Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Các em nhỏ và cụ già.

Chia sẻ: abcdef_20

Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nghe và viết chính xác đoạn văn của truyện “ Các em nhỏ và cụ già” . - Biết cách trình bày một doạn văn. b)Kỹ năng: Làm đúng bài tập chính tả, tìm các từ chứa tiếng r/d/gi. Phân biệt một số tiếng có âm đầu dễ lẫn. Học thuộc tên 11 chữ. c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Các em nhỏ và cụ già.

Chính tả Nghe – viết : Các em nhỏ và cụ

già.


I/ Mục tiêu:

a) Kiến thức:

- Nghe và viết chính xác đoạn văn của truyện “ Các em nhỏ và cụ

già” .

- Biết cách trình bày một doạn văn.

b)Kỹ năng: Làm đúng bài tập chính tả, tìm các từ chứa tiếng r/d/gi.

Phân biệt một số tiếng có âm đầu dễ lẫn. Học thuộc tên 11 chữ.

c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vỡ .

II/ Chuẩn bị:

* GV: Bảng phụ viết BT2.

* HS: VBT, bút.

II/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.
2. Bài cũ: Bận.

- GV mời 3 Hs lên viết bảng :nhoẻn cười, nghẹ ngào, trống rỗng,

chống chọi .

- Gv mời 2 Hs đọc thuộc bảng chữ.

- Gv nhận xét bài cũ

3. Giới thiệu và nêu vấn đề.

Giới thiệu bài + ghi tựa.

4. Phát triển các hoạt động:

* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs nhìn - viết. PP: Phân tích, thực

- Mục tiêu: Giúp Hs nghe - viết đúng bài hành.

chính tả vào vở.

 Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị.

Hs lắng nghe.
- Gv đọc đoạn viết chính tả.

1 – 2 Hs đọc lại.
- Gv yêu cầu 1 –2 HS đọc lại đoạn viết.

- Gv hướng dẫn Hs nhận xét. Gv hỏi:

Có 7 câu.
+ Không kể đầu bài đoạn văn có mấy câu?

Các chữ đầu câu.
+ Những chữ nào trong đoạn viết hoa?
+ Lời của ông cụ được đánh dấu bằng những Dấu hai chấm, xuống

dấu gì? dòng, gạch đầu dòng.

- Gv hướng dẫn Hs viết ra nháp những chữ dễ Hs viết ra nháp.

viết sai: ngừng lại, nghẹn ngào, xe buýt.

Học sinh nêu tư thế
 Gv đọc cho Hs viết bài vào vở.

ngồi.
- Gv đọc thong thả từng cụm từ.

Học sinh viết vào vở.
- Gv theo dõi, uốn nắn.

Học sinh soát lại bài.
 Gv chấm chữa bài.

- Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì.

Hs tự chữ lỗi.
- Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài).

- Gv nhận xét bài viết của Hs.PP: Kiểm tra, đánh giá,
* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập.

- Mục tiêu: Giúp Hs tìm được các cặp từ có trò chơi.

tiếng đầu r/d/gi biết phân biệt uôn/ uông.

Một Hs đọc yêu cầu của
+ Bài tập 2:

đề bài.
- Gv cho Hs nêu yêu cầu của đề bài.
- GV mời 3 Hs lên bảng làm. Ba Hs lên bảng làm bài.

- Gv nhận xét, chốt lại: Cả lớp làm bài vào

Câu a): giặt, rát, dọc nháp.

Câu b): buồn, buồng, chuông. Hs nhận xét.Cả lớp làm vào vào

VBT.
5. Tổng kết – dặn dò.

- Về xem và tập viết lại từ khó.

- Chuẩn bị bài: Tiếng ru.

- Nhận xét tiết học.

Bổ sung :

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản