Giáo án Tiếng Việt lớp 4: TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN

Chia sẻ: umeox1209

Dựa vào tranh minh hoạ và lời gợi ý, xây dựng được cốt truyện Ba lưỡi rìu. -Xây dựng đoạn văn kể chuyện kết hợp miêu tả hình dáng nhân vật. Đặc điểm của các sự vật. -Hiểu được nội dung, ý nghĩa truyện. -Lời kể tự nhiên, sinh động, sáng tạo khi miêu tả. -Nhận xét, đánh giá được lời bạn kể theo các tiêu chí đã nêu.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Việt lớp 4: TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN

I. Mục tiêu:

-Dựa vào tranh minh hoạ và lời gợi ý, xây dựng được cốt truyện Ba lưỡi

rìu.

-Xây dựng đoạn văn kể chuyện kết hợp miêu tả hình dáng nhân vật. Đặc

điểm của các sự vật.

-Hiểu được nội dung, ý nghĩa truyện.

-Lời kể tự nhiên, sinh động, sáng tạo khi miêu tả.

-Nhận xét, đánh giá được lời bạn kể theo các tiêu chí đã nêu.

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh hoạ cho truyện trang 46, SGK (phóng to từng tranh ).

-Bảng lớp kẻ sẵn các cột:Đoạn Hành động của Lời nói của Ngoại hình Lưỡi rìu

nhân vật nhân vật nhân vật Vàng, bạc, sắt

………… ………… ………… ………… …………
III. Hoạt động trên lớp:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ:

-Gọi 1 HS đọc phần Ghi nhớ tiết trước -4 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

(trang 54).

-Gọi 2 HS kể lại phần thân đoạn.

-Gọi 1HS kể lại toàn truyện Hai mẹ con và

bà tiên.

-Nhận xét và cho điểm HS .

2. Dạy- học bài mới:

a. Giới thiệu bài:

-Muốn kể câu chuyện hay, hấp dẫn phải có -Lắng nghe.

từng đoạn truyện hay gộp thành. Bài học

hôm nay giúp các em xây dựng những đoạn

văn kể chuyện hay, hấp dẫn.

b. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1:

-Yêu cầu HS đọc đề. -1 HS đọc thành tiếng.

-Dán 6 tranh minh hoạ theo đúng thứ tự như -Quan sát tranh minh hoạ, đọc thầm phần
SGK lên bảng. Yêu cầu HS quan sát, đọc lời. Tiếp nối nhau trả lời câu hỏi.

thầm phần lời dưới mỗi bức tranh và trả lời

câu hỏi:

+Truyện có những nhân vật nào? +Truyện có 2 nhân vật: chàng tiều phu và

cụ già (ông tiên).

+Câu truyện kể lại chuyện gì? +Câu truyện kể lại việc chàng trai nghèo

đi đốn củi và được ông tiên thử thách tính

+Truyện có ý nghĩa gì? thật thà, trung thực qua việc mất rìu.

+ Truyện khuyên chúng ta hãy trung

thực, thật thà trong cuộc sống sẽ được

hưởng hạnh phúc.

-Lắng nghe.

-Câu chuyện kể lại việc chàng trai được tiên

ông thử thách tính thật thà, trung thực qua

những lưỡi rìu. -5 HS tiếp nối nhau đọc, mỗi HS đọc một

-Yêu cầu HS đọc lời gợi ý dưới mỗi bức bức tranh.

tranh. -3 HS kể cốt truyện.

Ví dụ về lời kể:

-Yêu cầu HS dựa vào tranh minh hoạ, kể lại Ngày xưa có một chàng tiều phu sống

cốt truyện Ba lưỡi rìu. bằng nghề chặt củi. Cả gia tài của anh
-GV chữa cho từng HS , nhắc HS nói ngắn chỉ là một chiếc rìu sắt. Một hôm, chàng

gọn, đủ nội dung chính. đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống

-Nhận xét, tuyên dương những HS nhớ cốt sông. Chàng đang không biết làm cách

truyện và lờ kể có sáng tạo. nào để vớt lên thì một cụ già hiện lên hứa

giúp chàng. Lần thứ nhất, cụ vớt lên bằng

một lưỡi rìu bằng vàng, nhưng chàng bảo

không phải của mình. Lần thứ hai, cụ vớt

lên bằng một lưỡi rìu bằng bạc, nhưng

chàng không nhận là của mình. Lần thứ

ba, cụ vớt lên bằng một lưỡi rìu bằng sắt,

anh sung sướng nhận ra lưỡi rìu của

mình và cám ơn cụ. Cụ già khen chàng

trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.

Bài 2:

-Gọi HS đọc yêu cầu. -2 HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu thành

-Để phát triển ý thành một đoạn văn kể tiếng.

chuyện, các em cần quan sát kĩ tranh minh -Lắng nghe.

hoạ, hình dung mỗi nhân vật trong tranh

đang làm gì, nói gì, ngoại hình nhân vật như

thế nào, chiếc rìu trong tranh là rìu sắt, rìu
vàng hay rìu bạc. Từ đó tìm những từ ngữ để

miêu tả cho thích hợp và hấp dẫn người

nghe.

-GV làm mẫu tranh 1.

-Yêu cầu HS quan sát tranh, đọc thầm ý -Quan sát, đọc thầm.

dưới bức tranh và trả lời câu hỏi. GV ghi

nhanh câu trả lời lên bảng. +Chàng tiều phu đang đốn củi thì chẳng

+Anh chàng tiều phu làm gì? may lưỡi rìu văng xuống sông.

+Chàng nói: “Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi

+Khi đó chành trai nói gì? rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để

sống đây.”

+Chàng trai nghèo, ở trần, đóng khố,

+Hình dáng của chàng tiều phu như thế nào? người nhễ nhại mồ hôi, đầu quấn một

chiếc khăn màu nâu.

+Lưỡi rìu sắt của chàng bóng loáng.

+Lưỡi rìu của chàng trai như thế nào? -2 HS kể đoạn 1.

-Gọi HS xây dựng đoạn 1 của chuyện dựa

vào các câu trả lời. -Nhận xét lời kể của bạn.

-Gọi HS nhận xét.

Ví dụ:
Có một chàng tiều phu nghèo đang đốn củi

thì lưỡi rìu bị tuột khỏi cán, văng xuống

sông. Chàng chán nản nói: “Cả gia tài nhà

ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không

biết làm gì để sống đây.”.

Gần khu vực nọ, có một chàng tiều phu

nghèo, gia sản ngoài một lưỡi rìu sắt chẳng

có gì đáng giá. Sáng ấy, chàng vào rừng đốn

củi. Vừa chặt được mấy nhát lưỡi rìu gãy

cán văng xuống sông. Chàng tiều phu buồn

rầu, than: “Ta chỉ có một lưỡi rìu để kiếm -Hoạt động trong nhóm: 1 HS hỏi câu hỏi

sống, nay rìu mất thì biết sống sao đây.” cho các thành viên trong nhóm trả lời, thư

-Yêu cầu HS hoạt động trong nhóm với 5 kí ghi câu trả lời vào giấy. Sau đó trong

tranh còn lại. Chia lớp thành 10 nhóm, 2 nhóm cùng xây dựng đoạn văn theo yêu

nhóm cùng 1 nội dung. cầu được giao.

-Đọc phần trả lời câu hỏi.

-Gọi 2 nhóm có cùng nội dung đọc phần câu

hỏi của mình. GV nhận xét, ghi những ý

chính lên bảng lớp.

Đoạn Nhân vật làm gì? Nhân vật nói gì? Ngoại hình Lưỡi rìu
nhân vật vàng,

Bạc, sắt

1 Chàng tiều phu “Cả gia tài nhà ta Chàng ở trần, Lưỡi rìu sắt

đang đốn củi thì chỉ có lưỡi rìu này. đón khố, bóng loáng

lưỡi rìu bị văng Nay mất rìu không người nhễ

xuống sông biết làm gì để sống nhại mồ hôi.

đây.”.

2 Cụ già hiện lên Cụ hứa vớt rìu giúp Cụ già râu

chàng trai. Chàng tóc bạc phơ,

chắp tay cảm ơn. vẻ mặt hiền

từ.

3 Cụ già vớt dưới Cụ bảo: “Lưỡi rìu Chàng trai vẻ Lưỡi rìu

sống lên một lưỡi của con đây”, chàng mặt thật thà. vàng sáng

rìu, đưa cho chàng trai nói: “Đây không loá

trai, chàng trai phải rìu của con.”

ngồi trên bờ xua

tay.

4 Cụ già vớt lên lưỡi Cụ hỏi: “Lưỡi rìu Lưỡi rìu bạc

rìu thứ hai. Chàng này của con chứ?”. sáng lấp
trai vẫn xua tay. Chàng trai đáp: lánh

“Lưỡi rìu này cũng

không phải của con”.

5 Cụ già vớy lên Cụ hỏi: “Lưỡi rìu Chàng trai vẻ Lưỡi rìu sắt

lưỡi rìu thứ ba, chỉ này có phải của con mặt hớn hở.

tay vào lưỡi rìu. không?” chàng trai

Chàng trai giơ hai mừng rỡ : “ Đây mới

tay lên trời. đúng là rìu của con”

6 Cụ già tặng chàng Cụ khen: “Con là Cụ già vẻ hài

trai cả 3 lưỡi rìu. người trung thực, lòng. Chàng

Chàng chắp tay tạ thật thà. Ta tặng con trai vẻ mặt

ơn. cả ba lưỡi rìu”. vui sướng.

Chàng trai mừng rỡ

nói: “Cháu cảm ơn

cụ”.-Tổ chức cho HS thi kể từng đoạn. -Mỗi nhóm cử 1 HS thi kể một đoạn.

- GV tổ chức cho nhiều lượt HS thi kể

tuỳ thuộc vào thời gian.
-Nhận xét sau mỗi lượt HS kể.

-Tổ chức cho HS thi kể toàn chuyện. -2 HS kể toàn chuyện.

-Nhận xét, cho điểm HS .

3. Củng cố- dặn dò:

-Hỏi: Câu chuyện nói lên điều gì?

-Nhận xét tiết học.

-Dặn HS về nhà viết lại nội dung câu

chuyện vào vở và chuẩn bị bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản