Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: Gà “tỉ tê” với gà

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU: - Đọc trơn cả bài. - Đọc đúng các từ ngữ: Gấp gáp, roóc.. roóc các từ dễ lẫn có phụ âm đầu l/n - Nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. - Giọng kể tâm tình và thay đổi theo từng nội dung. - Hiểu ý nghĩa của các từ mới: Tỉ tê, tín hiệu, xôn xao, hớn hở. - Hiểu nội dung của bài: Loài gà cùng biết nói chuyện với nhau và sống tình cảm như con người.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: Gà “tỉ tê” với gà

 

  1. Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP ĐỌC: Gà “tỉ tê” với gà I. MỤC TIÊU: - Đọc trơn cả bài. - Đọc đúng các từ ngữ: Gấp gáp, roóc.. roóc các từ dễ lẫn có phụ âm đầu l/n - Nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. - Giọng kể tâm tình và thay đổi theo từng nội dung. - Hiểu ý nghĩa của các từ mới: Tỉ tê, tín hiệu, xôn xao, hớn hở. - Hiểu nội dung của bài: Loài gà cùng biết nói chuyện với nhau và sống tình cảm như con người. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK. - Bảng phụ ghi sẵn các từ, câu cần luyện đọc.
  2. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy T Hoạt động học 3’ 1.Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 HS lên bảng đọc bài Tìm ngọc. Hs trả lời câu hỏi Mỗi HS đọc 2 đoạn và trả lời 1 câu hỏi. + Qua câu chuyện em hiểu được điều gì?. - Nhận xét, cho điểm từng 30’ - Bạn trong nhà. HS. - Chó Mèo 2.Bài mới: a,Giới thiệu - Chủ điểm của tuần này là - Mở SGK trang 141 gì? - Nghe theo dõi và đọc - Bạn trong nhà chúng ta
  3. là những con vật nào? thầm theo. - Ghi tên bài lên bảng. - Đọc các từ: Gấp gáp, - Treo bức tranh minh hoạ roóc roóc, nguy hiểm, và đọc mẫu lần 1. nói chuyện, nũng nịu, - Yêu cầu hs đọc các từ gv liên tục, gõ mỏ, phát tín ghi trên bảng. hiệu, dắt bầy con. Gv nhận xét sửa sai . - Đọc nối tiếp và tìm các từ khó đọc. - Yêu cầu HS đọc nối tiếp Từ khi gà con còn năm từng câu và tìm các từ trong trứng./ gà mẹ đã khó. nói chuyện với chúng/ Gọi hs nhận xét . bằng cách gõ mỏ lên võ Gv sửa sai . trứng./còn chúng/ thì phát tín hiệu/ nũng nịu đáp lời mẹ.// Đàn con đang xôn xao/
  4. lập tức chui hết vào cánh mẹ/ nằm im.// - Gọi HS nêu nghĩa các từ mới. Đọc phần chú giải - Yêu cầu 4HS đọc nối Đọc từng đoạn. tiếp từ đầu đến hết bài. Luyện đọc theo nhóm . - Chia nhóm và yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm. Thi đọc . Thi đọc giữa các nhóm Đọc đồng thanh . Tìm hiểu nội dung : Hs nêu câu hỏi và trả lời + Gà con biết trò chuyện . với mẹ từ khi nào? Từ khi còn nằm trong + Gà mẹ nói chuyện với trứng. con bằng cách nào? + Gà con đáp lại mẹ thế Gõ mỏ lên vỏ trứng. nào? + Từ ngữ nào cho thấy gà
  5. con rất yêu mẹ? Phát tín hiệu nũng nịu đáp lại. + Gà mẹ báo cho con biết không có chuyện gì nguy Nũng nịu hiểm bằng cách nào? + Gọi 1 HS bắt chước Kêu đều đều “cúc … tiếng gà? cúc… cúc” + Cách gà mẹ báo tin cho con biết “ Tai hoạ! Nấp Cúc … cúc … cúc mau” Xù lông, miệng kêu liên - Khi nào lũ con lại chui tục, gấp gáp “roóc, ra? roóc’” 3.Củng cố – Dặn dò Khi mẹ “cúc… cúc… - Gọi 1 HS đọc toàn bài và cúc” đều đều. hỏi nhiều HS. 2’ - Qua câu chuyện, con Đọc bài hiểu điều gì? - Nhận xét tiết học.
  6. - Dặn HS về nhà quan sát Mỗi loài vật đều có tình các con vật nuôi trong gia cảm riêng giống như con đình. người.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản