Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Biết vận dụng kiến thức về quan hệ từ để tìm được các quan hệ từ trong câu; hiểu sự biểu thị những quan hệ khác nhau của các quan hệ từ cụ thể trong câu. - Biết sử dụng một số quan hệ từ thường gặp. II. Đồ dùng dạy học: - 2,3 tờ giấy khổ to.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu:
LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Biết vận dụng kiến thức về quan hệ từ để tìm
được các quan hệ từ trong câu; hiểu sự biểu thị
những quan hệ khác nhau của các quan hệ từ cụ
thể trong câu.
- Biết sử dụng một số quan hệ từ thường gặp.
II. Đồ dùng dạy học:
- 2,3 tờ giấy khổ to.
- Giấy khổ to, băng dính.
III. Các hoạt động dạy- học:Hoạt động giáo viên Hoạt động học
sinh
1. Kiểm tra: (4')

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
(1')

Hoạt động 2: Luyện tập. (28-
30’)

a) Hướng dẫn HS làm BT 1.

- Cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

- HS làm việc
- Cho HS làm bài.
theo cặp.

- GV dán 3 tờ giấy khổ to lên
bảng.

- GV nhận xét, chốt lại.
b) Hướng dẫn HS làm BT 2.

- Cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

- Cho HS làm bài + trình bày - HS làm việc
kết quả. theo cặp.

- Lớp nhận xét.

- nnx

c) Hướng dẫn HS làm BT 3.

- Cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

- Cho HS làm việc. - 2 HS lên làm
trên giấy.

- GV dán 2 tờ giấy khổ to đã - Lớp dùng viết
viết sẵn 4 câu văn. chì điền vào chỗ
trống trong
SGK.

- GV nhận xét, chốt lại.

d) Hướng dẫn HS làm BT 4.

- Cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

- Cho HS làm việc + trình bày - HS làm bài cá
kết quả. nhân.

- Lớp nhận xét.

- GV nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò: (2')

- GV nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà làm lại
vở các BT đã làm ở lớp.
- Chuẩn bị bài tiếp.

Rút kinh nghiệm :
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản