bảo vệ biết chăm sóc
môi trường, loài vật,
yêu quý mơi không bắn bẫy
Tập đọc
trường thân chim , loài vật
thiện. đem đến cho
ta niềm vui,
làm cho cuộc
sống thêm dẹp
hơn.
Chính tả: Tập chp “ Chim - Giáo dục kỹ Bi tập 3:
sơn ca v bơng cc năng bảo vệ - Giáo dục
trắng” môi trường cho hs bảo vệ
môi trường,
21 yêu quý thin
nhin. yêu quý thin
nhin khơng
bắt chim.hi bẻ
hoa lá nơi
công cộng

--Bi tập 2:
- Giáo dục cho - Gio dục cho
hs biết bảo vệ
Sn chim cc em yu quý
loài vật, bảo lồi vật thưởng
Chính tả: vệ môi trường thúc tiếng hót
của sơn ca.
thiên nhiên
biết trồng hoa
đem nét đẹp
vào cuộc
sống.
Chim sơn ca v - Giáo dục bảo - Giáo dục cho
chim chích bơng vệ môi trường, hs biết yêu
thương và
yêu quý thin
Kể chuyện
nhin, bảo vệ chăm sóc loài
cc lồi vật quý vật có ích.

Tập làm Đáp lời cảm ơn, tả Bi tập 3: Gio Bi tập 1,2:
văn ngắn về lồi chim. dục bảo vệ - Giáo dục
môi trường, cho hs biết
chăm sóc và
yêu quý thin
bảo vệ loài vật
nhin.

Chim chĩc - đặt cu - Giáo dục cho - HĐ2
hỏi v TLCH- Ở hs thấy được - Giáo dục
ích lợi của biết yêu
du?
thương loài
chim chóc
Luyện từ v
đem lại lời ca vật, không
cu
tiếng hót làm bẫy, bắt chim
cho cuộc sống
cng cĩ ý nghĩa
hơn

-Thơng qua cu - Gio dục học
Tập đọc-Kể Một trí khôn hơn hỏi gio dục sinh sự bình
chuyện trăm trí khôn. học sinh thm tĩnh, tự tin
yu quý v bảo trong cuộc
vệ cc lồi động sống luơn đem
22
vật, GDHS lại kết quả tốt,
từ đó GDHS
BVMT. (khai
thc gin tiếp trong học tập.
nội dung bi.) ( khai thc trực
tiếp nội dung
bi.)
-Giúp học sinh
thấy được sự
Một trí khôn hơn bình tĩnh, tự
trăm trí khôn tin thông minh
của Gà rừng,
Chính tả từ đó giáo dục
học sinh yêu
quý cc lồi
động vật.(khai
thc gin tiếp
nội dung bi.)

Một trí khôn hơn -Gio dục ý
trăm trí khôn thức bảo vệ cc
Kể chuyện lồi động vật. (
khai thc trực
tiếp nội dung
bi.)

-Gio dục ý
thức bảo vệ cc
Chính tả.
Cị v Cuốc lồi động
vật.Bảo vệ
nguồn
nước,giữ
nguồn nước
luôn trong
sạch. ( khai
thc trực tiếp
nội dung bi.)

BT1( Nĩi tn cc
lồi chim trong
những tranh
sau- SGK):
Từ ngữ về lồi Sau khi HS nu
tn cc lồi chim
chim.
Dấu chấm, dấu theo gợi ý
phẩy trong SGK (
đại bàng,cú
Luyện từ và mèo,chim
sẻ,sáo
câu.
sậu,cị,cho
mo,vẹt). GV
lin hệ:Cc lồi
chim tồn tại
trong mơi
trường thiên
thật
nhiên
phong phú, đa
dạng, trong đó
có nhiều loài
chim quý
hiếm cần được
con người bảo
vệ ( VD: đại
bàng), ( khai
thc trực tiếp
nội dung bi.)


-Giáo dục học
-Giáo dục học sinh chăm chỉ
Cị v Cuốc ,siêng năng
sinh yêu thích
các loài động lao động, học
vật hoang d. . tập mới gặt
hái kết quả, từ
(khai thc gin
Tập đọc. tiếp nội dung đó giáo dục
học sinh ý
bi.)
thức trong lao
động, học tập.
( khai thc trực
tiếp nội dung
bi.)

-Gio dục học
Tập viết.
sinh yu quý cc
lồi động vật (
Chữ hoa S loài chim) cần
được con
người bảo vệ
thông qua cu
“So tắm thì
mưa”.
Gio dục ý thức
giữ gìn trường
lớp luôn sạch
đẹp. ( khai thc
trực tiếp nội
dung bi.)

Đáp lời xin lỗi. Tả Gio dục ý thức
ngắn về loài chim bảo vệ mơi
trường thiên
nhiên, yêu quý
Làm văn.
cc lồi động
vật. ( khai thc
trực tiếp nội
dung bi.)

Bc sĩ sĩi Lin hệ sau khi Lin hệ sau khi
rt ra ý nghĩa rt ra ý nghĩa
Tập đọc
nội dung bi nội dung bi
học. học -
Phải sống KNXĐGT ( Đ
thành thành – S) - GV
thật, yêu GDHS phân
thương và biệt điều ác,
giúp đỡ lẫn thiện để có
nhau, VD thực thái độ ứng xử
tế trong lớp, hợp lý.
trường.

Dựa tranh, kể lại Sau khi rt ra ý
từng đoạn câu nghĩa cu
chuyện Bác sĩ Sói chuyện.
Tuy cáo có
xảo quyệt
nhưng cáo và
ngựa là hai
con vật rất quý
( nhất l co).
Kể chuyện
Chính vì vậy
chng ta cần
bảo vệ : khơng
được chặt phá
rừng làm mất
ngôi nhà sinh
sống, không
săn bắt, ăn
thịt…
Nộiquy Đảo Khỉ Khỉ sống ở Lin hệ sau khi
đâu các con?: tìm hiểu nội
Từ đó GD dung cu 2:
chặt KN XĐGT -
Không
phá rừng làm Tại sao các
mất đi ngôi con phải tuân
nhà sống của thủ nội quy?
khỉ, không săn Lấy VD. Từ
bắt khỉ, ăn thịt đó GV GDHS:
khỉ. Khi tham gia
bất cứ hoạt
động nào ở
nơi công cộng
Tập đọc
các con phải
chấp hành tốt
các quy định,
nội quy ở nơi
đó để không
gây phiền hà,
ảnh hưởng
đến người
khác, đó cũng
là thể hiện sự
văn minh lịch
sự.
Từ ngữ về muôn Sau khi lm bi
thú - Đặt và trả lời tập 1: Xếp tn
câu hỏi Như thế cc con vật vo
nhĩm thích
nào?
hợp.
Lin hệ: Qua cu
hỏi gợi ý: Cc
con vật dưới
đây có quý v
hiếm khơng?
Chng ta phải
lm gì để bảo
vệ chúng? Từ
đó GV GDHS:
LTVC
Những động
vật rất quý v
hiếm hiện nay
cịn rất ít. Vì
vậy m chng ta
cần phải bảo
vệ chng như :
chặt
không
phá rừng làm
cho chúng
không có nơi
sống,
23 sinh
không được
săn bắt, ăn
thịt..

Ngày hội đua voi Sau khi tìm
ở Tây Nguyên hiểu nội dung
bi viết -
KNXĐGT
(Trách nhiệm
):
GV liên hệ
GDHS: Nét
đẹp văn hóa
riêng của vùng
Tây Nguyên.
Chính tả
Chúng ta cần
giữ gìn v giới
thiệu cho mọi
người cùng
biết. …..Đồng
thời phải biết
tôn trọng các
nét văn hóa
đặc trưng của
vùng miền.

Đáp lời khẳng
TLV Sau khi HS
định . Viết nội quy thực hiện yu
cầu 3
GV liên hệ
GDHS: Để
xứng đáng là
con ngoan trị
giỏi, chu
ngoan Bác Hồ
các con phải
thực hiện tốt
các nội quy
của nhà
trường. Phải
rèn luyện cho
mình những
thĩi quen tốt
ngay từ nhỏ.
Lấy VD

TẬP ĐỌC Quả tim khỉ Bảo vệ nguồn KN: Ứng phó
nước, môi với căng thẳng
trường tự KN: Ra quyết
định
nhiên cho
muôn vật có KN : Tư duy
nơi sinh sống sáng tạo(
không để cá
sấu hại)
Tập đọc Gấu trắng là chúa Bảo vệ môi KN : Tư duy
trường nếu sáng tạo(
tò mò
tuyết Bắc cực không để gấu
tan sẽ lụt lội trắng hại mình
khắp nơi )
24 K.CHUYỆN Quả tim khỉ Bảo vệ nguồn
nước, môi
trường tự
nhiên cho
muôn vật có
nơi sinh sống
CHÍNH TẢ Nghe viết : quả
tim khỉ
CHÍNH TẢ Bảo vệ nguồn
Voi
nước, môi
nhà
trường tự
nhiên cho
muôn vật có
nơi sinh sống
MRVT :Từ ngữ về Bảo vệ nguồn KN: Hoạt
LT&CÂU
loại thú nước, môi động nhóm-
trường tự hợp tác
nhiên cho
muôn vật có
nơi sinh sống
Đáp lời phủ định- KN: giao tiếp
TLV
nghe trả lời câu ; lắng nghe
hỏi tích cực
ÔN TẬP TIẾT 1 Yêu quý môi Giao
trường sống tiếp:Ứng xử
có văn hóa.
xung quanh
của chúng ta Lắng nghe
tích cực.
TIẾT 2 Thấy được Giao tiếp: cởi sử dụng tiết
nét đẹp mở, tự tin. kiệm điện,
riêng của nước theo
từng mùa mùa.
trong
năm.Cần
giữ gìn và
bảo vệ môi
trường
thiên nhiên
nơi chúng
ta đang
sống.

TIẾT 3 Giao tiếp:Ứng
xử có văn hóa
Lắng nghe
tích cực.
TIẾT 4 Giáo dục ý Giao tiếp:Ứng
thức góp phần xử có văn hóa.
bảo vệ môi Lắng nghe
trường sống tích cực.
của loài chim.
Không tự ý
bắt chim hoặc
phá nơi sống
của chúng.
TIẾT 6 Giáo dục ý
thức góp phần
bảo vệ các loài
động vật
hoang dã.

TIẾT 8 Qua đó biết Tìm kiếm và
góp phần giữ xử lí thông
vệ sinh các tin: Giải được
con sông ở địa các ô chữ theo
27 phương để có gợi ý.
môi trường
sống tươi đẹp
hơn.

TIẾT 9 Biết yêu quý
những sự vật
trong môi
trường xung
quanh.

TIẾT 10 Góp phần thân
thiện và biết
chăm sóc vật
nuôi trong
nhà.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản