Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Mở rộng vốn từ ngữ về môi trường và bảo vệ môi trường. - Luyện cách sử dụng một số từ ngữ trong chủ điểm trên. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ (hoặc 3 tờ phiếu) viết nội dung BT để HS làm bài. III. Các hoạt động dạy- học:

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ
RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Mở rộng vốn từ ngữ về môi trường và bảo vệ môi
trường.

- Luyện cách sử dụng một số từ ngữ trong chủ điểm
trên.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ (hoặc 3 tờ phiếu) viết nội dung BT để HS
làm bài.

III. Các hoạt động dạy- học:Hoạt động giáo viên Hoạt động học
sinh

1. Kiểm tra: (4')

2. Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1')

Hoạt động 2: Làm bài tập.

a) Hướng dẫn HS làm BT 1.
(10’)

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.

- Cho HS làm bài + trình bày kết - HS trao đổi
quả. nhóm.

- GV nhận xét, chốt lại.

b) Hướng dẫn HS làm BT 2. (9’)

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.

- Cho HS làm bài. GV đưa bảng - 1 HS lên làm trên
phụ đã viết sẵn 4 dòng lên bảng. bảng phụ.

- GV nhận xét, chốt lại.
c) Hướng dẫn HS làm BT 3. (8’)

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.

- Cho HS làm bài. - HS làm vào nháp

- GV dán 3 tờ phiếu đã chuẩn bị - 3 HS lên bảng
trước lên bảng. làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại.

d) Hướng dẫn HS làm BT 4. (5’)

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.

Đặt câu với từ trong BT 3.

- Cho HS làm bài + trình bày kết - HS đặt câu.
quả.

- GV nhận xét + khen những HS
đặt câu hay.
3. Củng cố, dặn dò: (2')

- GV nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh
các câu đã đặt ở lớp.

- Chuẩn bị bài tiếp.Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản