Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGHE VIẾT Sân chim

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU Nghe và đọc lại cho đúng, không mắc lỗi bài chính tả sân chim Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch/ tr, uôt/ uôc.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGHE VIẾT Sân chim

 

  1. Giáo án tiếng việt lớp 2 - CHÍNH TẢ: NGHE VIẾT Sân chim I/ MỤC TIÊU  Nghe và đọc lại cho đúng, không mắc lỗi bài chính tả sân chim  Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch/ tr, uôt/ uôc. II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC  Bảng ghi sẵn nội dung các bài tập chính tả. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. KIỂM TRA BÀI CŨ - Gọi 2 HS lên bảng, đọc - 2 HS viết trên bảng lớp. các từ sau cho HS viết: Cả lớp viết vào giấy + Chào mào, chiền chiện, nháp.
  2. chích choè, trâu bò, ngọc - Một số HS nhận xét bài trai, chẫu chàng, trùng bạn trên bảng lớp. trục,... (MB) - Cả lớp đọc đồng thanh 2. BÀI MỚI các từ vừa viết. 2.1 Giới thiệu bài - GV treo bảng phụ, đọc - 2 HS đọc lại đoạn văn, đoạn văn cần thiết một cả lớp theo dõi bài trên lượt sau đó yêu cầu HS bảng. đọc lại. - Đoạn trích nói về nội - Về cuộc sống của các dung gì? loài chim trong sân chim. a. Hướng dẫn trình bày - Đoạn văn có 4 câu. - Đoạn văn có mấy câu? - Dấu chấm, dấu phẩy. - Trong bài có các dấu - Viết hoa và lùi vào 1 ô câu nào? vuông. - Chữ đầu đoạn văn viết - Viết hoa chữ cái đầu
  3. như thế nào? mỗi câu văn. - Các chữ đầu câu viết như thế nào? b.Hướng dẫn viết từ khó - Viết các từ đã tìm được - Yêu cầu HS tìm trong ở trên. đoạn chép các chữ bắt đầu bằng n, l, tr, s,... - Yêu cầu HS viết các từ này vào bảng con. - Nghe và viết lại bài. - Nhận xét và sửa lại từ - Soát lỗi theo lời đọc của HS viết sai. GV. c.Viết chính tả. - GV đọc bài cho HS viết. d. Soát lỗi - Điền vào chỗ trống ch e.Thu và chấm một số
  4. hay tr. bài. 2.2 Hướng dẫn làm bài tập Bài 2 - HS nhận xét bài trên - Yêu cầu HS đọc bài 2 bảng. phần a. - Gọi HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở. - Gọi HS nhận xét bài trên bảng. - Đọc đề bài và mẫu. - HS viết vào bảng phụ. - Nhận xét và cho điểm HS. - Tiến hành tương tự với phần b của bài tập này. Bài 3
  5. - HS đọc yêu cầu bài. - Chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận và viết vào bảng phụ rồi thi giữa các nhóm. - Tuyên dương nhóm thắng cuộc. 3. CỦNG CỐ DẶN DÒ. - Nhận xét giờ học.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản