Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: Gà “tỉ tê” với gà

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU: - Đọc trơn cả bài. - Đọc đúng các từ ngữ: Gấp gáp, roóc.. roóc các từ dễ lẫn có phụ âm đầu l/n - Nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. - Giọng kể tâm tình và thay đổi theo từng nội dung. - Hiểu ý nghĩa của các từ mới: Tỉ tê, tín hiệu, xôn xao, hớn hở. - Hiểu nội dung của bài: Loài gà cùng biết nói chuyện với nhau và sống tình cảm như con người.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: Gà “tỉ tê” với gà

Giáo án tiếng việt lớp
2 - TẬP ĐỌC:

Gà “tỉ tê” với gà

I. MỤC TIÊU:

- Đọc trơn cả bài.

- Đọc đúng các từ ngữ: Gấp gáp, roóc.. roóc các từ
dễ lẫn có phụ âm đầu l/n

- Nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các
cụm từ.

- Giọng kể tâm tình và thay đổi theo từng nội dung.

- Hiểu ý nghĩa của các từ mới: Tỉ tê, tín hiệu, xôn
xao, hớn hở.

- Hiểu nội dung của bài: Loài gà cùng biết nói
chuyện với nhau và sống tình cảm như con người.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK.

- Bảng phụ ghi sẵn các từ, câu cần luyện đọc.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động dạy T Hoạt động học

3’
1.Kiểm tra bài cũ:

Gọi 3 HS lên bảng đọc bài
Tìm ngọc. Hs trả lời câu hỏi
Mỗi HS đọc 2 đoạn và trả
lời 1 câu hỏi.

+ Qua câu chuyện em hiểu
được điều gì?.

- Nhận xét, cho điểm từng
30’ - Bạn trong nhà.
HS.
- Chó Mèo
2.Bài mới: a,Giới thiệu

- Chủ điểm của tuần này là
- Mở SGK trang 141
gì?
- Nghe theo dõi và đọc
- Bạn trong nhà chúng ta
là những con vật nào? thầm theo.

- Ghi tên bài lên bảng.

- Đọc các từ: Gấp gáp,
- Treo bức tranh minh hoạ
roóc roóc, nguy hiểm,
và đọc mẫu lần 1.
nói chuyện, nũng nịu,
- Yêu cầu hs đọc các từ gv
liên tục, gõ mỏ, phát tín
ghi trên bảng.
hiệu, dắt bầy con.
Gv nhận xét sửa sai .
- Đọc nối tiếp và tìm các
từ khó đọc.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp
Từ khi gà con còn năm
từng câu và tìm các từ
trong trứng./ gà mẹ đã
khó.
nói chuyện với chúng/
Gọi hs nhận xét .
bằng cách gõ mỏ lên võ
Gv sửa sai .
trứng./còn chúng/ thì
phát tín hiệu/ nũng nịu
đáp lời mẹ.//

Đàn con đang xôn xao/
lập tức chui hết vào
cánh mẹ/ nằm im.//
- Gọi HS nêu nghĩa các từ
mới. Đọc phần chú giải

- Yêu cầu 4HS đọc nối Đọc từng đoạn.
tiếp từ đầu đến hết bài. Luyện đọc theo nhóm .
- Chia nhóm và yêu cầu
HS luyện đọc theo nhóm.
Thi đọc .
Thi đọc giữa các nhóm

Đọc đồng thanh .

Tìm hiểu nội dung :
Hs nêu câu hỏi và trả lời
+ Gà con biết trò chuyện .
với mẹ từ khi nào?
Từ khi còn nằm trong
+ Gà mẹ nói chuyện với trứng.
con bằng cách nào?

+ Gà con đáp lại mẹ thế
Gõ mỏ lên vỏ trứng.
nào?

+ Từ ngữ nào cho thấy gà
con rất yêu mẹ? Phát tín hiệu nũng nịu
đáp lại.
+ Gà mẹ báo cho con biết
không có chuyện gì nguy Nũng nịu
hiểm bằng cách nào?

+ Gọi 1 HS bắt chước Kêu đều đều “cúc …
tiếng gà? cúc… cúc”
+ Cách gà mẹ báo tin cho
con biết “ Tai hoạ! Nấp
Cúc … cúc … cúc
mau”
Xù lông, miệng kêu liên
- Khi nào lũ con lại chui
tục, gấp gáp “roóc,
ra?
roóc’”
3.Củng cố – Dặn dò
Khi mẹ “cúc… cúc…
- Gọi 1 HS đọc toàn bài và cúc” đều đều.
hỏi nhiều HS. 2’
- Qua câu chuyện, con
Đọc bài
hiểu điều gì?

- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà quan sát Mỗi loài vật đều có tình
các con vật nuôi trong gia cảm riêng giống như con
đình. người.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản