Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - TẬP VIẾT - TÔ CHỮ HOA: Q, R

Chia sẻ: umeox1209

Biết tô đúng mẫu chữ, cỡ chữ các chữ hoa Q, R. - Viết nhanh, đẹp, đúng các vần: ăt, ăc . Các từ ngữ: màu sắc, dìu dắt. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - TẬP VIẾT - TÔ CHỮ HOA: Q, R

TẬP VIẾT

TÔ CHỮ HOA: Q, R

I.Mục đích yêu cầu:

- Biết tô đúng mẫu chữ, cỡ chữ các chữ hoa Q, R.

- Viết nhanh, đẹp, đúng các vần: ăt, ăc . Các từ ngữ: màu sắc, dìu dắt.

- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.

II.Đồ dùng dạy - học:

- GV: Mẫu chữ, bảng phụ

- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.

III. Các hoạt động dạy - học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A. Kiểm tra bài cũ: (3’) HS: Viết bảng con

- Viết: Ô, Ơ, O, P H+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.

B. Bài mới: GV: Giới thiệu nội dung bài viết

1.Giới thiệu bài: (2’) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng

2.Hướng dẫn viết: HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, chiều
a. HD tô chữ hoa: (6’) rộng, cỡ chữ….

Q, P GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa

thao tác ).

HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng

chữ.( Cả lớp )
b. HD viết từ ngữ ứng dụnGV: (5’)
GV: Quan sát, uốn nắn.
ăt, ăc
HS: Đọc vần và từ ứng dụng
màu sắc, dìu dắt
- Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao,

chiều rộng, cỡ chữ….

HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần

và từ.( Cả lớp )

c.HD tô, viết vào vở (18 )
GV: Quan sát, uốn nắn.

H+GV: Nhận xét, chữa lỗi.

GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng

3. Chấm chữa bài: (4 )
dòng.

HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của
4. Củng cố, dặn dò: (2’) giáo viên. ( Mỗi dòng 3 chữ)

GV: Quan sát, uốn nắn tư thế, cách cầm bút

GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,

GV: Nhận xét chung giờ học.

HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học

sau.
Rèn viết: Ngưỡng cửa

I.Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cách viết: ngưỡng cửa, nơi này, quen, dắt vòng, đi men, lúc nào

- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, viết chính xác, đảm bảo tốc độ khổ thơ 1 của bài

Ngưỡng cửa

- Rèn tính cẩn thận cho HS.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Chữ mẫu, bảng phụ

- HS: Vở ô li, bảng con, phấn.
III. Các hoạt động dạy - học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.Kiểm tra bài cũ: (3’) HS: Viết bảng con( 1 lượt)

- Viết: ngượng nghịu, nằm, sửa lại GV: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:

1.Giới thiệu bài: (1 ’) GV: Giới thiệu qua KTBC

2. Luyện tập: HS: Nhắc lại cách viết.

a)Luyện viết bảng con (4’) - Viết bài bảng con lần lượt từng chữ.

ngưỡng cửa, nơi này, quen, H+GV: Nhận xét, sửa sai

dắt vòng, đi men, lúc nào GV: Nêu rõ yêu cầu, HD cách viết

HS: Viết vào vở theo HD của GV

b)Luyện viết vở ô li (15 ’) GV: Quan sát, uốn nắn.

Ngưỡng cửa

Nơi này ai cũng quen

Ngay từ thời tấm bé GV:Chấm bài của HS ( 8 em)

Khi tay bà, tay mẹ - Nhận xét, bổ sung trước lớp.

Còn dắt vòng đi men. GV: Nhận xét chung giờ học

c) Đánh giá (5 ’) HS: Nhắc lại nội dung bài.
GV: Nhận xét chung giờ học

3. Củng cố, dặn dò: (2’)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản