Giáo án tiếng việt lớp 5 - Kể chuyện : KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - HS kể lại được rõ ràng, tự nhiện một câu chuyện có ý nghĩa nói về một việc làm tốt của một người mà em biết để góp phần xây dựng quê hương, đất nước. II. Đồ dùng dạy học: - Một số tranh ảnh gợi ý những việc làm tốt thể hiện ý thức xây dựng quê hương, đất nước.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Kể chuyện : KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Kể chuyện : KỂ CHUYỆN
ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- HS kể lại được rõ ràng, tự nhiện một câu chuyện có
ý nghĩa nói về một việc làm tốt của một người mà em
biết để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

II. Đồ dùng dạy học:

- Một số tranh ảnh gợi ý những việc làm tốt thể hiện
ý thức xây dựng quê hương, đất nước.

III. Các hoạt động dạy học:Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh

1. Ổn định:

2. Kiểm tra: 2 HS - 2 HS lần lượt kể lại 1
câu chuyện đã được
nghe hoặc được đọc về
anh hùng, danh nhân
nước ta.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
kể chuyện.

Mục tiêu: Kể việc làm tốt
góp phần xây dựng quê
hương, đất nước.

Cách tiến hành:

a) Hướng dẫn HS hiểu yêu
cầu đề.(8’)

- Cho HS đọc yêu cầu đề. - 1 HS

- GV ghi đề lên bảng.
Đề: Kể việc làm tốt góp
phần xây dựng quê hương,
đất nước của một người em
biết.

- GV nhắc lại yêu cầu.

Ngoài những việc làm thể
hiện ý thức xây dựng quê
hương, đất nước đã nêu
trong gợi ý còn có những
việc làm nào khác?

- Cho HS đọc lại gợi ý.

- Cho HS nói về đề tài mình - HS trao đổi và phát
kể. biểu ý kiến về đề tài
mình đã chứng kiến.

b) Hướng dẫn HS kể chuyện
trong nhóm.
- Cho HS đọc gợi ý 3.

- Cho HS kể chuyện trong - Làm việc dưới sự
hướng dẫn của GV
nhóm.

c) Hướng dẫn HS kể chuyện
trước lớp.

- Cho HS kể mẫu. - 1 HS

- Bình chọn HS kể chuyện - Đại diện các nhóm
hay. thi.

- Lớp nhận xét.

Hoạt động 3: Củng cố, dặn
dò.

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà tập kể câu chuyện
cho người thân nghe.

- Chuẩn bị tiết sau.
Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản