Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Hiểu được thế nào là hạnh phúc, là một gia đình hạnh phúc. Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về hạnh phúc. - Biết đặt câu với những từ chứa tiếng phúc. II. Đồ dùng dạy học: - Một vài tờ phiếu khổ to để HS làm BT. - Từ điển đồng nghĩa tiếng Việt, Sổ tay từ ngữ tiếng Việt tiểu học…

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ
RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Hiểu được thế nào là hạnh phúc, là một gia
đình hạnh phúc. Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ
về hạnh phúc.
- Biết đặt câu với những từ chứa tiếng phúc.
II. Đồ dùng dạy học:
- Một vài tờ phiếu khổ to để HS làm BT.
- Từ điển đồng nghĩa tiếng Việt, Sổ tay từ ngữ
tiếng Việt tiểu học…
III. Các hoạt động dạy- học:Hoạt động giáo viên Hoạt động học
sinh
1. Kiểm tra: (4')

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1')

Hoạt động 2: Làm bài tập.

a) Hướng dẫn HS làm BT 1.

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.

- Cho HS làm bài + trình bày kết - HS làm bài cá
quả. nhân.

- GV nhận xét, chốt lại.

b) Hướng dẫn HS làm BT 2.

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.
- Cho HS làm bài. - HS làm bài
theo nhóm

- GV phát phiếu cho các nhóm.

Đại diện
- Cho HS trình bày. -
nhóm lên dán
phiếu trên
bảng.

- Lớp nhận xét.

- GV nhận xét, chốt lại.

c) Hướng dẫn HS làm BT 3.

( Cách tiến hành như ở BT 2)

d) Hướng dẫn HS làm BT 4.

- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.
- Cho HS làm bài và trình bày kết - HS làm bài cá
quả. nhân.

- GV nhận xét, chốt lại.

3. Củng cố, dặn dò: (2')

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp.
Rút kinh nghiệm :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản