Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - HS biết vận dụng những hiểu biết đã có về từ trái nghĩa để làm đúng các bài tập thực hành tìm từ trái nghĩa, đặt câu với một số cặp từ trái nghĩa tìm được. II. Đồ dùng dạy học: - Từ điển học sinh. - Bút dạ, 3 tờ phiếu. III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN
TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- HS biết vận dụng những hiểu biết đã có về từ trái
nghĩa để làm đúng các bài tập thực hành tìm từ trái
nghĩa, đặt câu với một số cặp từ trái nghĩa tìm được.

II. Đồ dùng dạy học:

- Từ điển học sinh.

- Bút dạ, 3 tờ phiếu.

III. Các hoạt động dạy học:Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh

1. Kiểm tra:

- 3 HS lần lượt làm các BT 1, 2,
3 ở phần luyện tập về từ trái
nghĩa.
- GV nhận xét, cho điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’)

Hoạt động 2: Luyện tập (28’)

a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1.

- GV cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

Tìm các từ trái nghĩa nhau
trong 4 câu a, b, c, d.

- Cho HS làm bài, GV phát - HS làm việc cá
phiếu cho 3 HS. nhân.

- Cho HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét, chốt lại. (SGV)

b) Hướng dẫn HS làm bài tập 2.
( Cách tiến hành như BT 1)

Kết quả:

a) lớn b) già c) dưới d) sống

c) Hướng dẫn HS làm bài tập 3.

( Cách tiến hành như BT1)

Kết quả:

a) nhỏ b) lành c) khuya d)
sống

d) Hướng dẫn HS làm bài tập 4.

- GV cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

Tìm những từ trái nghĩa nhau
tả hình dáng, tả hành động, tả
trạng thái và tả phẩm chất.
- Cho HS làm việc, GV phát
phiếu cho các nhóm.

- Cho HS trình bày kết quả. - Đại diện nhóm
trình bày.

- GV nhận xét, chốt lại.(SGV)

e) Hướng dẫn HS làm bài tập 5.

- GV cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

Chọn một cặp từ trong các
cặp từ vừa tìm được và đặt câu
với cặp từ đó.

- Cho HS đặt câu. - Mỗi HS đặt 2 câu
với 2 từ trái nghĩa.

- Cho HS trình bày.

- GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò: (2’)

- GV nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà làm lại
vào vở các BT 4,5.Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản