Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: Ngày lễ

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU : Chép lại chính xác đoạn văn :Ngày lễ. Biết viết và viết đúng tên các ngày lễ lớn. Làm đúng các bài tập chính tả củng cố quy tắc chính tả với c/k,phân biệt âm đầu l/n,thanh hỏi/thanh ngã.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: Ngày lễ

Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ:

Ngày lễI.MỤC TIÊU :

Chép lại chính xác đoạn văn :Ngày lễ.

Biết viết và viết đúng tên các ngày lễ lớn.

Làm đúng các bài tập chính tả củng cố quy tắc
chính tả với c/k,phân biệt âm đầu l/n,thanh
hỏi/thanh ngã.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép.

- Bảng phụ ghi nội dung các bài tập chính tả.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy T Hoạt động học

1.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 3’
HS lên viết các từ khó. Hs viết từ khó:Trốn,nghiêm
giọng,ra,
GV nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới: a,Giới thiệu

GV treo bảng phụ và 30’
yêu cầu HS đọc đoạn
văn tập chép. Đọc bài viết
Đoạn văn nói điều gì? Nói về ngày lễ.
Đó là những ngày lễ Kể tên ngày lễ theo nội dung
nào? bài.
hãy đọc những chữ viết Nhìn bảng đọc.
hoa trong bài?

Yêu cầu hs viết bảng tên
Hs viết bảng
các ngày lễ
Ngày Quốc tế Phụ nữ,Ngày
trong bài.
Quốc tế Lao động,ngày Quốc
tế Thiếu nhi,Ngày Quốc tế
Người cao tuổỉ.
Hs chép bài. Hs chép bài

Gv cho hs soát lỗi.

Gv chấm bài.

Luyện tập:Bài 2 Bài 2

Gọi hs đọc yêu cầu. Đọc yêu cầu –Làm bài tập
vào vở.
Gv cho hs làm vào vở.
Lời giải:Con cá,con kiến,cây
Gv nhận xét bổ xung.
cầu,
Bài 3: Gọi hs đọc yêu
dòng kênh.
cầu
Đọc yêu cầu –4hs lên bảng
Gọi hs lên bảng làm
làm
Gv nhận xét.
a,Lo sợ,ăn no,hoa lan,thuyền
nan.
IV.CỦNG CỐ – DẶN
b.Nghỉ học,lo nghĩ,nghỉ

2’
ngơi,ngẫm nghĩ.
Nhận xét giờ học
Hs nhận xét bổ xung
Viết lại những lỗi chính
tả em còn mắc .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản