Giáo án Tiếng Việt 3 - HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA NHÀ TRƯỜNG (TT)

Chia sẻ: panasonic1209

HS tiếp tục tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của nhà trườn g. - Có ý thức bảo vệ và giữ gìn truyền thống tốt đẹp đó.

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt 3 - HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA NHÀ TRƯỜNG (TT)

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA NHÀ TRƯỜNG ( Tiế t 2 )I. MỤC TIÊU:

- HS tiếp tục tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của nhà trườn g.

- Có ý thức bảo vệ và giữ gìn truyền thống tốt đẹp đó.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút ) - GV: nêu mục tiêu bài h ọc.

2. Nội dung ( 33 ph út )

a. Nhữn g thành tích đạt được tron g - GV: tổn g kết lại nh ững thành tích

năm học 2007- 2008. đạt được trong nă m học 2007- 2008:

+ Tổng số giáo viên: 33 n gười, trong

đó BGH có 3 người.

+ HS giỏi tỉnh 6 em,3HS giỏ i huyện.

+ GV: giỏi tỉnh 4 n gười. 1 ngườ i giỏi

huyệ n.

b. Tìm hiểu về ngày thành lập - GV: ai biết về n gày thành lập

trường. trường?

- HS: trả lờ i
- GV: ngày thành lập trườn g

c. Ngày trườg đạt chuẩn quốc gia. 6/8/1997.

- GV: trường ta được đón trường

chuẩn n gày, tháng, năm nào?

- HS: th i đua trả lời.

3. Củng cố, dặn dò: ( 2 phút ) - HS + GV: nhận xét, bổ sung.

- HS: nhắc lại nội dung bài.

- GV: nhận xét tiết học.

- HS: ghi nhớ những h iểu biết về

trường.
Tiết 3: LUYỆN VIẾT

ÔN C HỮ HO A C

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tiếp tục củng cố cách viết chữ hoa C đúng mẫu cỡ ch ữ.

- HS có ý thức rèn chữ viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:

HS : bảng con

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

NỘI DUNG C ÁC H T HỨC T I Ế N HÀNH

1.Giới thiệu bài: ( 1 p hút) Lu yện viết chữ hoa C

2.Huớng dẫn viế t bảng con: ( 13 ph út )

a) Luyện viết chữ hoa C - HS: viết bản g con C, S, N

- HS, GV: nhận xét

b) Luyện viết từ ứng dụng - HS: viết bản g con Cửu Long

- HS, GV: nhận xét

c )Luyện viết câu ứng dụn g - HS: viết chữ Công, Thái Sơn, Nghĩa

trên bảng con

- HS, GV: nhận xét

3.Viết vào vở: (20 phút ) - GV: nêu yêu cầu

- HS: viết vào vở ô ly
- GV: quan sát, uốn nắn

4.Chấ m, chữa bài:(4 phút) - GV: chấm 8 bài, nhận xét

5. củng cố, dặn dò : ( 2 phút) - GV: nhận xét tiết học

- HS: luyện viết ở nhà
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản