Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Biết vận dụng kiến thức về quan hệ từ để tìm được các quan hệ từ trong câu; hiểu sự biểu thị những quan hệ khác nhau của các quan hệ từ cụ thể trong câu. - Biết sử dụng một số quan hệ từ thường gặp. II. Đồ dùng dạy học: - 2,3 tờ giấy khổ to.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

 

  1. Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Biết vận dụng kiến thức về quan hệ từ để tìm được các quan hệ từ trong câu; hiểu sự biểu thị những quan hệ khác nhau của các quan hệ từ cụ thể trong câu. - Biết sử dụng một số quan hệ từ thường gặp. II. Đồ dùng dạy học: - 2,3 tờ giấy khổ to. - Giấy khổ to, băng dính. III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh
  2. 1. Kiểm tra: (4') 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Luyện tập. (28- 30’) a) Hướng dẫn HS làm BT 1. - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - HS làm việc - Cho HS làm bài. theo cặp. - GV dán 3 tờ giấy khổ to lên bảng. - GV nhận xét, chốt lại.
  3. b) Hướng dẫn HS làm BT 2. - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài + trình bày - HS làm việc kết quả. theo cặp. - Lớp nhận xét. - nnx c) Hướng dẫn HS làm BT 3. - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm việc. - 2 HS lên làm trên giấy. - GV dán 2 tờ giấy khổ to đã - Lớp dùng viết viết sẵn 4 câu văn. chì điền vào chỗ
  4. trống trong SGK. - GV nhận xét, chốt lại. d) Hướng dẫn HS làm BT 4. - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm việc + trình bày - HS làm bài cá kết quả. nhân. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà làm lại vở các BT đã làm ở lớp.
  5. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản