Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP VIẾT - ÔN CHỮ HOA B

Chia sẻ: panasonic1209

Củng cố cách viết chữ hoa B - Rèn kỹ năng viết đún g mẫu, cỡ chữ - Giáo dục HS ý thức học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: GV: Mẫu chữ HS: Vở tập viết, bảng con, phấn.

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP VIẾT - ÔN CHỮ HOA B

TẬP VIẾT

ÔN CHỮ HOA B ( Tiết PPCT: 3)I. MỤC ĐÍ CH, YÊU CẦU:

- Củng cố cách viết chữ hoa B

- Rèn kỹ năng viết đún g mẫu, cỡ chữ

- Giáo dục HS ý thức học tập

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

GV: Mẫu chữ

HS: Vở tập viết, bảng con, phấn

III . HOẠT ĐÔNG DẠY – HỌC:

NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

A. Kiểm tra bài cũ: ( 5phút ) - HS: viết bản g con các từ

Viết bản g con từ: Âu Lạc, Ăn - HS + GV: nhận xét

quả

B. Bài mới - GV: nêu mục đích, yê u cầu

1. Giới thiệu bài: (1 p hút )

2. Hướng dẫn viết: ( 10 phút ) - HS: tìm các chữ hoa có trong bài

a) Luyện viết chữ hoa - GV: viết mẫu, nhắc lạ i cách viết

- HS: viết bản g con chữ : B, H, T
- HS, GV: nhận xét

- HS: đọc từ ứn g dụng

b) Viết từ ứng dụ ng - GV: giới thiệu tên riêng Bố Hạ

- HS: tập viết bảng con tên riêng

- HS, GV: nhận xét

- HS: đọc câu ứng dụng

c)Luyện câu ứn g dụng - GV: giải thích câu ứng dụng

- HS: viết bản g con: Bầu, Tuy

- HS, GV: nhân xét

3.Viết bài: (23 phút ) - GV: nêu yêu cầu

- HS: viết vào vở

- GV: quan sát, uốn nắn

4. Chấm, c hữa bài: ( 4phút ) - GV: chấm 7 bài nhận xét

5. Củng cố, dặn dò: ( 2phút ) - GV: nhận xét tiết học

- HS: viết bài ở nhà
Tiết 3: LUYỆN VIẾT

ÔN C HỮ HO A BI.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tiếp tục củng cố cách viết chữ hoa A đúng mẫu cỡ ch ữ

- HS có ý thức rèn chữ viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:

HS: bảng con

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH1.Giới thiệu bài: ( 1 phút) Luyện viết chữ hoa B

2.Huớng dẫn viế t bảng con: ( 13

phút )

a) Luyện viết chữ hoa B - HS: viết bảng con

- HS, GV: nhận xét

- HS: viết bảng con từ Bố Hạ

b)Luyện viết từ ứng dụng - HS, GV: nhận xét
- HS: viết chữ Bầu, Tuy trên bảng

c) Luyện viết câu ứn g dụng con

- HS, GV: nhận xét

- GV: nêu yêu cầu

3.Viết vào vở: (20 phút ) - HS: viết vào vở ô ly

- GV: quan sát, uốn nắn

4.Chấm, chữa bài: (4 phút) - GV: chấm 8 bà i, nhận xét

5. củng cố, dặn dò: ( 2 phút) - GV: nhận xét tiết học

- HS: luyện viết ở nhà
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản