Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc Nhớ Việt Bắc.

Chia sẻ: abcdef_23

Mục tiêu: a) Kiến thức: - Giúp học sinh nắm được nội dung bài thơ : Ca ngợi đất và người Việt bắc đẹp, đánh giặc giỏi. - Hiểu các từ : Việt bắc, đèo, dang, phách, ân tình, thủy chung. b) Kỹ năng: - Đọc đúng các từ dễ phát âm sai, biết ngắt hơi đúng giữa các dòng các câu thơ lục bát. c) Thái độ: Giáo

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc Nhớ Việt Bắc.

Tập đọc Nhớ Việt Bắc.


/ Mục tiêu:

a) Kiến thức:

- Giúp học sinh nắm được nội dung bài thơ : Ca ngợi đất và người

Việt bắc đẹp, đánh giặc giỏi.

- Hiểu các từ : Việt bắc, đèo, dang, phách, ân tình, thủy chung.

b) Kỹ năng:

- Đọc đúng các từ dễ phát âm sai, biết ngắt hơi đúng giữa các dòng

các câu thơ lục bát.

c) Thái độ: Giáo dục Hs biết cảm nhận được tình cảm gắn bó giữa

người miền xuôi và người miền núi.

II/ Chuẩn bị:

* GV: Tranh minh hoạ bài học trong SGK..* HS: Xem trước bài học, SGK, VBT.

III/ Các hoạt động:
1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Người con của Tây Nguyên.

- GV gọi 4 học sinh kể 4 đoạn của câu chuyện “ Người liên lạc

nhỏ ” và trả lời các câu hỏi:

+ Anh Kim Đồng nhanh trí và dũng cảm như thế nào?

- Gv nhận xét.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề.

Giới thiệu bài + ghi tựa.

4. Phát triển các hoạt động.

* Hoạt động 1: Luyện đọc. PP: Đàm thoại, vấn

- Mục tiêu: Giúp Hs đọc đúng các từ, ngắt đáp, thực hành.

nghỉ đúng nhịp các câu dòng thơ.

 Gv đọc diễm cảm toàn bài.

- Giọng đọc hồi tưởng, thiết tha tình cảm. Học sinh lắng nghe.

Nhấn mạnh ở những từ ngữ gợi tả: đỏ tươi,

giăng, lũy sắt, che, vây.

- Gv nói về Việt bắc và hoàn cảnh sát tác bài Hs xem tranh.
thơ.

- Gv cho hs xem tranh.

 Gv hướng dẫn Hs luyện đọc, kết hợp với Hs đọc từng câu.

giải nghĩa từ.

Hs đọc từng khổ thơ
- Gv mời đọc từng câu thơ.

trước lớp

Mỗi Hs đọc tiếp nối 2
- Gv mời Hs đọc từng khổ thơ trước lớp.

- Gv yêu cầu Hs tiếp nối nhau đọc 2 khổ thơ khổ thơ.

trong bài.- Gv hướng dẫn các em đọc đúng:

Ta về / mình có nhớ ta /

Ta về / ta nhớ / những hoa cùng người.//

Hs đọc lại các câu thơ
Rừng xanh / hoa chuối đỏ tươi /

trên.
Đèo cao nắng ánh / dao gài thắt lưng. //

Ngày xuân / mơ nở trắng rừng /

Nhớ người dan nón / chuốt từng sợi
dang.//

Nhớ khi giặc đến / lạnh lùng /

Rừng cây / núi đá / ta cùng đánh Tây //

Hs giải thích từ.

- Gv cho Hs giải thích từ : Việt bắc, đèo, Hs đọc từng câu thơ

dang, phách, ân tình, thủy chung. trong nhóm.

Cả lớp đọc đồng thanh

- Gv cho Hs đọc từng khổ thơ trong nhóm. bài thơ.

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ. PP: Hỏi đáp, đàm

thoại, giảng giải.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài.

- Mục tiêu: Giúp Hs hiểu và trả lời được các Hs đọc thầm 2 câu

câu hỏi trong SGK. thơ đầu:

- Gv yêu cầu Hs đọc thầm 2 câu thơ đầu. Và Nhớ hoa, nhớ người

hỏi:

+ Người cán bộ về miền xuôi nhớ những gì

ở người Việt Bắc?
- Gv nói thêm: ta chỉ người về xuôi, mình Hs đọc phần còn lại.

chỉ người Việt bắc, thể hiện tình cảm thân Hs thảo luận nhóm.

thiết.

- Gv yêu cầu Hs tiếp từ 2 câu đến hết bài Đại diện các nhóm lên

thơ. trình bày.

- Cả lớp trao đổi nhóm. Hs nhận xét.

+ Tìm những câu thơ cho thấy:

a) Việt Bắc rất đẹp.

b) Việt Bắc đánh giặc giỏi.

- Gv chốt lại:

+ Núi rừng Việt Bắc đẹp: Rừng xanh hoa

chuối đỏ tươi; Ngày xuân hoa nở trắng rừng Hs đọc thầm bài thơ.

; Ve kêu rừng phách đổ vàng ; Rừng thu Đèo cao nắng ánh dao

gài thắt lưng ; Nhớ
trăng rọi hoà bình.

+ Việt Bắc đánh giặc giỏi: Rừng cây núi đá người đan nón chuốt

ta cùng đánh Tây ; Núi giăng thành lũy sắt từng sợi dang ; Nhớ cô

em gái hái măng một
dày ; Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
- Hs đọc thầm lại bài thơ. Và trả lời câu mình ; Tiếng hát ân

hỏi: Vẻ đẹp của người Việt Bắc được thể tình thủy chung.

hiện qua câu thơ nào? PP: Kiểm tra, đánh

giá, trò chơi.

Hs đọc lại toàn bài thơ.* Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ. Hs thi đua đọc thuộc

- Mục tiêu: Giúp các em nhớ và đọc thuộc lòng bài thơ.

bài thơ. 3 Hs đọc thuộc lòng

- Gv mời 1 Hs đọc lại toàn bài thơ bài thơ. bài thơ.

- Gv hướng dẫn Hs học thuộc lòng 10 dòng

thơ đầu.

- Hs thi đua học thuộc lòng bài thơ.

- Gv mời 3 em thi đua đọc thuộc lòng cả bài

thơ .

- Gv nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay.
5. Tổng kết – dặn dò.

- Về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ.

- Chuẩn bị bài: Một trường tiểu học vùng cao.

- Nhận xét bài cũ.

Bổ sung :

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản