Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC - DẤU PHẨY

Chia sẻ: panasonic1209

Mở rộng vốn từ về trờng học qua bài tập giải ô chữ. - Ôn tập dấu phẩy. - Học sinh yê u thích môn hoc.

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC - DẤU PHẨY

L UYỆ N T Ừ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ TRỜNG HỌC. DẤU PHẨY( Tiết PPCT: 6 )I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Mở rộng vốn từ về trờng học qua bài tập giải ô chữ.

- Ôn tập dấu phẩy.

- Học sinh yê u thích môn hoc.

II . Đ Ồ D Ù N G D Ạ Y – H Ọ C :

GV: phiếu học tập .

II I. H O Ạ T Đ Ộ N G D Ạ Y – H Ọ C :

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

A. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - HS: chữa miệng bài1, 2 tiế t tr ớc.

Chữa bài tập 1,2 - HS, GV: nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút) - GV: nêu mục đích, yê u cầu.

2. Hướng dẫn làm bài tập:

a) Bài 1: Điền vào ô trống theo - HS: nối tiếp nhau đọc toàn văn yêu

hàng ngang.( 20phút ) cầu của bà i tập.

- GV: gh i bản g, nhắc lạ i từn g bớc

bài 1.
- HS: trao đổi theo cặp.

+ Lên bảng điền vào ô trống.

b) Bà i 2: Điền dấu phẩy vào chỗ - HS,GV: nhậ n xét, đánh giá.

thích hợp tron g các câu.( 12 phút ) - HS: đọc yêu cầu của bà i.

- GV: hớng dẫn

- HS: lên bảng là m.

- HS, GV: nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò:( 2ph út ) - GV: củng cố kiến th ức của bà i.

- GV: nhận xét tiết học

- HS: ôn bài ở nhà.
T Ậ P V IẾ T

ÔN CHỮ HOA D, Đ ( Tiết PPCT: 6 )I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:

- Củng cố cách viế t chữ hoa D, Đ

- Rèn kỹ năng viết đúng mẫu, cỡ chữ

- Giáo dục HS ý th ức học tập

II . Đ Ồ D Ù N G D Ạ Y - H Ọ C :

GV : Mẫu chữ

HS : Vở tập viết, bảng con, phấn

III . HOẠT ĐÔNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

A. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - HS: viết các từ

- Viết từ: Chu Văn An - HS, GV: nhận xét

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: (1 p hút ) - GV: nêu mục đích, yêu cầu

2. Hớng dẫn viết: ( 10 phút )

a) Luyện viết chữ hoa - HS: tìm các ch ữ h oa có trong bài

- GV: viết mẫu, nhắc lại cách viết

- HS: viết bảng con chữ : K, D, Đ
- HS, GV: nhận xét

b) Viết từ ứng dụ ng - HS: đọc từ ứng dụn g

- GV: giới thiệ u tên r iêng Kim Đồng

- HS: tập viết bảng con tên riêng

- HS, GV: nhận xét

c) Luyện câu ứng dụng - HS: đọc câu ứng dụ ng

- GV: giải thích câu ứng dụng

- HS: viết bảng con : Dao

- HS, GV: nhân xét

3.Viết bài: (18 phút ) - GV: nêu yêu cầu

- HS: viết vào vở

- GV: quan sát , uốn nắn

4. Chấm, chữa bài: ( 4phút ) - GV: chấ m 7 bài nhận xét

5. Củng cố, dặn dò: ( 2phút ) - GV: nhận xét tiết học

- HS: viết bài ở nhà
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản