Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 4: VOLUNTEER WORK AND LITERACY PROGRAMS

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

2
728
lượt xem
52
download

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 4: VOLUNTEER WORK AND LITERACY PROGRAMS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. READING (pages 45-47) evaluate (v) đánh giá volunteer (v,n) (người) tình hardship (n) sự cực nhọc nguyện literacy (n) sự đọc, viết conduct (v) dạy, điều khiển remedial (adj) chậm hiểu damaged (adj) bị hư hỏng task (n) công việc teenager (n) thiếu niên adult (n) người trưởng thành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 4: VOLUNTEER WORK AND LITERACY PROGRAMS

Đồng bộ tài khoản