Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc – Kể chuyện Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử.

Chia sẻ: abcdef_24

Mục tiêu: A. Tập đọc. a) Kiến thức: - Nắm được nghĩa của các từ ngữ trong bài: - Hiểu nội dung câu chuyện : Chử Đồng Tử là người có hiếu, chă chỉ, có công lớn với dân, với nước. Nhân dân kính yêu và gji nhớ công ơn kính yêu của vợ chồng Chử Đồng Tử. Lễ hội được tổ chức hằng năm ở nhiều nơi bên bờ

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc – Kể chuyện Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử.

Tập đọc – Kể chuyện Sự tích lễ hội

Chữ Đồng Tử.


I/ Mục tiêu:

A. Tập đọc.

a) Kiến thức:

- Nắm được nghĩa của các từ ngữ trong bài:

- Hiểu nội dung câu chuyện : Chử Đồng Tử là người có

hiếu, chă chỉ, có công lớn với dân, với nước. Nhân dân kính

yêu và gji nhớ công ơn kính yêu của vợ chồng Chử Đồng

Tử. Lễ hội được tổ chức hằng năm ở nhiều nơi bên bờ sông

Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn đó.

b) Kỹ năng: Rèn Hs

- Giọng đọc phù hợp với với từng nhân vật trong câu

truyện.

- Chú ý các từ ngữ các từ dễ phát âm sai: lễ hội, Chử Đồng

Tử, quấn khố, hoảng hốt, ẩn trốn, bàng hoàng ……..

c) Thái độ:
Giáo dục Hs nhớ ơn những người có công với đất
-

nước.

B. Kể Chuyện.

- Có khả năng khái quát nội dung để đặt tên cho từng đoạn

truyện dựa vào tranh minh họa.

- Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh, giọng kể

phù hợp với nội dung.

- Biết theo dõi bạn kể, nhận xét, đánh giá đúng lời kể của

bạn.II/ Chuẩn bị:

* GV: Tranh minh họa bài học trong SGK.

Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc.

* HS: SGK, vở.

III/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Ngày hội rừng xanh.

- Gv mời 2 em bài:
+ Tìm những từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong

ngày hội rừng xanh?

+ Các sự vật khác cùng tham gia ngày hội như thế nào?

- Gv nhận xét bài.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề:

Giới thiiệu bài – ghi tựa:

4. Phát triển các hoạt động.. Phát triển các hoạt động.

Thực hành
* Hoạt động 1: Luyện đọc. PP: cá

- Mục tiêu: Giúp Hs bước đầu đọc đúng các nhân, hỏi đáp, trực

từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu quan.

Học sinh đọc thầm theo
dài.

Gv.
 Gv đọc mẫu bài văn.

Hs lắng nghe.
- Gv đọc diễm cảm toàn bài.

- Gv cho Hs xem tranh minh họa.

 Gv hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp với Hs xem tranh minh

họa.
giải nghĩa từ.
- Gv mời Hs đọc từng câu.

+ Hs tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi Hs đọc từng câu.

đoạn. Hs đọc tiếp nối nhau

- Gv mời Hs đọc từng đoạn trước lớp. đọc từng câu trong

- Gv mời Hs tiếp nối nhau đọc 4 đoạn trong đoạn.

Hs đọc từng đoạn trước
bài.

lớp.

- Gv cho Hs đọc từng đoạn trong nhóm. 4 Hs đọc 4 đoạn trong

- Đọc từng đoạn trước lớp. bài.+ Một Hs đọc cả bài. Hs đọc từng đoạn trong

nhóm.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài. Đọc từng đoạn trứơc

- Mục tiêu: Giúp Hs nắm được cốt truyện, lớp.

hiểu nội dung bài. Một Hs đọc cả bài.

- Gv yêu cầu Hs đọc thầm đoạn 1 và trả lời

câu hỏi: PP: Đàm thoại, hỏi

+ Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chử đáp, giảng giải, thảo
Đồng Tử rất nghèo khổ? luận.Hs đọc thầm đoạn 1.

Mẹ mất sớm. Hai cha

con chỉ có một chiếc
- Hs đọc thầm đoạn 2 và trả lời:

+ Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Tiên Dung và Chử khố mặc chung. Khi

Đồng Tử diễn ra như thế nào? cha mất, Chử Đồng Tử

thương cha, đã quấn

khố chôn cha còn mình

đành ở không.

Hs đọc thầm đoạn 2

Chử Đồng Tử thấy

chiếc thuyền lớn sắp

cặp bờ, hoảng hốt, bới

cát vùi lên mình trên

+ Vì sao công chúa Tiên Dung kết duyên bãi lao để trốn. Công

cùng Chử Đồng Tử? chúa Tiên Dung tính cờ

cho vây màn tắm đúng
nơi đó. Nước dội trôi

cát, lộ ra Chử Đồng Tử

. công chúa rất đỗi

bàng hoàng.

- Gv mời Hs đọc thành tiếng đoạn 3. Thảo

Công chúa cảm động
luận câu hỏi:

+ Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm khi biết tình cảm của

những việc gì? Chử Đồng Tử. Nàng

- Gv nhận xét, chốt lại: Hai người đi khắp nơi cho là duyên trời sắp

truyền cho dân cách trồng lúa, nuôi tầm, dệt đặt trước, liền mở tiệc

vải. Sau khi đã hóa lên trời, Chử Đồng Tử ăn mừng và kết duyên

còn có nhiều lần giúp dân đánh giặc.. cùng chàng.Hs thảo luận câu hỏi.

- Gv mời 1 Hs đọc thành tiếng đoạn 4. Đại diện các nhóm lên

+ Nhân dân làm gì để biết ơn Chữ Đồng Tử? trình bày.

Hs nhận xét, chốt lại.
Hs đọc đoạn 4.

Nhân dân lập đền thờ

Chử Đồng Tử ở nhiều

nơi bên sông Hồng.
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố.

- Mục tiêu: Giúp HS đọc diễn cảm toàn bài Hằng năm, suốt mấy

tháng mùa xuân, cả
theo lời của từng nhân vật

một vùng bờ bãi sông
- Gv đọc diễn cảm đoạn 1, 2.

Hồng nô nức làm lễ,
- Gv cho 4 Hs thi đọc truyện trước lớp .

- Gv yêu cầu 4 Hs tiếp nối nhau thi đọc 4 mở hội để tưởng nhớ

công lao của ông.
đoạn của bài.

- Một Hs đọc cả bài.

- Gv nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt. PP: Kiểm tra, đánh giá

trò chơi.

* Hoạt động 4: Kể chuyện.

- Mục tiêu: Hs dựa vào trí nhớ và các gợi ý Hs thi đọc diễn cảm

kể lại câu chuyện . truyện.
- Gv cho Hs quan sát lần lượt từng tranh

minh họa trong SGK, nhớ nội dung từng Bốn Hs thi đọc 4 đoạn

đoạn truyện; đặt tên cho từng đoạn. của bài.

- Gv mời từng cặp Hs phát biểu ý kiến. Một Hs đọc cả bài.

- Gv nhận xét, chốt lại: Hs nhận xét.

+ Tranh 1: Cảnh nhà nghèo khó ; Tình cha

con ; Ở hiền gặp lành. PP: Quan sát, thực

+ Tranh 2: Truyền nghề cho dân ; Dạy dân hành, trò chơi.

trồng cấy ; Giúp dân. Hs quan sát các gợi ý.

+ Tranh 3: Tưởng nhớ ; Uống nước nhớ

nguồn ; Lễ hội hằng năm.

- Bốn Hs tiếp nối nhau kể 4 đoạn của câu Từng cặp hs phát biểu

chuyện theo tranh. ý kiến.

- Một Hs kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Gv nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay, tốt.
4 Hs kể lại 4 đoạn câu

chuyện.

Một Hs kể lại toàn bộ

câu chuyện.

Hs nhận xét.
5. Tổng kềt – dặn dò.

- Về luyện đọc lại câu chuyện.

- Chuẩn bị bài: Đi hội Chùa Hương.

- Nhận xét bài học.

Bổ sung :

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
-----------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản