Giáo án tiếng việt lớp 2 - TÂP ĐỌC: Bông hoa niềm vui

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU : - Đọc trơn cả bài. - Đọc đúng các từ khó:Sáng,tinh mơ,lộng lẫy,chần chừ,ốm nặng,hai bông hoa nữa,… - Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ . - Đọc đúng giọng của nhân vật. - Hiểu nghĩa các từ: Lộng lẫy,chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo,đẹp mê hồn,dịu hậu. - Hiểu nội dung của bài: Tấm lòng hiếu thảo của Chi đối cha mẹ.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 2 - TÂP ĐỌC: Bông hoa niềm vui

Giáo án tiếng việt lớp 2 - TÂP ĐỌC:

Bông hoa niềm vui

I.MỤC TIÊU :

- Đọc trơn cả bài.

- Đọc đúng các từ khó:Sáng,tinh mơ,lộng lẫy,chần
chừ,ốm nặng,hai bông hoa nữa,…

- Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ .

- Đọc đúng giọng của nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ: Lộng lẫy,chần chừ, nhân hậu,
hiếu thảo,đẹp mê hồn,dịu cơn đau,trái tim nhân
hậu.

- Hiểu nội dung của bài: Tấm lòng hiếu thảo của Chi
đối cha mẹ.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh bài tập đọc trong SGK.
- Tranh (ảnh) hoa cúc đại đoá hoa hoặc hoa thật.

- Bảng chép sẵn các câu cần luyện đọc cần luyện
đọc.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy T Hoạt động học

3’
1.Kiểm tra bài cũ:

Gọi HS lđọc thuộc lòng 3 hs đọc đọc bài,mỗi hs trả
bài thơ Mẹ và trả lời câu lời 1 câu hỏi trong các câu
hỏi. sau:

Nhận xét,cho điểm từng Hình ảnh nào cho em biết
mẹ vất vả vì con?
hs.
30’
Cô giáo đưa cho bạn nhỏ
Tiết 1
ba bông hoa cúc.
2.Bài mới: a,Giới thiệu

Treo tranh minh hoạ và
hỏi:Tranh vẽ cảnh gì?

Viết tên bài lên bảng. Theo dõi SGK và đọc
Đọc mẫu thầm theo.

GV đọc mẫu đoạn 1,2.

Luyện phát âm từ khó dễ Luyện đọc các từ khó:S
áng, tinh mơ, lộng
lẫn
lẫy,chần chừ.
Yêu cầu hs đọc các từ cần
chú ý phát âm đã ghi trên Tìm cách đọc và luyện đọc
bảng phụ. các câu:

Em muốn đem tặng bố/một
Yêu cầu hs đọc,tìm cách
bông hoa Niềm Vui/để bố
ngắt câu dài.
dịu cơn đau.//Những bông
hoa màu xanh/lộng lẫy
dưới ánh mặt trời buổi
sáng.//

Nối tiếp nhau đọc các đoạn
Yêu cầu hs đọc nối tiếp
1,2
đoạn trước lớp.
Đọc nối tiếp đoạn.
Chia nhóm và yêu cầu hs
đọc theo nhóm. Từng hs đọc theo
nhóm.Các hs khác bổ
Tổ chức cho hs thi đọc cá
sung.
nhân thi đọc đồng thanh.
Thi đọc.
Cả lớp đọc đồng thanh.
Hs nhận xét.
Đoạn 1,2 kể về bạn nào?

Mới sáng tinh mơ,Chi đã
đi vào vườn hoa để làm Bạn Chi.
gì? Tìm bông hoa cúc màu
Chi tìm bông hoa Niềm xanh, được cả lớp gọi là
Vui để làm gì? bông hoa niềm vui.

Vì sao bông cúc mầu Chi muốn hái bông hoa
xanh lại được gọi là bông Niềm Vui để tặng bố để
hoa Niềm Vui? làm dịu cơn đau của bố.

Bạn chi đáng khen ở chỗ Màu xanh là màu của hi
vọng và của những điều tốt
nào?
lành.

Bạn rất thương bố và
Bông hoa niềm vui đẹp ở
chỗ nào? mong bố mong khỏi bệnh.

Vì sao Chi lại chần chừ Rất lộng lẫy.
khi ngắt hoa? Vì nhà trường có nội quy
không ai được ngắt hoa
trong vườn trường.
Bạn Chi đáng khen ở
điểm nào nữa? Biết bảo vệ của công.

Tiết 2

Luyện đọc đoạn 3,4. Đọc đoạn 3,4.
35’
Luyện đọc các từ ngữ:Ốm
Tiến hành theo các bước
nặng, hai
ở phần luyện

bông nữa, cách cửa kẹt
đọc ở tiết 1.
mở, hãy hái, hiếu thảo,
khỏi bệnh, đẹp mê hồn.

Luyện đọc các câu:
Gọi hs đọc phần chú giải.
Em hãy hái thêm hai bông
Tìm hiểu đoạn 3,4.
nữa,/Chi ạ!//Một bông cho
em,/vì trái tim nhân hậu
của em,//Một bông cho
Yêu cầu hs đọc.
mẹ:/vì bố và mẹ đã dạy dỗ
em thành một cô bé hiếu
Khi nhìn thấy cô giáo Chi
thảo.
đã nói gì?
Xin cô cho em …. Bố em
Khi biết lí do vì sao Chi
đang ốm nặng.
rất cần bông cô giáo làm
Ôm Chi vào lòng và
gì?
nói:Em hãy …hiếu thảo.
Thái độ của cô giáo ra
Trìu mến cảm động.
sao?
Đến trường cám ơn cô
giáo đã tặng nhà trường
Bố Chi đã làm gì khi khỏi
khóm hoa cúc màu tím.
bệnh?
Thương bố, tôn trọng nội
qui, thật thà.
Theo bạn Chi cá những
đức tính gì đáng quý?
HS đóng vai:người dẫn
Thi đọc truyện theo vai
chuyện, cô giáo và Chi.
Gọi 3 hs đọc theo
vai.Chú ý đọc theo yêu
cầu.

3.Củng cố-dặn dò:

Nhận xét giờ học.

Dặn hs phải luôn học tập 2’
bạn Chi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản