Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Đối đáp với vua.

Chia sẻ: abcdef_23

Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nghe và viết chính xác , trình bày đúng, đẹp một đoạn trong bài “ Đối đáp với vua” . - Biết viết hoa chữ đầu câu và tên riêng trong bài, ghi đúng các dấu câu. b) Kỹ năng: Làm đúng bài tập chính tả, điền vào chỗ trống chứa tiếng bắt đầu bằng s/x hoặc thanh hỏi, thanh ngã

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Đối đáp với vua.

Chính tả Nghe – viết : Đối đáp với

vua.


I/ Mục tiêu:

a) Kiến thức:

- Nghe và viết chính xác , trình bày đúng, đẹp một đoạn

trong bài “ Đối đáp với vua” .

- Biết viết hoa chữ đầu câu và tên riêng trong bài, ghi đúng

các dấu câu.

b) Kỹ năng: Làm đúng bài tập chính tả, điền vào chỗ trống

chứa tiếng bắt đầu bằng s/x hoặc thanh hỏi, thanh ngã

theo nghĩa đã cho.

c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vỡ .

II/ Chuẩn bị:

* GV: Bảng phụ viết BT2.

* HS: VBT, bút.

II/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.
2. Bài cũ: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam.

- Gv gọi Hs viết các từ bắt đầu bằng chữ l/n hoặc ut/uc.

- Gv nhận xét bài thi của Hs.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề.

Giới thiệu bài + ghi tựa.

4. Phát triển các hoạt động:

* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs nghe - viết. PP: Phân tích, thực

- Mục tiêu: Giúp Hs nghe - viết đúng bài hành.

chính tả vào vở.

 Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị.

Hs lắng nghe.
- Gv đọc toàn bài viết chính tả.

1 – 2 Hs đọc lại bài viết.
- Gv yêu cầu 1 –2 HS đọc lại bài viết .

- Gv hướng dẫn Hs nhận xét. Gv hỏi:

+ hai vế đối trong đoạn chính tả viết như thế Viết giữa trang vở, cách

lề vở 2 ôli.
nào?Tên riêng, chữ đầu câu.

+ Những từ nào trong bài viết hoa ?
Hs viết ra nháp.

- Gv hướng dẫn Hs viết ra nháp những chữ dễ

viết sai:

- Gv đọc cho Hs viết bài vào vở. Học sinh nêu tư thế

- Gv đọc cho Hs viết bài. ngồi.

- Gv đọc thong thả từng câu, cụm từ. Học sinh viết vào vở.

- Gv theo dõi, uốn nắn.

 Gv chấm chữa bài.

Học sinh soát lại bài.
- Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì.

Hs tự chữ lỗi.
- Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài).

- Gv nhận xét bài viết của Hs.

PP: Kiểm tra, đánh giá,
* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập.

-Mục tiêu: Giúp Hs biết điền vào chỗ trống trò chơi.

chứa tiếng có âm s/x, và thanh ngã, thanh hỏi.

Một Hs đọc yêu cầu của
+ Bài tập 2:

đề bài.
- Gv cho Hs nêu yêu cầu của đề bài.

Hs làm bài cá nhân.
- Gv yêu cầu Hs làm bài cá nhân.

- Gv mời 4 Hs lên bảng thi làm bài. Sau đó Hs lên bảng thi làm bài
từng em đọc kết quả, giải câu đố.

- Gv nhận xét, chốt lại: Hs nhận xét.

a) : sáo – xiếc.

b) : mõ – vẽ.

+ Bài tập 3:

- Gv cho Hs nêu yêu cầu của đề bài. Một Hs đọc yêu cầu của

- Gv yêu cầu Hs làm bài cá nhân. đề bài.

- Gv dán 3 tờ giấy lên bảng, mời 3 nhóm làm

bài dưới hình thức tiếp sức. Hs cả lớp làm vào VBT.

- Gv mời một số em nhìn bảng đọc kết quả .

- Gv nhận xét, chốt lại: Ba nhóm lên chơi trò

+ Bắt đầu bằng s : san sẻ, xe sợi, so sánh, soi tiếp sức.

đuốc…

+ Bắt đầu bằng x : xé vải, xiết tay, xông lên, Hs nhìn bảng đọc kết

xúc đất, xơi côm, xẻo thịt, xào rau…… quả.

+ Có thanh hỏi: nhổ cỏ, ngủ, kể chuyện, trổ

tài, đảo thóc, xẻo thịt, san sẻ, bẻ……

+ Có thanh ngã: gõ, vẽ, nổ lực, đẽo cày,
cõng em……
5. Tổng kết – dặn dò.

- Về xem và tập viết lại từ khó.

- Chuẩn bị bài: Tiếng đàn .

- Nhận xét tiết học.

Bổ sung :

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản