Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN M Ồ CÔI XỬ KIỆN

Chia sẻ: panasonic1209

Tập đọc: - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: Chú ý cá c từ ngữ: vùn g q uê nọ, nông dân, công đường, vịt rán …Biết đọc phân biệt lời dẫn chu yện với lời nhân vật, đọc đún g lời thoạ i giữa ba nhân vật. - Rèn kỹ năn g đọc- hiểu: Hiểu nghĩa các từ khó được chú th ích ở cuối bài(công đường, bồi thườn g).Hiểu n ội dung câu chuyện ca ngợi sự thông minh c ủa mồ Côi. Mồ Côi đã bảo vệ được bác nôn g dân… B. Kể chuyện :...

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN M Ồ CÔI XỬ KIỆN

TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN

M Ồ CÔI XỬ KIỆN ( Tiết PPCT: 49 +50 )

I. MỤC ĐÍ CH ,YÊU CẦU:

A. Tập đọc:

- Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: Chú ý cá c từ ngữ: vùn g q uê nọ, nông dân,

công đường, vịt rán …Biết đọc phân biệt lời dẫn chu yện với lời nhân vật, đọc

đún g lời thoạ i giữa ba nhân vật.

- Rèn kỹ năn g đọc- hiểu: Hiểu nghĩa các từ khó được chú th ích ở cuối

bài(công đường, bồi thườn g).Hiểu n ội dung câu chuyện ca ngợi sự thông

minh c ủa mồ Côi. Mồ Côi đã bảo vệ được bác nôn g dân…

B. Kể chuyện :

- Rèn kỹ năn g nói: Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ , HS kể lại được

toàn bộ câu chuyện Mồ côi xử kiện, kể tự nhiên , phân b iệt lời các nhân vật.

- Rèn kỹ năng nghe: Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

GV : Tranh SGK

III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

A. kiểm tra bài cũ: (5phút) - HS: Đọc bài Về quê ngoại

- Đọc bài Về quê ngoại - HS + GV: nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới

1. Giới thiệu bài: (1p hút ) - GV: nêu mục đích , yêu cầu bài học.

2 . Luyện đọc:(22phút) - GV: đọc, hướng dẫn đọc ngắt n ghỉ

- Đọc câu đún g.

- HS: đọc nố i tiếp câu

- GV: nhận xét

- Đọc từ khó: vùng quê nọ, giãy nảy , -HS: đọc từ khó

lạch cạch.

- Đọc đoạn:chú ý đọc phân biệt lờ i - HS: đọc nối tiếp đoạn, tập đặt câu

các nhân vật: nhanh.

Giọng kể của n gười dẫn chuyệ n: khách - HS + GV: nhận xét

quan. - HS: đọc chú giải SGK

Giọng ch ủ quán: vu vạ, thiếu thật thà - GV: giải n ghĩa từ

Giọng bác nông dân: phân trần, thật thà - HS: đọc đoạn trên bảng phụ

Giọng Mồ Côi: nhẹ nhàng, thản nh iên

- Đọc đoạn trong nhó m. + Đọc đoạn trong trong nhó m

3. Tìm hiểu bài: (12phút )

- Nhữn g nhân vật trong truyện: Chủ - HS: đọc thầ m đoạn 1 TLCH.

quán, bác nô ng dân, Mồ Côi. - HS + GV: nhận xét , bổ sung

- Lờ i phán xử của Mồ Côi và nhữn g lý - HS: đọc thầ m đoạn 2 TLCH
lẽ, thá i độ của bác nông dân. - HS + GV: nhận xét, bổ sung

- Bác nôn g dân xóc đồng bạc 10 lần - HS: đọc thầ m đoạn 2, 3 TLCH

mới đủ số tiền 20 đồng, bác này đã bồ i - HS + GV: nhận xét, bổ sung

thường đủ số tiền cho chủ quán…

Nộ i dung: Ca ngợ i sự thôn g minh của - HS: nêu ND bà i

Mồ Côi đã bảo vệ được bác nông dân

thật thà… - HS khá, giỏ i đọc đoạn 3

4. Luyện đọc lại: (12phút ) - HS: thi đọc phân va i trước lớp

- HS + GV: nhận xét

5. Kể chuyện:(25phút) - GV: nêu nh iệ m vụ, hướng dẫ n HS kể

toàn chu yện theo tranh

- HS: quan sát tranh kể mẫu đoạn 1

+ Thi kể nối tiếp 3 đoạn.

- HS + GV: nhận xét, bình ch on bạn kể

hay, đún g.- GV: nhận xét tiết học .

- HS: tập kể lại chuyện .

6. củng cố, dặn dò:(2phút)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản