Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGHE VIẾT Sân chim

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU Nghe và đọc lại cho đúng, không mắc lỗi bài chính tả sân chim Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch/ tr, uôt/ uôc.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGHE VIẾT Sân chim

Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGHE
VIẾT

Sân chim

I/ MỤC TIÊU

 Nghe và đọc lại cho đúng, không mắc lỗi bài
chính tả sân chim

 Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch/ tr,
uôt/ uôc.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

 Bảng ghi sẵn nội dung các bài tập chính tả.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. KIỂM TRA BÀI CŨ

- Gọi 2 HS lên bảng, đọc - 2 HS viết trên bảng lớp.
các từ sau cho HS viết: Cả lớp viết vào giấy

+ Chào mào, chiền chiện, nháp.
chích choè, trâu bò, ngọc - Một số HS nhận xét bài
trai, chẫu chàng, trùng bạn trên bảng lớp.
trục,... (MB) - Cả lớp đọc đồng thanh
2. BÀI MỚI các từ vừa viết.

2.1 Giới thiệu bài

- GV treo bảng phụ, đọc - 2 HS đọc lại đoạn văn,
đoạn văn cần thiết một cả lớp theo dõi bài trên
lượt sau đó yêu cầu HS bảng.
đọc lại.

- Đoạn trích nói về nội - Về cuộc sống của các
dung gì? loài chim trong sân chim.


a. Hướng dẫn trình bày - Đoạn văn có 4 câu.

- Đoạn văn có mấy câu? - Dấu chấm, dấu phẩy.
- Trong bài có các dấu - Viết hoa và lùi vào 1 ô
câu nào? vuông.
- Chữ đầu đoạn văn viết - Viết hoa chữ cái đầu
như thế nào? mỗi câu văn.

- Các chữ đầu câu viết
như thế nào?

b.Hướng dẫn viết từ
khó
- Viết các từ đã tìm được
- Yêu cầu HS tìm trong ở trên.
đoạn chép các chữ bắt
đầu bằng n, l, tr, s,...

- Yêu cầu HS viết các từ
này vào bảng con.
- Nghe và viết lại bài.
- Nhận xét và sửa lại từ
- Soát lỗi theo lời đọc của
HS viết sai.
GV.
c.Viết chính tả.

- GV đọc bài cho HS
viết.

d. Soát lỗi
- Điền vào chỗ trống ch
e.Thu và chấm một số
hay tr.
bài.

2.2 Hướng dẫn làm bài
tập

Bài 2 - HS nhận xét bài trên
- Yêu cầu HS đọc bài 2 bảng.
phần a.

- Gọi HS lên bảng làm
bài, cả lớp làm vào vở.

- Gọi HS nhận xét bài
trên bảng.
- Đọc đề bài và mẫu.

- HS viết vào bảng phụ.
- Nhận xét và cho điểm
HS.

- Tiến hành tương tự với
phần b của bài tập này.

Bài 3
- HS đọc yêu cầu bài.

- Chia lớp thành 4 nhóm,
các nhóm thảo luận và
viết vào bảng phụ rồi thi
giữa các nhóm.

- Tuyên dương nhóm
thắng cuộc.

3. CỦNG CỐ DẶN DÒ.

- Nhận xét giờ học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản