Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc Bài hát trồng cây.

Chia sẻ: abcdef_24

Mục tiêu: a) Kiến thức: - Giúp học sinh nắm được nội dung bài thơ : Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi và hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây. - Hiểu các từ được các từ ngữ cuối bài: b) Kỹ năng: - Đọc đúng nhịp bài thơ. c) Thái độ: Giáo dục Hs biết bảo vệ môi trường sống. II/ Chuẩn

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc Bài hát trồng cây.

Tập đọc Bài hát trồng cây.


/ Mục tiêu:

a) Kiến thức:

- Giúp học sinh nắm được nội dung bài thơ : Cây xanh

mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi và hạnh phúc. Mọi

người hãy hăng hái trồng cây.

- Hiểu các từ được các từ ngữ cuối bài:

b) Kỹ năng:

- Đọc đúng nhịp bài thơ.

c) Thái độ: Giáo dục Hs biết bảo vệ môi trường sống.

II/ Chuẩn bị:

* GV: Tranh minh hoạ bài học trong SGK.* HS: Xem trước bài học, SGK, VBT.

III/ Các hoạt động:

1 Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Bác sĩY-éc-xanh.
- GV gọi 2 học sinh tiếp nối kể đoạn 1 – 2 – 3 của câu

chuyện “Bác sĩY-éc-xanh.

” và trả lời các câu hỏi:

+ Vì sao bác sĩ Y-éc-xanh là người nước Pháp nhưng ở

lại Nha Trang ?

+ Những câu nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-

éc-xanh?

- Gv nhận xét.

1. Giới thiệu và nêu vấn đề.

Giới thiệu bài + ghi tựa.

2. Phát triển các hoạt động.

* Hoạt động 1: Luyện đọc. PP: Đàm thoại, vấn đáp,

- Mục tiêu: Giúp Hs đọc đúng các từ, ngắt thực hành.

nghỉ đúng nhịp các câu dòng thơ.

 Gv đọc diễm cảm toàn bài.

- Giọng nhẹ nhàng, vui tươi, hồn nhiên, Học sinh lắng nghe.

nhấn giọng những từ ngữ khẳng định ích Hs xem tranh.

lợi và hạnh phúc của việc trồng cây.
- Gv cho Hs xem tranh.

 Gv hướng dẫn Hs luyện đọc, kết hợp Mỗi Hs tiếp nối đọc 2

dòng thơ.
với giải nghĩa từ.

Hs đọc từng khổ thơ
- Gv mời đọc từng dòng thơ.

trước lớp.
- Gv mời Hs đọc từng khổ thơ trước lớp.

Hs giải thích .

Hs đọc từng câu thơ
- Gv cho Hs giải thích các từ mới:

- Gv yêu cầu Hs tiếp nối nhau đọc từng khổ trong nhóm.

5 nhóm tiếp nối đọc 5
trong bài.

khổ trong bài.
- Gv cho 6 nhóm tiếp nối nhau Hs đoc 5

Cả lớp đọc đồng thanh
khổ thơ .

bài thơ.

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.PP: Hỏi đáp, đàm thoại,
* Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài.

- Mục tiêu: Giúp Hs hiểu và trả lời được giảng giải.

các câu hỏi trong SGK.

Hs đọc thầm bài thơ:
- Gv yêu cầu Hs đọc thầm bài thơ.
+ Cây xanh mang lại những gì cho con + Tiếng hót của chim.

người ? + Ngọn gió mát.

+ Bóng mát trong vòm

cây.

+ Hạnh phúc được

mong cây lớn lên từng

ngày.

+ Hạnh phúc của người trồng cây là gì?

Được mong cây lớn,

được chứng kiến cây

lớn hằng ngày.
- Gv đặt câu hỏi. Và yêu cầu hs thảo luận

+ Tìm những từ được lặp đi lặp lại trong

bài thơ. Nêu tác dụng của chúng?

- Gv chốt lại:

Đó là từ “ Ai trồng cây / người đó…. Em Hs thảo luận nhóm.

trồng cây” Đại diện các nhóm lên

Cách sử dụng điệp ngữ như một điệp trình bày.

khúc trong bài hát khiến người đọc dễ nhớ, Hs nhận xét.
dễ thuộc, nhấn mạnh ý khuyến khích mọi

người hăng hái trồng cây.* Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ. PP: Kiểm tra, đánh giá,

- Mục tiêu: Giúp các em nhớ và đọc thuộc trò chơi.

bài thơ. Hs đọc lại toàn bài thơ.

- Gv mời một số Hs đọc lại toàn bài thơ Hs thi đua đọc thuộc

bài thơ. lòng từng khổ của bài

- Gv hướng dẫn Hs học thuộc lòng bài thơ. thơ.

- Hs thi đua học thuộc lòng từng khổ thơ 4 Hs đọc thuộc lòng bài

của bài thơ. thơ.

- Gv mời 4 em thi đua đọc thuộc lòng cả Hs nhận xét.

bài thơ .

- Gv nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay.
5.Tổng kết – dặn dò.

- Về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ.

- Chuẩn bị bài: Con cò.
- Nhận xét bài cũ.

Bổ sung :

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
---------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản