Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả: Nghe- viết: KÌ DIỆU RỪNG XANH LUYỆN DÂU THANH ( Ở các tiếng chứa yê/ ya )

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nghe- viết đúng, trình bày đúng một đoạn của bài Kì diệu rừng xanh. - Làm đúng các bài luyện tập đánh dấu thanh ở các tiếng chứa yê/ ya. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ hoặc 2, 3 tờ giấy khổ to đã phô tô nội dung bài tập.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả: Nghe- viết: KÌ DIỆU RỪNG XANH LUYỆN DÂU THANH ( Ở các tiếng chứa yê/ ya )

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Chính tả: Nghe- viết: KÌ
DIỆU RỪNG XANH

LUYỆN TẬP ĐÁNH
DÂU THANH

( Ở các tiếng chứa yê/ ya )

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Nghe- viết đúng, trình bày đúng một đoạn của bài
Kì diệu rừng xanh.

- Làm đúng các bài luyện tập đánh dấu thanh ở các
tiếng chứa yê/ ya.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ hoặc 2, 3 tờ giấy khổ to đã phô tô nội
dung bài tập.

III. Các hoạt động dạy- học:Hoạt động giáo viên Hoạt động học
sinh

1. Kiểm tra: (4’)

- 3 HS lên bảng viết những tiếng
do GV đọc.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1')

Hoạt động 2: Nghe- viết.

a) GV đọc bài chính tả 1 lượt.

( Từ Nắng trưa đến cảnh mùa thu)

b) GV đọc cho HS viết.

c) Chấm, chữa bài.

- GV đọc toàn bài 1 lượt. - HS tự soát lỗi.

- GV chấm 5-7 bài.

- GV nhận xét chung.
Hoạt động 3: Làm BT.

a) Hướng dẫn HS làm BT 2.

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.

- HS làm việc cá
- Cho HS làm bài.
nhân.

- Cho HS trình bày kết quả. - Lớp nhận xét.

- GV nhận xét, chốt lại.

b) Hướng dẫn HS làm BT 3.

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.

Tìm tiếng có vần uyên để điền
vào các chỗ trống.

- Cho HS làm bài. GV treo bảng - 2 HS lên bảng
phụ viết sẵn BT 3. làm bài.
- Lớp nhận xét.

- GV nhận xét, chốt lại.

c) Hướng dẫn HS làm BT 4.

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao - 1 HS đọc yêu
việc. cầu BT 4.

Tìm tiếng có âm yê để gọi tên
lại chim ở mỗi tranh.

- HS dùng viết
- Cho HS làm bài.
chì viết tên loài
chim dưới mỗi
tranh.

- Cho HS trình bày kết quả. - Lớp nhận xét.

- GV nhận xét, chốt lại.

3. Củng cố, dặn dò: (2’)

- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiếp.Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản