Giáo án tích hợp Tiếng Việt lớp 4

Chia sẻ: abcdef_18

TÍCH HỢP GIÁO DỤC TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NĂM HỌC 2010 – 2011 BÀI DẠY NỘI DUNG TÍCH HỢP BVMT HCM KNS Dế mèn bênh vực TT kẻ yếu -Thể hiện sự cảm thông. -Xác định giá trị -Tự nhận thức về bản thân. Thông qua hình ảnh Dế Mèn GV giáo dục HS có kĩ năng sống là phải biết giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống . Mẹ ốm TT -Thể hiện sự cảm thông. -Xác định giá trị -Tự nhận thức về bản thân. Thông qua việc làm của bạn...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tích hợp Tiếng Việt lớp 4

Giáo án tích hợp Tiếng Việt lớp 4
TÍCH HỢP GIÁO DỤC TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
NĂM HỌC 2010 – 2011
TUẦN BÀI DẠY NỘI DUNG TÍCH HỢP
PHÂN
MÔN BVMT HCM KNS TKNL
Tập đọc Dế mèn bênh vực TT
kẻ yếu -Thể hiện sự cảm
thông.
-Xác định giá trị
-Tự nhận thức về
bản thân.
Thông qua hình
ảnh Dế Mèn GV
giáo dục HS có kĩ
năng sống là phải
biết giúp đỡ mọi
người khi họ gặp
khó khăn trong
cuộc sống .
Tập đọc Mẹ ốm TT
-Thể hiện sự cảm
thông.
1
-Xác định giá trị
-Tự nhận thức về
bản thân.

Thông qua việc
làm của bạn nhỏ ,
GV giáo dục HS
thể hiện tình cảm
thương yêu mẹ
của mình bằng
những hành động
cụ thể để giúp mẹ
hằng ngày.

Tập làm văn Thế nào là kể TT
chuyện Ngữ liệu
:Hồ Ba Bể
Khẳng định
Hồ Ba Bể là
một vẻ đẹp
của thiên
nhiên, mọi
người chúng
ta đều rất tự
hào về vẻ đẹp
của Hồ Ba Bể
Mười năm cng - Tấm gương -Kỹ năng tự nhận
bạn đi học về ý chí nghị thức bản thân
lực, vượt qua
Chính tả hoàn cảnh - KN suy nghĩ
khó khăn sng tạo về nhn vật
trong bi.
- KN giao tiếp,
ứng xử với bạn b.
Luyện từ v Mở rộng vốn từ : - Tấm gương -Biết sống nhân
Nhn hậu – Đoàn của Bác Hồ hậu, biết giúp đỡ
cu
kết về Đại đoàn người có hoàn
kết dân tộc. cảnh khó khăn
….
Nng tin Ốc -Sống hiền lnh,
nhn hậu thì sẽ gặp
được nhiều may
Kể chuyện mắn trong cuộc
sống .
- Xác định giá trị
của tấm lịng nhn
hậu
Truyện cổ nước
2 - KN xác định giá
mình
Tập đọc trị lời dạy của ông
cha ta ngày xưa
qua những truyện
cổ VN.
Tả ngoại hình của -Kỹ năng tìm kiếm
Tập làm văn nhn vật trong bi v xử lý thơng tin
văn kể chuyện - Tư duy sáng tạo
Dế Mn bnh vực kẻ -Kỹ năng thể hiện
yếu sự cảm thông
Tập đọc - Tự nhận thức
bản thn
- Xác định giá trị
Tập làm văn Kể lại hành động -Biết chia sẻ cho
của nhân vật bạn
-Biết quý trọng
tình bạn
Tập đọc Phịng chống Truyền Biết chia sẻ yêu
Thư thăm bạn
lũ lụt. (T) thống đoàn thương người gặp
kết của nhân thiên tai. (T)
dân : nhân
hậu , đoàn
kết…(T)
Biết giúp đỡ
người gặp khó
Người ăn xin
khăn , nghèo khổ.
(T)
Chính tả Biết kính trọng
3 Chu nghe kể người lớn tuổi,
chuyện của b giúp đỡ người
già. (T)
Luyện từ v Giáo dục HS biết
vận dụng các từ
cu
Từ đơn và từ phức
thuộc chủ đề “nhn
hậu”. (T)
Gio dục lịng Giáo dục HS biết
nhn hậu : đùm bọc, che
MRVT: Nhân hậu
Tương thân chở, cưu mang
– đoàn kết
tương ái.(T) người gặp hoàn
cảnh neo đơn.(T)
Kể chuyện Biết bảo vệ, Kể cc cu Giáo dục HS biết
Kể chuyện đ
chăm sóc cây chuyện về cảm thông chia sẻ
nghe, đ đọc
trồng , không tấm lịng nhn với những người
chặt phá cây. hậu của Bc có hoàn cảnh khó
Hồ (G) khăn do lũ lụt. (T)
(T)
Tập làm văn Giáo dục HS biết
suy nghĩ kỹ trước
khi nói, biết cách
Kể lại lời nĩi , ý
giao tiếp với bạn
nghĩa của nhn vật
bè , với mọi
người xung
quanh. (T)
Giáo dục HS biết
quan tâm đến
Viết thư
người thân , bạn
bè ở xa. (T)
+Bác Hồ +Hết lịng với
cơng việc. Trọn
kính yêu
thường dạy: nghĩa vua tơi.
tất cả “vì lợi Sống lim khiết.
ích của Tổ (T)
quốc, của
nhn dn, ra
Một người chính
Tập đọc sức phụng sự
trực
Tổ quốc,
phục vụ nhn
dn”
+Với cuộc
sống bản
thân: Người
sống cần
kiệm, lành
mạnh, trung
thực, nhn
nghĩa.
+Điều 1
trong 5 điều
Bác Hồ dạy
thiếu nhi
(G)
Trong cuộc +Sống nhn hậu,
sống, Bác là hiền lnh, trung
người sống thực. (T)
cần kiệm,
lnh mạnh,
Truyện cổ nước trung thực,
Chính tả
nhn nghĩa.
mình
(Khai thc 2
khía cạnh
trung thực v
nhn nghĩa)
(G)
+BT1a, nội dung
về ghi nhớ công
ơn Chử Đồng Tử
Từ ghp v từ ly -> Liên hệ giáo
LTVC
dục cách sống
theo lẽ phải
“uống nước nhớ
nguồn” – luôn
nhớ đến ơn người
đ giúp đỡ chúng
ta. (G)
+Chủ tịch +Xác định giá trị
Hồ Chí Minh có ý nghĩa cho
4 luôn được bản thân: có khí
biết đến như phách; thà chết
một nhà đàm chứ không chịu
phán mềm khuất phục cường
mỏng. quyền. (T)
Nhưng khi
cần tỏ r khí
phch, Người
cũng là mẫu
Một nhà thơ chân mực cho các
Kể chuyện
thế hệ đời
chính
sau noi
gương.
Trong cái
"nhu" của
Người thấy r
ci "cương"
của một khí
phách.
+Điều thứ 5
trong 5 điều
Bác Hồ dạy
thiếu nhi.
(G)
+Hình ảnh cy +Bác là tấm +Những phẩm
tre v bp măng gương về các chất cao đẹp của
non vừa là phẩm chất con người Việt
một trong "cần, kiệm, Nam: giu tình
những vẻ đẹp thương yêu, ngay
liêm, chính,
của môi thẳng, chính trực.
chí công vô
Tập đọc Tre Việt Nam
trường thiên tư" mà người (T)
nhiên vừa đời sau cần
mang ý nghĩa học tập và
su sắc trong làm theo. (G)
cuộc sống.
(G)
+Xác định giá trị
có ý nghĩa cho
bản thân: bnh vực
Tập làm văn Cốt truyện
kẻ yếu; sống hiền
lnh, khơng tham
lam. (T)
+Xác định giá trị
có ý nghĩa cho
bản thân: sống
Luyện tập xy trung thực, sống
Tập làm văn
dựng cốt truyện hiếu thảo với mẹ
cha => Biết và
thực hiện được
những hành vi về
tính trung thực và
lịng hiếu thảo.(T)
Tập đọc - Những hạt Giáo dục HS
thĩc thực hiện tốt
giống./46 : điều thứ 5
+ Lời kết của đức trong 5 điều
vua : “ Trung thực Bác dạy.
là đức tính quý
nhất của con
người.”

Tập đọc G Trống v Co./50 GDHS phải
biết bảo vệ
con vật cĩ ích
v diệt những
con vật cĩ hại
Kể chuyện - Kể chuyện đ Giáo dục HS
được nghe được thực hiện tốt
đọc về tính trung điều thứ 5
thực./49 trong 5 điều
Bác dạy.)

Chính tả Những hạt thĩc GDHS ý thức Giáo dục HS
giống./ 47 : bảo vệ cc con thực hiện tốt
vật cĩ ích. điều thứ 5
+ BT2 : sau khi
trong 5 điều
HS lm xong thì
cho đọc lại nội Bác dạy
dung đoạn văn
5 a,b.
+ BT 3 : Giải câu
đố về nịng nọc,
ếch (cĩc) v chim n.

- Mở rộng Gio dục HS
LT&C hình thnh cho HS
vốn từ : thực hiện tốt hnh vi thể hiện
Trung thực- điều thứ 5 tính trung thực
Tự trọng./48 trong 5 điều
Bác dạy.
:
+ Bi 4 ; Giải nghĩa Gio dục HS
cc thnh ngữ tục lịng thương
ngữ. người thể
hiện bằng
các hành
động cụ thể
- Danh từ./52
:
+ BT 1 : Khai thc
nội dung bi tập- Viết thư./52 Giáo dục HS Biết quan tâm đến
TLV
thực hiện tốt mọi người để chia
:
+ Đề 1,2 :Viết thư điều thứ 5 sẻ niềm vui , nỗi
thăm hỏi, chúc trong 5 điều buồn trong cuộc
mừng. Bác dạy.) sống
+ Đề 3,4 : Viết
thư thăm hỏi
,động viên


- Đoạn văn
trong bài
kểchuyện./53:
+ Luyện tập/54 :Người viết truyện TRỰC TIẾP
Chính tả
thật thà KN: trình bày
đúng truyện ngắn
KN: Biết tự phát
hiện lỗi và sửa lỗi
Kể chuyện đã TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP
Kể chuyện nghe – đã đọc Trồng cây tạo KN: Biết kể câu
rừng (qua 1 chuyện bằng lời
của mình – lắng
vài câu
chuyện cổ nghe bạn nói
KN: Biết trao đổi
GD)
cùng bạn, nhận
xét
Tập làm văn Trả bài văn viết GIÁN TIẾP
thư Biết viết một lá
thư để trao đổi
thông tin với
người khác
Luyện tập xây TRỰC TIẾP
Tập làm văn dựng đoạn văn kể Biết từ một ý
chuyện chính để xây
6 dựng một đoạn
văn
Trau dồi kĩ năng
nói trước tập thể
Danh từ chung và TRỰC TIẾP
danh từ riêng KN: Biết xác định
Luyện từ và
DT chung và
câu
riêng
KN: Viết đúng
chính tả
Mở rộng vốn từ: TRỰC TIẾP
Trung thực – Tự KN Giáo dục ý
Luyện từ và trọng thức cá nhân,
giáo dục nhân
câu
cách sống.

Tập đọc Nỗi dằn vặt của TRỰC TIẾP
An – đrây – ca -Giao tiếp ứng xử
lịch sự
-Thể hiện sự cảm
thông
-Xác định giá trị
Chị em tôi TRỰC TIẾP
-Tự nhận thức về
bản thân
-Thể hiện sự
Tập đọc thông cảm
-Xác định giá trị
-Lắng nghe tích
cực


GD tình cảm -Tình yêu Tổ -Đảm nhận trách
yêu quý vẻ quốc nhiệm(xách định
đẹp của thiên -Ý thức trách nhiệm vụ của bản
nhiên đất nhiệm của thân)
Tập đọc Trung thu độc lập nước, nâng bản thân -Xác định giá trị
cao ý thức
bảo vệ môi
trường
7

GV kết hợp Biết đồng
khai thác vẻ cảm chia sẻ
đẹp của ánh với người
Lời ước dưới trăng để thấy kém may
Kể chuyện
trăng được giá trị mắn
của môi
trường thiên
nhiên với
cuộc sống
con người(
đem đến niềm
hi vọng tốt
đẹp)


Ở vương quốc Ý thức bảo vệ
Tập đọc tương lai môi trường
sạch và xanh


Luyện tập xây GD tính kiên -Tư duy sáng tạo,
dựng đoạn văn kể trì nhẫn nại
TLV phân tích phán
chuyện đoán
-Thể hiện sự tự
tin
-Hợp tác
Tập đọc Đôi giày ba ta Gio dục lịng Qua sự quan tâm
hậu, của chị phụ trách
màu xanh (trang nhn
81 – STV4 tập 1) thương đối với cậu bé
người như sống lang thang
thể thương  giáo dục cho
thân, truyền học sinh biết quan
thống tốt đẹp giúp đỡ những
của dân tộc người có hoàn
Việt Nam. cảnh khó khăn.
(trực tiếp) (trực tiếp)
Tập làm văn Luyện pht triển cu Qua việc làm của
chuyện nhân vật Va-li-a
giáo dục học sinh
(trang 82 – STV4
tập 1) yêu nghề, yêu lao
động. (trực tiếp)
Luyện từ v Dấu ngoặc kp Thơng qua Giáo dục học sinh Lồng ghp
phần tìm biết giúp đỡ cha gio dục tính
cu (trang 82; 83 –
STV4 tập 1) hiểu bi, cu mẹ làm việc nhà tiết kiệm
8 nĩi của Bc qua bài tập 1. qua hình ảnh
gio dục học (trực tiếp) ch ong xy tổ
sinh lịng yu Gio dục tính ham tiết kiệm vơi
nước thương đọc sách qua giới vữa. (gin
(trực thiệu truyện dân tiếp)
dân.
tiếp) gian Việt Nam ở
bài tập 3b. (gián
tiếp)
Tập làm văn Luyện tập pht Qua cu chuyện
triển cu chuyện Vương Quốc
Tương Lai tiếp
(trang 84 – STV4
tập 1) tục giáo dục tinh
thần yêu lao động
và sáng tạo cùng
ước mơ được
sáng tạo. (gián
tiếp)

Tập đọc Thưa chuyện với - Giáo dục Giáo dục qua
mẹ việc biết thuyết
qua hành
động ,lời nói phục người khác ,
, cách xưng hiểu nghề lương
hô của hai thiện nào cũng
mẹ con  quý, biết tơn
Biết xưng hô trọng tất cả mọi
đúng người dù làm
nghề nào nếu đó
là nghề chân
chính.

Tập đọc Điều ước của vua - Tìm hiểu
Mi-đát bài: GD
không tham
lam, phải
9 biết tha thứ
khi người
khác biết
nhận lỗi.
Chính tả Thợ rn Giáo dục : - Giáo dục HS - Quý trọng
sống lạc yêu lao động ; sản phẩm
h́nh ảnh đẹp trong của người
quan yêu
đời, dù khó lao động. Giáo thợ thủ công
dân không
khăn vẫn vui dục ĐĐHCM :
tươi sống lạc quan yêu phung phí
đời, dù khó khăn đồ dùng học
vẫn vui tươi tập.
MRVT: Ước mơ - GD qua câu Có ước mơ đẹp
LTVC - GD yêu
cuộc sống thành ngữ và biến ước mơ
“ Đứng núi thành sự thật (như
xung quanh
này trông núi học tập)
nọ”, phải
bằng ḷng với
cuộc sống
hiện tại,
đừng có
những ước
mơ quá xa
xôi.
Kể chuyện Kể chuyện được - Giáo dục HS
chứng kiến hoặc phải biết ước mơ,
phải có kế hoạch
tham gia
thực hiện.
- Biết chia sẻ và
lắng nghe.
Tập làm văn Thấy được Biết chia sẻ và
Luyện tập pht tài trí, lịng lắng nghe, nhận
triển cu chuyện yu nước của xét
Yết Kiêu, từ
đó giáo dục
lịng yu qu
hương , đất
nước , tự hào
truyền thống
đánh giặc
của cha
ôngcho HS
Tập làm văn Kính trọng , Có thái độ tự
Luyện tập trao đổi yêu mến nhiên khi trao
ý kiến với người người thân đổi, tự tin, thân
ái, cử chỉ thích
thân
hợp, lời lẽ phải có
sức thuyết phục
mới đạt mục đích
đề ra.

Gio vin gip
Giáo dục
học sinh biết Giáo dục học Giáo viên giúp
học sinh ý
sinh biết học sinh kỹ năng
yu v quý
Ơng Trạng thả thức biết sử
Tập đọc trọng mơi vượt khó tự nhận thức, tự
diều dụng tiết
trường thiên vươn lên trọng và tự tin
kiệm năng
nhiên xung trong học tập vào bản thân
lượng
quanh
Giáo dục HS
học tập theo Giáo viên giúp
gương Bác : học sinh khai
biết giữ vững thác, phát huy kỹ
lý tưởng, năng sáng tạo
Tập đọc Cĩ chí thì nn mục tiêu đ trong cuộc sống
chọn khơng khi gặp khó khăn
ngại khĩ KN kiên định và
khăn, gian sáng tạo
khổ T
T
Tập làm văn Luyện tập trao đổi Gip học sinh
với người thân mạnh dạn, tự tin
11
khi giao tiếp

KN giao tiếp ,
KN thể hiện sự tự
tin
T
Giúp học sinh kỹ
năng sống phải
biết vươn lên
không tự kiêu, tự
Gip học sinh
tin vào khả năng
Gip học sinh biết tiết
Mở bài trong bài bản thân của
Tập làm văn kiệm thời
yu thin nhin
văn kể chuyện mình
T gian
T
KN thể hiện tự
tin, Kn quản lý
thời gian - T

- Thể hiện sự tự
tin
- Pht huy tư duy
sáng tạo
Chính tả Lời hứa
- Lắng nghe tích
cực v kể lại bằng
lời kể của mình
T
Luyện từ v Luyện tập về động Gio dục học - Thể hiện tính tự
từ
cu sinh tình yu tin
đối với - Ch ý v lắng
Tiếng Việt nghe để viết đúng
giàu và đẹp và đẹp.
từ đó bồi G
dưỡng tình
yu đất nước
quê hương
G
Gio dục học
sinh biết sử
dụng thời
Nt
Luyện từ v gian hợp lí,
Tính từ V KN biết quản
nt
biết phn bố
cu
lý thời gian
thời gian
cho bản thn
T
Kết bi trong bi Gio dục học Hoạt động tìm
TLV
văn kể chuyện. sinh học tập hiểu bài: Giáo
theo tấm dục học sinh kĩ
gương đạo năng : Yêu cảnh
đức Bc Hồ : đẹp quê hương.
khim tốn. BT1: Giáo dục
học sinh kĩ năng
biết nhìn ra
khuyết điểm để
khắc phục, rèn
luyện .
BT2,3: Giáo dục
học sinh tính
ngay thẳng, chính
trực, hiểu thảo
qua bài:
- Một người
chính trực
- Nội dằn vặt của
An-đrây-ca.

Kể chuyện (Kiểm Đề bi 3 : Gio Thơng qua cc đề
TLV
12 tra viết) dục học sinh bi: Gio dục học
học tập theo sinh lịng nhn hậu,
tấm gương hiếu thảo, cĩ ý
đạo đức Bc chí, nghị lực
Hồ : luơn cĩ
ý chí , nghị
lực
Bi tính từ (tiếp Luyện Tập
LTVC
theo) (Bi 1)
Sau khi chốt
xong bi 1:
Gio vin cĩ thể
kết hợp lin hệ
ý thức bảo vệ
mơi trường.
Mỗi một lồi
cy đều cĩ vẻ
đẹp v lợi ích
ring. Cũng
như cy c ph
trong bi nĩ
vừa cho vẻ
đẹp, hương
thơm vừa
mang lại gi trị
kinh tế.
Chính vì vậy
con người
cần phải biết
yu thin nhin,
chăm sĩc v
bảo vệ nĩ.
TĐ Bi vẽ trứng Cu 4 : Gio
dục học sinh
tấm gương
đạo đức Bc
Hồ : Kin trì ,
nhẫn nại.
Kể chuyện Kể chuyện đ Qua cc cu
nghe, đ đọc. chuyện kể
của học sinh,
Gio vin cĩ
thể gio dục
học sinh học
tập theo tấm
gương đạo
đức Bc Hồ:
Giu nghị lực,
ý chí vượt
khĩ.
Luyện từ v Gio dục học
cu Mở rộng sinh tấm
vốn từ: Ý gương đạo
chí - Nghị đức Bc Hồ :
lực cĩ ý chí nghị
lực.
Gio dục lịng can
đảm, rèn luyện
bản thân qua
nhiều thử thách,
Tập đọc Chú Đất Nung
gian khổ: KN
ứng phó với
căng thẳng (TT)

HS biết sng tạo
tự làm ra những
sản phẩm phục
vụ cho bản
Chính tả Chiếc o bp b thân.(nội dung
đoạn văn: tả
chiếc áo búp bê
xinh xắn, một
bạn nhỏ đ may o
cho bp b của
mình với bao
nhiu tình cảm yu
thương): KN tư
duy sáng tạo
(GT)

- HS cĩ ý thức
.
biết giữ gìn v yu
quý đồ chơi, quý
trọng của cải vật
chất: KN xác
định giá trị (GT)

- Gio dục lịng
nhn hậu, cĩ thi độ
Kể chuyện Bp b của ai?
ứng xử tích cực
trong cuộc sống
(phát triển thêm
phần kết của câu
chuyện theo tình
huống giả thiết):
KN giao tiếp
(GT)

- HS biết đặt câu
Luyện từ v Luyện tập về cu
hỏi đúng lúc và
hỏi
cu
lịch sự: KN giao
tiếp (TT)

14 - HS biết vượt
mọi thử
qua
thách, gian khổ:
Tập đọc Chú Đất Nung(tt)
KN ứng phó với
căng thẳng (TT)

- Biết bảo vệ
thin nhin, bảo
vệ môi
trường.(nội
Thế nào là văn
Tập làm văn dung đoạn
miêu tả?
văn miêu tả
cây sồi và
đoạn trích
“Mưa”) (TT)
- Biết đặt câu hỏi
để thể hiện thái
độ khen, chê, sự
khẳng định, phủ
Luyện từ v Dùng câu hỏi vào
định hoặc yêu
mục đích khác
cu
cầu, mong muốn
trong những tình
huống cụ thể: KN
giao tiếp (TT)
Cấu tạo bài văn - Yêu trường
Tập làm văn
miêu tả đồ vật lớp qua hình
ảnh thân
thuộc quanh
em như là
Ci trống
trường (GT)
Gio dục ý thức yu
thích ci đẹp của
thiên nhiên và
Tập đọc Cánh diều tuổi thơ Tìm hiểu bi
quý trọng những
kỉ niệm đẹp của
tuổi thơ.
Gio dục HS ý
thức yu thích ci
Tuổi ngựa Tìm hiểu bi
đẹp của thiên
nhiên.
Gio dục HS yu
Luyện từ v MRVT: Trị chơi – thích cc trị chơi
15
Bi tập 1
Đồ chơi
cu dân gian dành cho
thiếu nhi.
Gio dục HS yu Rèn kĩ năng
thích v tiếp tục tư duy, phê
gìn giữ cc trị chơi phán. HS
biết lựa
dân gian.
Bi tập 3
chọn những
trị chơi có
lợi, phù hợp
với lứa tuổi.
Giữ phép lịch sự Rèn kĩ năng
khi đặt câu hỏi giao tiếp.
HS biết sử
dụng từ ngữ
phù hợp để
đặt câu hỏi
một cách
lịch sự với
từng đối
tượng cần
hỏi khác
nhau.
GD ý thức - Tư duy sáng tạo
Ko co
giữ gìn bản - Hợp tc
sắc dn tộc, - Giao tiếp
thần - Thể hiện tự tin
tinh
TẬP ĐỌC
thượng v của ( Đoạn 1, 2 ) (
dntộc. Tồn bi TT)
( GT )

- Tư duy, sáng tạo
GD : Tính
Trong quán ăn « dũng cảm, - Giao tiếp
Ba cá bống » mưu trí ( GT - Tự nhận thức
- Thể hiện sự tự
)
tin ( TT )
CHÍNH TẢ Ko co Giống TĐ Giống TĐ
16
GD ý thức - Tư duy sáng tạo Phân biệt
LUYỆN TỪ
biết tiết kiệm - Hợp tc được những
MRVT
& CU
Đồ chơi – Trị chơi - Giao tiếp đồ chơi có
( GT )
- Thể hiện sự tự lợi và có hại
tin ( Bi tập 1 ) ( Bi tập 2 )
( TT ) ( GT )
Ý thức tự ho - Giao tiếp
v giữ gìn - Lắng nghe tích
cảnh quan cực
mơi trường - Kiên định
trên các vùng ( GT )
Cu k ể
đất quê
hương.
( Bi tập 1 ) (
GT )

Gio dục HS GD ý thức - Thu thập, xử lí
KC được chứng biết giữ gìn biết tiết kiệm thơng tin
kiến hoặc tham đồ chơi, tránh ( GT ) - Thể hiện sự tự
KỂ
đồ chơi có
gia tin
CHUYỆN
hóa chất độc - Đảm nhận trách
hại ( GT ) nhiệm ( GT )

TẬP LÀM GD biết giữ - Tìm kiếm v xử
TLV
VĂN LT giới thiệu địa gìn những nt lí thơng tin
phương đẹp truyền - Thể hiện sự tự
thống của tin
dân tộc - Giao tiếp ( GT )
( GT )
LT miêu tả đồ vật GD ý thức - Tư duy, sáng tạo
TLV
biết tiết kiệm - Tự nhận thức
- Thể hiện sự tự
( GT )
tin ( GT )
KN tư duy sáng
tạo
GV giúp học sinh
hiểu ý nghĩa của
trẻ em về thế giới,
về mặt trăng
trong nội dung bi
Tập đọc Rất nhiều mặt
tập đọc . Từ đó ,
trăng
GV kết hợp giáo
dục học sinh biết
phát huy tính tư
duy trong học tập
để chiếm lĩnh
kiến thức ( TT)

GD học sinh
ý thức yu
thích ci đẹp
của thiên
Chính tả Mùa đông trên rẻo nhiên. Từ đó,
biết bảo vệ
cao
môi trường
thiên nhiên
(TT)

Kể chuyện Một pht minh nho KN xác định giá
nhỏ trị:
Thơng qua bi tập
2, Gio vin lin hệ:
Học sinh muốn
17
trở thnh học sinh
giỏi thì phải biết
quan st , biết tự
mình kiểm
nghiệm những
quan st đó bằng
thực tiễn
( GT)

KN xác định giá
trị:
Thông qua câu
hỏi thứ 2 bài tập
Đoạn văn trong 1d: “ Theo em
bài văn miêu tả đồ đoạn văn này nói
vật về cái gì ?” GV
Tập làm văn
gip học sinh hiểu
: Đoạn văn tả cái
ngịi bt , cơng
dụng của nĩ , cch
bạn học sinh giữ
gìn ngịi bt . Từ đó
, GV liên hệ :
Học sinh ý thức
bảo quản đồ dng
học tập của mình
để sử dụng được
tốt và bền (TT)

Thông qua
KN xác định giá
Cu k ể BT 3 , GV
trị:
giáo dục học
Ai lm gì ?
Học sinh
sinh biết yêu
LT&C
biết thực hiện một
lao động ,
số cơng việc nh
biết làm việc
một cch hợp lí
vừa sức
(TT)
mình (TT)
TẬP ĐỌC Bốn anh ti GDHS cĩ ý
thức BVMT
CHÍNH TẢ Biết quan tm
v giữ gìncc
di tích lịch sử
Kim tự thp Ai Cp
của địa
phương
Chủ ngữ trong cu GDHS biết phịng
LT&C
kể : Ai lm gì ? trnh v ứng phĩ
những điều có thế
19 gây nguy hiểm
trong đời sống
KỂ Bác đánh cá và g
CHUYỆN hung thần
TẬP ĐỌC Chuyện cổ tích về GDHS biết trân
loài người trọng cuộc sống
biết ơn cha mẹ,
thầy cô
GDHS biết giữ
Luyện tập xy gìn v sắp xếp
dựng mở bi trong ngăn ắp các đồ
bài văn miêu tả đồ dùng học tập
TLV
vật
Liên hệ về
Bác Hồ một
Mở rộng vốn từ : người tài đức
Tài năng có đóng góp
LT&C
nhiều cho dân
tộc
LT miêu tả đồ vật Luyện tập xy GD ý thức Biết giữ gìn, bảo
dựng kết bi biết tiết kiệm quản những vật
TLV
trong bi văn dụng sử dụng
miêu tả đồ hằng ngy
vật
Tập đọc: Gio dục cho học
- câu 1,2,3
sinh ý thức tiết
Anh hng Anh hùng
Lao dộng Lao động kiệm
Trần Đại Trần đại
Nghĩa Nghĩa đ cĩ
nhiều cơng
lao đóng góp
cho đất
nước, xây
dựng nền
khoa học trẻ
cho đất
nước.

Tập đọc: - Vẻ đẹp của sông - Gio dục
B xuơi sơng la, dịng nước cho Hs ý
trong xanh. hiền thức yu qu
La
hoà, êm ả, nơi hưong đất
điểm hẹn của tuổi nước ra sức
thơ, nơi đưa và học tập góp
tiển, chúng ta cần phần xây
biết giữ gìn khơng dựng quê
lm ơ nhiễm, hương
khơng vứt rc
21 xuống dịng sơng,
bảo vệ cảnh quang
thin nhin ngy cng
đẹp hơn.


Chính tả: - Gio dục cho hs - Hs ý thức
Chuỵn cổ biết về thế giới chăm ngoan,
tích về lồi xung quanh ra sức trẻ em cần
bảo vệ . được quan
cy
tâm nhiều
hơn , biết
yêu quý mọi
người
Ltừ&cu - Gio dục ý thức Giáo dục biết
Bi cu kể - bảo vệ mơi tự chăm sóc
Ai thế no? trường, bảo vệ sức khoẻ,
-Vị ngữ động vật hoang d thường
trong cu kể - xuyên tham
Ai thế no? gia tập thể
dục buổi
sáng

Kểchuyện - Bác Hồ - Ý thc việc
được chứng siêng năng tập thể dục
kiến hoặc luyện tập thể buổi sng,
dục , luôn khoẻ mạnh
tham gia.
quý trọng sức
khoẻ

Tập lm văn: - * BVMT: - Yu quý giữ
miu tả đồ - Gio dục ý thức gìn v thực
vật. bảo vệ mơi hnh tiết
trường, nhà ở, kiệm, giữ gìn
công cộng. dồ vật của c
nhn của
chung.

Tập lm văn: - Gio dục cho hs - Giáo dục
Cấu tạo của biết bảo vệ cy cho Hs trồng
bi văn miu trồng, ích lợi của cây làm đẹp,
tả cy cối không bẻ
cây cho bóng mát
, cho quả, làm gỗ cành, hái hoa
nơi công
, giúp cho môi
trường không khí cộng.
- Trồng cy
trong lành, mát
mẻ,đẹp. chống hạn hn
, lũ lụt.
-Giáo dục
học sinh giá
trị và vẻ đẹp
Sầu riêng đặc sắc của
cây sầu riêng.
…( khai thc
trực tiếp nội
dung bi.)
Tập đọc - Giáo dục
học sinh tự
hào về đất
nước ta.(có
cây trái bốn
mùa) .
(khai thc gin
tiếp nội dung
bi.)

học
-Giúp
Tập đọc Chợ Tết cảm
sinh
nhận được vẻ
đẹp của bức
tranh thiên
nhiên giàu
sức sống qua
các câu thơ
trong bài.
…( khai thc
gin tiếp nội
dung bi.)

-Giúp học
Sầu riêng sinh thấy
được giá trị
và vẻ đẹp đặc
Chính tả. sắc của cây
sầu riêng.
…( khai thc
trực tiếp nội
dung bi.)


Chủ ngữ trong câu -Gio dục học
Luyện từ và kể Ai thế nào? sinh tình cảm
đối với con
câu.
người và
thiên nhiên
đất nước ( nội
dung bài đặt
câu)
…( khai thc
trực tiếp nội
dung bi.)

-Gio dục học
sinh cần yu
Con vịt xấu xí quý cc lồi vật
quanh ta,
khơng vội
đánh giá một
Kể chuyện
con vật chỉ
22 dựa vào hình
thức bn ngồi.
…( khai thc
trực tiếp nội
dung bi.)

-Gio dục học sinh
biết yu v quý
Luyện từ và MRVT: Cái đẹp trọng ci đẹp trong
cuộc sống.
câu.
…( khai thc trực
tiếp nội dung bi.)

Làm văn. -Gio dục học
sinh tình cảm
Luyện tập miêu tả yu mến thin
các bộ phận cây nhin( cy cối)
cối của qu hương
đất nước.(
cây trái bốn
mùa),từ đó
thêm yêu quý
mơi trường
xung quanh,
tự giác
BVMT
…( khai thc
trực tiếp nội
dung bi.)

-Thông qua
các bài tập,
Luyện tập quan giáo viên
sát cây cối hướng dẫn
học sinh quan
sát về cây sẽ
Làm văn.
tả, có thái độ
gần gũi, yêu
quý cc lồi cy
trong mơi
trường thiên
nhiên.
…( khai thc
gin tiếp nội
dung bi.)

TẬP ĐỌC Vẽ về cuộc sống KN: Tự nhận
thức xác định giá
an toàn
trị cá nhân.
KN: đảm nhận
trách nhiệm
KN:Tư duy sáng
tạo
Đoàn thuyền Bảo vệ nguồn Không đánh
đánh cá nước, môi bắt những cá
trường tự nhỏ…
nhiên cho
muôn vật có
nơi sinh sống
K.CHUYỆN Kể chuyện được Bảo vệ môi KN: Giao tiếp
chứng kiến hoặc trường sống KN : Thể hiện sự
24 quang nơi ta tự tinKN: Ra
tham gia: Góp
phần giữ gìn xóm ở quyết
làng sạch đẹp. định.KN:Tư duy
sáng tạo
CHÍNH TẢ Nghe viết : Họa sĩ Yêu nước
Tô ngọc Vân
LT&CÂU Câu kể : Ai là gì ? KN: Giao tiếp ,
giới thiệu bạn
Vị ngữ trong câu
LT&CÂU Tình yêu quê
kể Ai là gì? hương – tự
hào dân tộc.
L.tập x/dựng đoạn Bảo vệ chăm KN: làm việc
TLV
văn miêu tả cây sóc các di sản nhóm
cối văn hóa- KN : Nói trước
tập thể lớp- lắng
tránh thiên tai
lũ lụt nghe bạn- nhận
xét
Tóm tắt tin tức Bảo vệ các di KN: Tìm và xử lý
sản của đất thông tin, phân
nước. tích đối chiếu.
KN : Đảm nhận
trách nhiệm
Tập đọc Hoa học trò Sau khi tìm hiểu
25
nội dung bi -
KNXĐGT ( Đ, S,
trách nhiệm, tư
duy, sáng tạo )
KNRQĐ ( tìm
thơng tin – xử lý
thơng tin )
Liên hệ qua câu
hỏi: Nhờ đâu mà
tác giả lại tả được
vẻ đẹp tuyệt vời
của cây phượng?
Từ đó GV
GDHS: Như vậy
để tả hay cảm
nhận hết cái đẹp
của sự vật hiện
tượng các em cần
phải kết hợp
nhiều giác quan
khi quan sát,
đồng thời cảm
nhận vẻ đẹp bằng
cả con tim và
tình cảm của
mình.Từ đó biết
trân trọng, bảo vệ
và giữ gìn vẻ đẹp
của thiên nhiên
cũng là góp phần
giữ gìn mơi
trường Xanh –
Sạch – Đẹp.

Kể chuyện Kể chuyện đã Dựa vo gợi ý nội
nghe đã đọc dung kể chuyện
nu sau khi kể
chuyện : Ý nghĩa
của cu chuyện -
KNXĐGT,
KNRQĐ
GV liên hệ từ đó
GDHS: lịng can
đảm, đấu tranh
bảo vệ chính
nghĩa. Biết phân
biệt cái xấu - cái
tốt, cái thiện – cái
ác- phê phán cái
xấu , làm theo
điều tốt.

Tập đọc Khúc hát ru Sau khi tìm
những em bé lớn hiểu nội
trên lưng mẹ dung bi cu
2,3,4
Lin hệ qua
cu hỏi: Lịng
yu nước đ
được người
mẹ thể hiện
qua những
hành động cụ
th ể nào?
Theo con
tuổi nhỏ thì
lịng yêu
nước thể
hiện bằng
những việc
làm gì? Từ
đó GV
GDHS: Tuổi
nhỏ làm việc
nhỏ, Thực
hiện tốt 5
điều Bác Hồ
dạy và thể
hiện tinh
thần trách
nhiệm của
người học
sinh đối với
trường học –
gia đình -
bằng
XH
những việc
lm cụ thể,
thiết
thực:…..
chính l thể
hiện lịng yu
nước.

Luyện tập miu tả
TLV Sau khi cc em lm
cc bộ phận của cy xong yu cầu bi 1 -
cối KNXĐGT
KNRQĐ ( tìm
kiếm thơng tin,
xử lý thơng tin,
lựa chọn )
Liên hệ qua câu
hỏi: Để đánh giá
chính xc cch miu
tả của tc giả, hay
của một ai đó về
một sự vật các em
phải làm sao? Từ
đó GV GDHS:
Để nhận xét đúng
các con cần quan
sát, phân tích,
đánh giá sự vật
hiện tượng với
nhiều giác quan
hay nhiều tình
huống, ND, khía
cạnh khc nhau.
Từ đó các em sẽ
thấy và cảm nhận
được hết cái đẹp
của cảnh, sự
vật,…..Có như
vậy mới thấy quý
v trận trọng, giữ
gìn.
MRVT: Cái đẹp Sau khi lm bi tập
LTVC
1,2 - KNXĐGT
(Đ,S),
Lin hệ qua cu hỏi:
Tại sao nĩi phẩm
chất quý hơn vẻ
đẹp bên ngoài?
Hy cho VD. Từ
đó GV GDHS:
Biết phát huy cái
đẹp, trn trọng, giữ
gìn. GV cĩ thể nu
thm ci đẹp bao
gồm đẹp cả nội
dung và hình
thức. VD:
……Để cái đẹp
luôn tồn tại chúng
ta phải không
ngừng trao dồi
học tập….

Đoạnvăn trong bài Thực hiện sau khi
TLV
văn mêu tả cây học sinh xác định
cối yêu cầu bài 2 -
KNXĐGT,KNRQ
-
Để viết tốt yêu
cầu đề bài:
- cần thu thập cc
thơng tin về loại
cy , lựa chọn cc
chi tiết tiu biểu,
lựa chọn từ ngữ v
sắp xếp cc ý hợp
lý thì cc con sẽ cĩ
đoạn văn hay. (
HS làm bài)
(G)

Tập đọc Dù sao trái đất Xác định giá trị
vẫn quay! (những phát minh
khoa học)
Tư duy sáng tạo
(biết nghiên cứu,
phát hiện những
điều mới lạ).
Bài thơ về tiểu đội Quản lí thời gian
Chính
tả(Nhớ-viết) xe không kính Tìm kiếm sự hỗ
Qua BT(3)
giáo dục ý trợ
thức bảo vệ Tư duy sáng tạo
môi trường. (tinh thần dũng
cảm,lạc quan, yêu
đời dù gặp khó
khăn, gian khổ
trong cuộc sống
Luyện từ và Câu khiến Giao tiếp (ứng
xử)
câu
Giải quyết vấn đề
Ra quyết định,tư
27
duy sáng tạo.
Tập đọc Con sẻ Xác định giá trị
Yêu quý và
bảo vệ các (tình yêu của mẹ)
loài động vật. Suy nghĩ sáng tạo
(nhận xét, bình
luận về nhân vật,
rút ra bài học về
lòng dũng cảm)
Tự nhận thức.

Kể chuyện Kể chuyện được Hs kể câu Giao tiếp: trình
chứng kiến hoặc chuyện về bày suy nghĩ, ý
dũng tưởng
tham gia lòng
cảm: Tự nhận thức
Gợi ý 1: giáo đánh giá.
dục hs ý thức Ra quyết định:
chống thiên tìm kiếm các lựa
chọn.
tai.
Gợi ý 2: giáo Làm chủ bản thân
dục ý thức đảm nhận trách
bảo vệ của nhiệm
công
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản