Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Mở rộng vốn từ ngữ về môi trường và bảo vệ môi trường. - Luyện cách sử dụng một số từ ngữ trong chủ điểm trên. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ (hoặc 3 tờ phiếu) viết nội dung BT để HS làm bài. III. Các hoạt động dạy- học:

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

  1. Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Mở rộng vốn từ ngữ về môi trường và bảo vệ môi trường. - Luyện cách sử dụng một số từ ngữ trong chủ điểm trên. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ (hoặc 3 tờ phiếu) viết nội dung BT để HS làm bài. III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: (4') 2. Bài mới:
  2. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Làm bài tập. a) Hướng dẫn HS làm BT 1. (10’) - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài + trình bày kết - HS trao đổi quả. nhóm. - GV nhận xét, chốt lại. b) Hướng dẫn HS làm BT 2. (9’) - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài. GV đưa bảng - 1 HS lên làm trên phụ đã viết sẵn 4 dòng lên bảng. bảng phụ. - GV nhận xét, chốt lại.
  3. c) Hướng dẫn HS làm BT 3. (8’) - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài. - HS làm vào nháp - GV dán 3 tờ phiếu đã chuẩn bị - 3 HS lên bảng trước lên bảng. làm bài. - GV nhận xét, chốt lại. d) Hướng dẫn HS làm BT 4. (5’) - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Đặt câu với từ trong BT 3. - Cho HS làm bài + trình bày kết - HS đặt câu. quả. - GV nhận xét + khen những HS đặt câu hay.
  4. 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh các câu đã đặt ở lớp. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
  5. Trang hình ảnh không có nội dung Text
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản