Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: Bàn tay dịu dàng

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU : - Đọc đúng các từ: Trở lại lớp, nỗi buồn, âu yếm, lặng lẽ, em sẽ làm, tốt lắm, khẽ nói…Đọc trơn cả bài. - Nghỉ hơi đúng sau đó các dấu câu và giữa các cụm từ - Hiểu được ý nghĩa của các từ: Âu yếm, thì thào, trìu mến, mới mất, đám tang.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: Bàn tay dịu dàng

Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC:

Bàn tay dịu dàngI MỤC TIÊU :

- Đọc đúng các từ: Trở lại lớp, nỗi buồn, âu yếm,
lặng lẽ, em sẽ làm, tốt lắm, khẽ nói…Đọc trơn cả
bài.

- Nghỉ hơi đúng sau đó các dấu câu và giữa các
cụm từ

- Hiểu được ý nghĩa của các từ: Âu yếm, thì thào,
trìu mến, mới mất, đám tang.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của b ài. Sự dịudàng, đầy
thương yêu của thầy giáo đã an ủi, động viên bạn
hs đang đau buồn vì bà mất, nên bảng càng thêm
yêu quý thầy và cố gắng học để không phụ lòng
tin của thầy.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh hoạ

- Bảng ghi sẵn nội dung cần luyện đọc.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy T Hoạt động học

3’
1.Kiểm tra bài cũ:

Gọi 2 HS lên bảng kiểm - HS 1 đọc đoạn 1,2 bài
Người mẹ hiền. Trả lời
tra.
câu hỏi: Việc làm của
Nhận xét và cho điểm HS.
Minh và Nam đúng hay
sai? Vì sao?
2.Bài mới: a,Giới thiệu 30’
Giáo viên đọc mẫu 1 lần
1HS khá đọc mẫu lần 2
giọng thong thả, nhẹ
Cả lớp theo dõi
nhàng, tình cảm.
Đọc các từ đã giới thiệu ở
Yêu cầu HS đọc các từ cần
phần mục tiêu.
luyện phát âm đã viết trên
bảng. Mỗi HS đọc 1 câu từ đầu
Yêu cầu HS nối tiếp nhau cho đến hế bài.
đọc từng câu trong bài.
Nghe và chỉnh sửa lỗi sai
Tìm cách đọc và luyện đọc
cho HS, nếu có.
các câu
Giới thiệu các câu cần
luyện cách đọc, cách ngắt
giọng. Yêu cầu HS tìm
cách đọc đúng giọng. Tổ
Đọc theo đoạn cho đến hết
chức cho HS luyện đọc các
bài.
câu này.
Đoạn 1: Bà của An …. âu
Yêu cầu HS nối tiếp nhau
yếm, vuốt ve.
đọc theo đoạn.
Đoạn 2: Nhớ bà… chưa
làm bài tập.

Đoạn 3: Thầy nhẹ nhàng
Yêu cầu đọc từng đoạn
… nói với An.
trong nhóm.
Hs đọc đoạn trong nhóm.
Thi đọc giữa các nhóm
Cả lớp đọc đồng thanh

Tìm hiểu bài:

- Yêu cầu HS đọc thầm bài

- Chuyện gì xảy ra với An Đọc bài
và gia đình? Bà của An mới mất.
- Từ ngữ nào cho ta thấy Lòng nặng trĩu nối buồn,
An rất buồn khi bà mới chẳng bao giờ, nhớ bà, An
mất. ngồi lặng lẽ, thì thào buồn
bã…

- Khi biết An chưa làm bài Thầy không trách An, thầy
tập, thái độ của thầy giáo chỉ dùng đôi bàn tay nhẹ
thế nào? nhàng, trìu mến xoa lên
đầu An.

Vì thầy rất thông cảm với
- Theo em vì sao thầy giáo
nỗi buồn của An, với tấm
có thái độ như thế?
lòng quý mến bà của An.
Thầy biết An vì thương
nhớ bà quá mà không làm
bài tập chữ không phải em
lười.
- An trả lời thầy thế nào?
An trả lời: Nhưng sáng
mai em sẽ làm ạ!
- Vì sao An lại hứa với
Vì An cảm nhận được tình
thầy sáng mai sẽ làm bài
yêu và lòng tin tưởng của
tập.
thầy với em. Em không
muốn làm thầy buồn.
- Những từ ngữ hình ảnh
Thầy nhẹ nhàng xoa đầu
nào trong bài cho ta thầy
An, bàn tay thầy dịu dàng,
rõ thái độ của thầy giáo?
trìu mến, thương yêu thầy
khen An “tốt lắm”!
- Các em thấy thầy giáo
Thầy là người rất yêu
của bạn An là người như
thương, quý mến Hs, biết
thế nào?
chia sẻ và cảm thông với
Nêu Yêu cầu hoạt động HS…
sau đó chia nhóm cho HS
đọc. - Các nhóm tập luyện và
thi đọc theo vai.
Lắng nghe, nhận xét, cho
điểm HS.

3.Củng cố – Dặn dò 2’
H: Em thích nhân vật nào - Trả lời
nhất? Vì sao?

Tổng kết giờ học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản