Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN VIẾT - ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Chia sẻ: panasonic1209

Nghe viết ch ính xác bài Đơn xin vào đội - Rèn kỹ năng viết đúng , đều , liền mạch.

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN VIẾT - ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

LUYỆN VIẾT

ĐƠN XIN VÀO ĐỘII. MỤC ĐÍ CH , YÊU CẦU

- Nghe viết ch ính xác bài Đơn xin vào đội

- Rèn kỹ năng viết đúng , đều , liền mạch

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

HS : Bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1. Gới thiệ u b ài : ( 1 phút) Luyện viết bà i Đơn xin vào đội

2. Hướng dẫn chính tả : ( 7phút) - GV: đọc đoạn viết

- HS: đọc

- Tìm h iểu nộ i dun g doạn viết

- Viết bảng con từ khó

3.Viết bài : ( 26phút) - GV: đọc

- HS: n ghe viết

- GV: quan sát , uốn nắn

- HS: soát lỗi

4. Chấm, c hữa bài : ( 4 phút) - GV: chấm 7 bài , nhận xét
5. Củng cố, dặn dò : (2phút) - GV: nhân xét tiết học

- HS:lu yện viết ở nhàTẬP LÀM VĂN

NÓI VỀ ĐỘI TNTP , ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN ( Tiết PPCT: 1 )

I.MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

- Có nh ững hiểu biết về tổ chức độ i TNTP. Điền đúng và o mẫ u đơn xin cấp

thẻ đọc sách.

- Rèn kỹ năng nó i và viết.

- Giáo dục HS hiểu biết về đội TNTP.

II . Đ Ồ D Ù N G D Ạ Y H Ọ C :

GV : Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách

HS : Vở bài tập

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

NỘI DUNG C ÁC H T HỨC T I Ế N HÀNH

1 . Giới thiệu bài : ( 1 phút ) - GV: giớ i th iệu bài

2 . Hướng dẫn làm bài tập .

a) Bài 1: Em hãy điền các nộ i - HS: đọc yêu cầu của bài

dung cần thiết vào chỗ trống trong - Lớp đọc thầm

mẫu đơn dưới đây: ( 20 phút ) - GV: hướng dẫn
- HS: trao đổi n hóm , trả lời câu hỏi

- Đạ i diện nhóm báo cáo

- HS + GV: nhận xét , tiểu kết

- GV: đọc yêu cầu của bài

- Lớp đọc thầm

- GV: giúp HS nêu h ình thức của

b) Bài 2 : Điền vào chỗ trống trong mẫu đơn

bảng: ( 17 phút ) - HS: là m và o vở

- Đọc lại bài viết

- HS + GV: Nhận xét , đánh giá

3. Củng cố, dặn dò : ( 2p hút ) - GV: nhận xét tiết học

- HS: ôn bài ở nhà
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản