Giáo án Tiếng Việt 5: Luyện từ và câu. TỔNG KẾT VỐN TỪ

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Tổng kết được các từ đồng nghĩa và trái nghĩa nói về các tính cách: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. Biết nêu ví dụ về những hành động thể hiện những tính cách trên hoặc trái ngược với những tính cách trên. - Biết thực hành tìm những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong một đoạn văn tả người.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt 5: Luyện từ và câu. TỔNG KẾT VỐN TỪ

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: TỔNG
KẾT VỐN TỪ

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Tổng kết được các từ đồng nghĩa và trái nghĩa nói
về các tính cách: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần
cù. Biết nêu ví dụ về những hành động thể hiện
những tính cách trên hoặc trái ngược với những tính
cách trên.

- Biết thực hành tìm những từ ngữ miêu tả tính cách
con người trong một đoạn văn tả người.

II. Đồ dùng dạy học:

- Một số tờ phiếu khổ to để HS làm BT.

- Bảng kẻ sẵn các cột để HS làm BT 1.

- Một số trang từ điển tiếng Việt.

III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học
sinh

1. Kiểm tra: (4')

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1')

Hoạt động 2: Làm bài tập. (28-30’)

a) Hướng dẫn HS làm BT 1. (15’)

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.

- Cho HS làm bài. GV phát phiếu cho - Các nhóm trao
đổi, thảo luận và
các nhóm.
ghi kết quả vào
phiếu.

- Cho HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét, chốt lại.
b) Hướng dẫn HS làm BT 2. (15’)

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.

- Cho HS làm bài theo nhóm. - Các nhóm trao
đổi.

- Cho HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét, chốt lại.

3. Củng cố, dặn dò: (2')

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp.Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN
HOẶC THAM GIA
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- HS kể lại được rõ ràng, tự nhiên một câu chuyện có
cốt truyện, có ý nghĩa để một gia đình được hạnh
phúc.

II. Đồ dùng dạy học:

- Một số tranh ảnh về cảnh những gia đình hạnh
phúc.

- Bảng phụ viết tóm tắt nội dung gợi ý 3.

III. Các hoạt động dạy- học:Hoạt động giáo viên Hoạt động học
sinh

1. Kiểm tra: (4')

2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1')

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS kể
chuyện. (28-30’)

a) Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề bài.
(10’)

- GV đọc đề 1 lượt.

- GV lưu ý HS kể câu chuyện không
phải là câu chuyện đã đọc trên sách báo
mà phải là những câu chuyện em biết
vì tận mắt chứng kiến.

- Cho HS đọc toàn bộ gợi ý.

b) HS kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện. (19’20)

- Cho 1 HS khá giỏi kể mẫu.

- Cho HS kể chuyện trong nhóm.
- Cho HS thi kể + nói về ý nghĩa câu
chuyện.

3. Củng cố, dặn dò: (2')

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp.Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản