Giáo án tiếng anh lớp 5 - đề kiểm tra môn tiếng anh

Chia sẻ: phalinh14

She’s ………….London. She’s ……………… 3. Her favourite ………………is English. 4. She ………….. to be a teacher. 5. When ………you born?

Nội dung Text: Giáo án tiếng anh lớp 5 - đề kiểm tra môn tiếng anh

Giáo án tiếng anh lớp 5 - DE THI MON TIENG
ANH –LOP 5(LET’SLEARN)

THANG 10-2008Name: …………………………………………Class:
Diem:

5……
I. Complete the sentences

1. Her name……….. LiLi.

2. She’s ………….London. She’s ………………

3. Her favourite ………………is English.

4. She ………….. to be a teacher.

5. When ………you born?
6. I …………born on November 7th 1996.

7. What’s the…………. today?

8. Today …………November 3rd 2008.

9. What ………….your father do?

10. He’s …………footballer.

II. Reorder the words to make sentences

1. is/ Nga/my/ name.

…………………………………

2. I/ eleven/am /old/years.

………………………………….

3. Ho Chi Minh City/ from/ am/ I.

…………………………………………………

4. I/ Vietnamese/ am.

………………………………………

5. want/ singer/be/ to/ a/ I .

………………………………..
III.Answer the questions

1. What do you do?

………………………………………

2. What do you want to be in the future?

…………………………………………….

3. What does your father do?

………………………………………..

4. Where does he work?

……………………………………..

5. What’s the date today?

………………………………………….
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản