Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - KỂ CHUYỆN - NIỀM VUI BẤT NGỜ

Chia sẻ: umeox1209

HS biết dựa vào tranh minh hoạ, các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. - Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật - Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - KỂ CHUYỆN - NIỀM VUI BẤT NGỜ

KỂ CHUYỆN

NIỀM VUI BẤT NGỜ
A. Mục đích yêu cầu.

- HS biết dựa vào tranh minh hoạ, các câu hỏi gợi ý dưới tranh và câu hỏi gợi ý

của giáo viên kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.

- Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật

- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Bác Hồ với các cháu

thiếu nhi.

B. Đồ dùng dạy - học:

- GV: 4 tranh minh hoạ SGK.

- HS: SGK, xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.

C. Các hoạt động dạy - học:


Nội dung Cách thức tiến hành


I. Kiểm tra bài cũ (5’) - HS kể chuyện trước lớp

- Bông hoa cúc trắng - H+GV: Nhận xét, đánh giá.

II. Dạy bài mới. - GV giới thiệu bài - Ghi tên bài

1. Giới thiệu bài: (1’) - GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1
2.Hướng dẫn kể chuyện. (30’) - GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ

a) Giáo viên kể chuyện SGK


- Lời Bác Hồ: nhẹ nhàng, thân mật, - HS lắng nghe


- Lời các bạn nhỏ:vui sướng, hồn nhiên - GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần

2
................
- HS: Quan sát tranh

- GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh
b) Kể từng đoạn theo tranh.
- HS tập kể theo nhóm
Tranh 1: Cô giáo cùng HS đi qua Phủ chủ

tịch..... - GV quan sát, uốn nắn cách kể


Tranh 2: Đồng chí cán bộ vui vẻ mời cô - Đại diện nhóm kể trước lớp.

giáo và các cháu vào thăm bác.... - Nhóm khác nhận xét .

Tranh 3: Bác đang trò chuyện với các cháu - GV đánh giá.

ngoài vườn.

Tranh 4: Cuộc chia tay giữa Bác và các GV: Nêu yêu cầu

cháu.
HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện
c) Kể toàn bộ câu chuyện
H+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá
* Bác Hồ rát thương yêu các cháu thiếu
GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của
nhi....
câu chuyện.

- GV nhận xét tiết kể chuyện. Khen một số
3. Củng cố dặn dò: (4’) em kể chuyện tốt. Động viên một số em học

còn yếu.

- Về nhà tập kể lại câu chuyện.
RÈN ĐỌC: CHÚ CÔNG

A. Mục đích yêu cầu.

- Tiếp tục đọc đúng, nhanh cả bài Chú công, đọc đảm bảo tốc độ qui định.

- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phảy và các cụm từ.

- Hiểu nội dung bài: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa các cháu thiếu nhi với Bác Hồ.

B. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ

- HS: SGK, đọc trước bài ở nhà

C. Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


I. Kiểm tra bài cũ (3,) - HS đọc bài trước lớp + TLCH

- Mời vào - HS + GV nhận xét, đánh giá.

II. Dạy bài mới. - GV giới thiệu trực tiếp
1. Giới thiệu bài. (2,) - GV đọc mẫu toàn bài.

- HS theo dõi.

2.Luyện đọc: ( 30,) - HS đọc đồng thanh, đọc nhẩm( 2 lượt )

a. Đọc mẫu - HS tiếp nối đọc từng câu SGK

b. Hướng dẫn luyện đọc - GV chú ý theo dõi, phát hiện các tiếng, từ

+ Đọc từng câu. HS phát âm chưa chuẩn gạch chân

- GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó

đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ

GV: Nêu rõ yêu cầu

HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp)
+Đọc từng đoạn, bài
GV: Quan sát, uốn nắn

HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh, cá

nhân )
Nghỉ giải lao
- GV nêu yêu phần luyện nói
c) Luyện nói: Nói về những con vật mà em
- GV: HD học sinh mẫu SGK
yêu thích
- HS tập nói trong nhóm
M: Mình rất yêu chú cún con nhà mình, Mỗi

khi mình đi học về, nó quấn quýt bên cạnh - Thi nói trước lớp

như nhớ mình lắm. ...... - GV+HS :nhận xét, bổ sung, đánh giá,

4. Củng cố dặn dò (3 ’) - GV nhận xét tiết học.
- Khen một số HS học tốt.

- Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản