Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC - NHỚ VIỆT BẮC

Chia sẻ: panasonic1209

Rèn kỹ năng đọc thành tiế ng: c hú ý các từ n gữ:nắng ánh, thắt lưng, mơ nở, núi giăng…Ngắ t ngh ỉ hơi đ úng, linh hoạt giữa các dòn g, các câu thơ lục bát. Biết n hấn giọng các từ ngữ gợ i tả, gợi cảm ( đỏ tươi, giăng thành luỹ sắt dày, rừng tre bộ đội, rừng vây quân thù…) - Rèn kỹ năng đọc- hiểu: Hiểu các từ khó trong bài. + Hiểu nội dung bài: Ca ngợi đất và người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi. - Học thuộc lòn...

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC - NHỚ VIỆT BẮC

TẬP ĐỌC

NHỚ VIỆT BẮC ( Tiết PPCT: 42)I. MỤC ĐÍ CH, YÊU CẦU:

- Rèn kỹ năng đọc thành tiế ng: c hú ý các từ n gữ:nắng ánh, thắt lưng, mơ

nở, núi giăng…Ngắ t ngh ỉ hơi đ úng, linh hoạt giữa các dòn g, các câu thơ lục

bát. Biết n hấn giọng các từ ngữ gợ i tả, gợi cảm ( đỏ tươi, giăng thành luỹ

sắt dày, rừng tre bộ đội, rừng vây quân thù…)

- Rèn kỹ năng đọc- hiểu: Hiểu các từ khó trong bài.

+ Hiểu nội dung bài: Ca ngợi đất và người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi.

- Học thuộc lòn g 10 d òng thơ đầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

GV: tranh SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCHTHỨC TIẾN HÀNH

A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - HS: kể lại mộ t đoạ n của chu yện

- Kể lai một đoạn của câu chuyện Ngườ i liên lạc nhỏ

Người liên lạc nh ỏ. - HS + GV: nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:(1phút) - GV: nó i về Việt Bắc
2. Luyện đọc và tìm hiểu bài:

a) Luyện đọc: (12phút) - GV: đọc diễn cảm toàn bài, hướn g

dẫn cách đ ọc.

- Đọc từng câu. - HS: đọc nối tiếp câu

- GV: nhận xét

- Đọc từ khó: nắng ánh, thắt lưng, - HS: đọc từ khó

núi giăng

- Đọc từng khổ thơ chú ý ngắt ngh ỉ - HS: đọc nối tiếp các khổ thơ

hơi đún g nhịp thơ: - HS + GV: nhận xét

Ta về/ mình có nhớ ta/ - HS: đọc chú giải SGK

Ta về/ ta nhớ/ những hoa cùng - GV: giải n ghĩa từ.

người.// - HS: đọc khổ thơ trên bản g p hụ

Rừng xanh/ hoa chuối đỏ + Đọc khổ thơ theo nhóm

tươi/ + Lớp đọc đồng thanh toàn bài.

Đèo cao nắng ánh/ dao gài thắt

lưng/ - HS: đọc thầm 2 dò ng thơ đầu

Ngày xuân/ mơ nở trắng TLCH

rừng/ Nhớ người đan - HS + GV: nhận xét, bổ sung

nón/ chuốt từng sợidang//

b) tìm hiểu bài:(10phú t) - HS: đọc từ câu 2 đến hết bài thơ
- Cán bộ về xuô i nhớ hoa, nhớ TLCH

người ở Việt Bắc. - HS + GV: nhận xét, bổ sung

+ Việt Bắc đẹp: Rừn g xanh hoa

chuối đỏ tươ i; Ngà y xuân mơ nở

trắng rừn g…

+ Việt Bắc đánh giặc giỏi: Rừng cây - HS: đọc thầm cả bài thơ TLCH

núi đá ta cùng đánh tâ y… - HS + GV: nhận xét, bổ sung

- Người Việt Bắc chăm chỉ lao độn g,

đánh giặc giỏi, ân tình thuỷ chung

với cách mạng.

Nộ i dung: Ca ngợi đất và n gười việt - HS: nêu ND của bài

Bắc đẹp và đánh giặc giỏi.

c)Học thuộc lòng bài thơ:(10phút) - GV: hướng dẫn HTL 10 dòng thơ

đầu

- HS: thi HTL

- HS + GV: nhận xét, đánh giá

4. củng cố, dặn dò:(2phút) - HS: nhắc lại ND bài

- GV: nhận xét tiết học

- HS: HTL 10 dòng thơ ở nhà.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản