Giáo án tiếng việt lớp 2 - KỂ CHUYỆN: Sự tích cây vú sữa

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU : - Biết kể lại đoạn 1 câu chuyện bằng lời của mình. - Dựa vào ý tóm tắt kể lại đoạn 2 của câu chuyện. - Biết kể lại đoạn cuối câu chuyện theo tưởng tượng. - Kể lại được cả nội dung câu chuyện,biết phối hợp giọng điệu,cử chỉ,nét mặt ccho hấp dẫn.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 2 - KỂ CHUYỆN: Sự tích cây vú sữa

Giáo án tiếng việt lớp 2 - KỂ CHUYỆN:

Sự tích cây vú sữaI.MỤC TIÊU :

- Biết kể lại đoạn 1 câu chuyện bằng lời của mình.

- Dựa vào ý tóm tắt kể lại đoạn 2 của câu chuyện.

- Biết kể lại đoạn cuối câu chuyện theo tưởng tượng.

- Kể lại được cả nội dung câu chuyện,biết phối hợp
giọng điệu,cử chỉ,nét mặt ccho hấp dẫn.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng ghi tóm tắt nội dung bài tập 2.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy T Hoạt động học

3’
1.Kiểm tra bài cũ:

Gọi 4 hs lên bảng yêu cầu 4 hs lên kể nối tiếp câu
kể nối tiếp câu chuyện Bà chuyện.
và cháu,sau đó cho biết 1hs nêu nội dung câu
nội dung,ý nghĩa của câu chuyện.
chuyện.
30’
2.Bài mới: a,Giới thiệu

Yêu cầu hs nhắc lại tên bài
Hs nhắc lại tên bài.
tập đọc,sau đó giới thiệu
và ghi tên bài lên bảng.

b)Hướng dẫn kể từng đoạn
chuyện
Đọc yêu cầu bài 1.
Kể lại đoạn 1 bằng lời của
Nghĩa là không kể nguyên
em
văn như SGK.
Gọi 1 hs đọc yêu cầu.
HS khá kể:Ngày xưa,có
Hỏi:Kể bằng lời của mình
một cậu bé rất lười biếng
nghĩa là thế nào?
và ham chơi.Cậu ở cùng
Yêu cầu 1 hs kể mẫu (Có
mẹ trong một ngôi nhà
thể đặt câu hỏi gợi ý:
nhỏ,có vườn rộng.Mẹ cậu
Cậu bé là người như thế luôn vất vả.Một lần ,do
nào? Cậu ở với ai? mải chơi,cậu bé bị mẹ
mắng.Giận mẹ quá,cậu bỏ
nhà đi biền biệt không
Tại sao cậu bỏ nhà ra đi?
quay trở về.Người mẹ
thương con cứ mòn mỏi
khi cậu bé ra đi,người mẹ
đứng ở cổng đợi con về.
làm gì?
Thực hành kể đoạn 1 bằng
Gọi thêm nhiều hs khách
lời của.
kể lại.Sau mỗi lần hs kể lại
yêu cầu các em khác bổ
xung,góp ý,nhận xét.
Đọc bài
Gọi hs nêu yêu cầu của bài
và nêu yêu cầu nội dung
của chuyện. Hs kể theo cặp và theo dõi.
Hs trình bày đoạn 2.
Yêu cầu hs thực hành kể
theo cặp và theo dõi hs
hoạt động.
Gọi một số em trình bày
trước lớp.Sau mỗi lần hs Hs nối tiếp nhau kể.
kể GV và hs cả lớp dừng
VD Mẹ cậu bé vẫn biến
lại để nhận xét.
thành cây.Mẹ cậu bé hiện
Kể đoạn 3theo tưởng ra từ cay và hai mẹ con vui
tượng sống với nhau…
Hỏi:Em mong muốn câu
chuyện kết thúc như thế
Hs kể lại toàn bộ câu
nào?
chuyện.
GV gợi ý cho mỗi mong
Thi kể giữa các đội.
muốn kết thúc của các em
được kể thành một đoạn.

GV có thể cho hs nối tiếp
nhau kể từng đoạn truyện
cho đến hết hoặc cho hs kể
2’
lại từ đầu đến cuối câu
chuyện.
3.Củng cố – Dặn dò

Tổng kết giờ học.

Dặn dò hs về nhà kể lại
câu chuyện cho người thân
nghe.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản