Giáo án Tiếng Việt 3 - HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA NHÀ TRƯỜNG (TT)

Chia sẻ: panasonic1209

HS tiếp tục tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của nhà trườn g. - Có ý thức bảo vệ và giữ gìn truyền thống tốt đẹp đó.

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt 3 - HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA NHÀ TRƯỜNG (TT)

 

  1. HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA NHÀ TRƯỜNG ( Tiế t 2 ) I. MỤC TIÊU: - HS tiếp tục tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của nhà trườn g. - Có ý thức bảo vệ và giữ gìn truyền thống tốt đẹp đó. II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: ( 1 phút ) - GV: nêu mục tiêu bài h ọc. 2. Nội dung ( 33 ph út ) a. Nhữn g thành tích đạt được tron g - GV: tổn g kết lại nh ững thành tích năm học 2007- 2008. đạt được trong nă m học 2007- 2008: + Tổng số giáo viên: 33 n gười, trong đó BGH có 3 người. + HS giỏi tỉnh 6 em,3HS giỏ i huyện. + GV: giỏi tỉnh 4 n gười. 1 ngườ i giỏi huyệ n. b. Tìm hiểu về ngày thành lập - GV: ai biết về n gày thành lập trường. trường? - HS: trả lờ i
  2. - GV: ngày thành lập trườn g c. Ngày trườg đạt chuẩn quốc gia. 6/8/1997. - GV: trường ta được đón trường chuẩn n gày, tháng, năm nào? - HS: th i đua trả lời. 3. Củng cố, dặn dò: ( 2 phút ) - HS + GV: nhận xét, bổ sung. - HS: nhắc lại nội dung bài. - GV: nhận xét tiết học. - HS: ghi nhớ những h iểu biết về trường.
  3. Tiết 3: LUYỆN VIẾT ÔN C HỮ HO A C I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Tiếp tục củng cố cách viết chữ hoa C đúng mẫu cỡ ch ữ. - HS có ý thức rèn chữ viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC: HS : bảng con III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: NỘI DUNG C ÁC H T HỨC T I Ế N HÀNH 1.Giới thiệu bài: ( 1 p hút) Lu yện viết chữ hoa C 2.Huớng dẫn viế t bảng con: ( 13 ph út ) a) Luyện viết chữ hoa C - HS: viết bản g con C, S, N - HS, GV: nhận xét b) Luyện viết từ ứng dụng - HS: viết bản g con Cửu Long - HS, GV: nhận xét c )Luyện viết câu ứng dụn g - HS: viết chữ Công, Thái Sơn, Nghĩa trên bảng con - HS, GV: nhận xét 3.Viết vào vở: (20 phút ) - GV: nêu yêu cầu - HS: viết vào vở ô ly
  4. - GV: quan sát, uốn nắn 4.Chấ m, chữa bài:(4 phút) - GV: chấm 8 bài, nhận xét 5. củng cố, dặn dò : ( 2 phút) - GV: nhận xét tiết học - HS: luyện viết ở nhà
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản