Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HÒA BÌNH

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ thuộc chủ điểm Cánh chim hòa bình. - Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu, viết đoạn văn nói về cảnh bình yên của một miền quê/thành phố. II. Đồ dùng dạy học: Từ điển học sinh, các bài thơ, bài hát… nói về cuộc sống hòa bình, khát vọng hòa bình.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HÒA BÌNH

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ
RỘNG VỐN TỪ: HÒA BÌNH
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ thuộc chủ điểm Cánh
chim hòa bình.

- Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu, viết đoạn văn
nói về cảnh bình yên của một miền quê/thành phố.

II. Đồ dùng dạy học:

Từ điển học sinh, các bài thơ, bài hát… nói về cuộc
sống hòa bình, khát vọng hòa bình.

III. Các hoạt động dạy học:Hoạt động của học
Hoạt động của giáo viên
sinh

1. Kiểm tra: (4’-5’)

- GV nhận xét - 3 HS làm lại BT ở
tiết trước

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: (1’)

b) Hướng dẫn HS làm BT:
(27’-28’)

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS
làm BT1

- GV cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

- Cho HS làm bài và trình bày - HS làm bài và
kết quả bài làm trình bày.

- GV nhận xét và chốt lại - Lớp nhận xét

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS
làm BT2

- GV cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

- Cho HS làm bài theo hình - HS làm bài theo
thức trao đổi nhóm và trình bày nhóm , đại diện
kết quả bài làm nhóm trình bày.

- GV nhận xét và chốt lại - Lớp nhận xét

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS
làm BT3

- GV cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

- Cho HS làm bài và trình bày - HS làm việc cá
kết quả bài làm nhân và đọc đoạn
văn của mình.

- GV nhận xét, khen những HS - Lớp nhận xét
viết hay

c) Củng cố, dặn dò: (2’)
- GV nhận xét tiết học, dặn HS
về viết lại đoạn văn và chuẩn bị
cho tiết sauRút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản