Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu CÂU GHÉP

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU : 1. Nắm được khái niệm câu ghép ở mức độ đơn giản. 2. Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn, xác định được vế câu trong câu ghép; đặt được câu ghép.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu CÂU GHÉP

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu
CÂU GHÉP

Ngày dạy :I. MỤC TIÊU :

1. Nắm được khái niệm câu ghép ở mức độ đơn giản.

2. Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn, xác định
được vế câu trong câu ghép; đặt được câu ghép.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Vở BT.

- Bảng phụ.

- Bút dạ.

- Vài tờ giấy khổ to.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
Hoạt động của giáo Hoạt động của học
Các
bước viên sinh

- GV giới thiệu bài. HS lắng nghe.
1

Giới
thiệu
1’

 Hoạt động 1 : Làm
2

Nhận câu 1 HS đọc, cả lớp
- Cho HS đọc yêu cầu đọc thầm theo.
xét
của BT. HS làm việc cá
15’-
- GV giao việc cho HS. nhân.
16’
- Cho HS làm việc. HS đọc thầm đoạn
văn.

Dùng bút chì đánh
số thứ tự câu trong
SGK (hoặc VBT).
- Cho HS trình bày kết
quả làm bài. Xác định CN-VN
trong từng câu.
- GV nhận xét và chốt
lại kết quả đúng. Một số HS phát

 Hoạt động 2 : Làm biểu ý kiến.
Cả lớp nhận xét.
câu 2

- Cho HS đọc yêu cầu
của câu 2. 1 HS đọc thành
tiếng, cả lớp lắng

- GV giao việc cho HS nghe.
và yêu cầu HS làm HS làm việc cá
việc. nhân.

- Cho HS trình bày kết
quả. Một số HS phát
- GV nhận xét và chốt biểu ý kiến.
lại kết quả đúng. Cả lớp nhận xét.
 Hoạt động 3 : Làm
câu 3
1 HS đọc thành
- Cho HS đọc yêu cầu tiếng, cả lớp lắng
của câu 3. nghe.

HS làm việc cá

- GV giao việc cho HS nhân.
và yêu cầu HS làm
việc. Một số HS phát
- Cho HS trình bày kết biểu ý kiến.
quả. Cả lớp nhận xét.
- GVnhận xét và chốt
lại kết quả đúng.

- Cho HS đọc Ghi nhớ 3 HS đọc.
3
trong SGK. HS nhắc lại nội
Ghi
dung cần ghi nhớ
- Cho HS xung phong
nhớ
nhắc lại nội dung cần mà không nhìn
3’
ghi nhớ. SGK.
 Hoạt động 1 : Làm
4

Luyện bài tập 1 (8’) 1 HS đọc thành
- Cho HS đọc yêu cầu tiếng, cả lớp đọc
tập
BT1 và đọc đoạn văn. thầm theo.
17’-
- GV giao việc và cho HS làm việc cá
18’
HS làm việc (GV phát nhân hoặc theo
3 tờ phiếu cho 3 HS cặp. 3 HS làm bài
vào phiếu.
làm bài).

- Cho HS trình bày kết 3 HS làm bài vào
quả bài làm. phiếu lên dán
bảng lớp.

Lớp nhận xét.
- GV nhận xét và chốt
lại kết quả đúng.

 Hoạt động 2 : Làm 1 HS đọc thành
tiếng, cả lớp đọc
bài tập 2 (3’)
- Cho HS đọc yêu cầu thầm.
của BT2. HS làm bài cá
nhân.

- GV giao việc và cho Một vài HS phát
biểu ý kiến.
HS làm bài.

- Cho HS trình bày kết Lớp nhận xét.
quả.- GV nhận xét và chốt
lại kết quả đúng.
1 HS đọc thành
 Hoạt động 3 : Làm tiếng, cả lớp đọc
bài tập 3 (7’) thầm theo.
Câu 3a : Lắng nghe.
- Cho HS đọc yêu cầu HS làm bài vào
của câu 3a. nháp (hoặc trên
bảng phụ).
- GV giao việc.

- Cho HS làm bài (GV HS trình bày.
phát phiếu cho 3 HS Lớp nhận xét.
hoặc có thể ghi sẵn lên
bảng phụ để 3 HS lên
1 HS đọc thành
làm trên bảng phụ).
tiếng, cả lớp đọc
- Cho HS trình bày kết
thầm theo.
quả.
Lắng nghe.
- GV nhận xét và chốt
HS làm bài cá
lại kết quả đúng.
nhân.
Câu 3b :
HS trình bày.
- Cho HS đọc yêu cầu
Lớp nhận xét.
của câu 3b.- GV giao việc.

- Cho HS làm bài.

- Cho HS trình bày kết
quả.

- GV nhận xét và chốt
lại kết quả đúng.- Em hãy nhắc lại nội 3 HS nhắc lại.
4

Củng dung cần ghi nhớ. Lắng nghe.
- GV nhận xét TIẾT
cố, HS thực hiện.
học.
dặn
dò - Nhắc HS về nhà học
thuộc phần Ghi nhớ.
2’RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

-------------------------------- -------------------------------- -----

-------------------------------- -------------------------------- -----

-------------------------------- -------------------------------- -----

-------------------------------- -------------------------------- -----
-------------------------------- -------------------------------- -----

-------------------------------- -------------------------------- -----

-------------------------------- -------------------------------- -----

-------------------------------- -------------------------------- -----
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản