Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC - DẤU PHẨY

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
280
lượt xem
16
download

Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC - DẤU PHẨY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mở rộng vốn từ về trờng học qua bài tập giải ô chữ. - Ôn tập dấu phẩy. - Học sinh yê u thích môn hoc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC - DẤU PHẨY

  1. L UYỆ N T Ừ VÀ CÂU TỪ NGỮ VỀ TRỜNG HỌC. DẤU PHẨY( Tiết PPCT: 6 ) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Mở rộng vốn từ về trờng học qua bài tập giải ô chữ. - Ôn tập dấu phẩy. - Học sinh yê u thích môn hoc. II . Đ Ồ D Ù N G D Ạ Y – H Ọ C : GV: phiếu học tập . II I. H O Ạ T Đ Ộ N G D Ạ Y – H Ọ C : NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - HS: chữa miệng bài1, 2 tiế t tr ớc. Chữa bài tập 1,2 - HS, GV: nhận xét, đánh giá. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài: ( 1 phút) - GV: nêu mục đích, yê u cầu. 2. Hướng dẫn làm bài tập: a) Bài 1: Điền vào ô trống theo - HS: nối tiếp nhau đọc toàn văn yêu hàng ngang.( 20phút ) cầu của bà i tập. - GV: gh i bản g, nhắc lạ i từn g bớc bài 1.
  2. - HS: trao đổi theo cặp. + Lên bảng điền vào ô trống. b) Bà i 2: Điền dấu phẩy vào chỗ - HS,GV: nhậ n xét, đánh giá. thích hợp tron g các câu.( 12 phút ) - HS: đọc yêu cầu của bà i. - GV: hớng dẫn - HS: lên bảng là m. - HS, GV: nhận xét, đánh giá. 3. Củng cố, dặn dò:( 2ph út ) - GV: củng cố kiến th ức của bà i. - GV: nhận xét tiết học - HS: ôn bài ở nhà.
  3. T Ậ P V IẾ T ÔN CHỮ HOA D, Đ ( Tiết PPCT: 6 ) I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU: - Củng cố cách viế t chữ hoa D, Đ - Rèn kỹ năng viết đúng mẫu, cỡ chữ - Giáo dục HS ý th ức học tập II . Đ Ồ D Ù N G D Ạ Y - H Ọ C : GV : Mẫu chữ HS : Vở tập viết, bảng con, phấn III . HOẠT ĐÔNG DẠY – HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - HS: viết các từ - Viết từ: Chu Văn An - HS, GV: nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1 p hút ) - GV: nêu mục đích, yêu cầu 2. Hớng dẫn viết: ( 10 phút ) a) Luyện viết chữ hoa - HS: tìm các ch ữ h oa có trong bài - GV: viết mẫu, nhắc lại cách viết - HS: viết bảng con chữ : K, D, Đ
  4. - HS, GV: nhận xét b) Viết từ ứng dụ ng - HS: đọc từ ứng dụn g - GV: giới thiệ u tên r iêng Kim Đồng - HS: tập viết bảng con tên riêng - HS, GV: nhận xét c) Luyện câu ứng dụng - HS: đọc câu ứng dụ ng - GV: giải thích câu ứng dụng - HS: viết bảng con : Dao - HS, GV: nhân xét 3.Viết bài: (18 phút ) - GV: nêu yêu cầu - HS: viết vào vở - GV: quan sát , uốn nắn 4. Chấm, chữa bài: ( 4phút ) - GV: chấ m 7 bài nhận xét 5. Củng cố, dặn dò: ( 2phút ) - GV: nhận xét tiết học - HS: viết bài ở nhà

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản