Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ- HỢP TÁC

Chia sẻ: phalinh9

I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ, nắm nghĩa các từ nói lên tình hữu nghị, sự hợp tác giữa người với người; giữa các quốc gia dân tộc. Bước đầu làm quen với các thành ngữ nói về tình hữu nghị, hợp tác. - Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu. II. Đồ dùng dạy học: - Từ điển học sinh. - Tranh, ảnh thể hiện tình hữu nghị, sự hợp tác giữa các quốc gia. - Bảng phụ hoặc phiếu khổ to. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động...

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ- HỢP TÁC

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ
RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ- HỢP TÁC
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ, nắm nghĩa các từ nói
lên tình hữu nghị, sự hợp tác giữa người với người;
giữa các quốc gia dân tộc. Bước đầu làm quen với
các thành ngữ nói về tình hữu nghị, hợp tác.

- Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu.

II. Đồ dùng dạy học:

- Từ điển học sinh.

- Tranh, ảnh thể hiện tình hữu nghị, sự hợp tác giữa
các quốc gia.

- Bảng phụ hoặc phiếu khổ to.

III. Các hoạt động dạy học:Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh
1. Kiểm tra: 2 HS

- GV nhận xét, cho điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1’)

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài
tập.(28-29’)

a) Hướng dẫn HS làm BT 1 (8’)

- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.

- HS làm bài vào giấy
- Cho HS làm bài.
nháp.

- Cho HS trình bày kết quả. - 2 HS

- GV nhận xét và chốt lại.

b) Hướng dẫn HS làm BT 2. (8’)
( Cách tiến hành như BT 1)

c) Hướng dẫn HS làm BT 3. (5’)

- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.

- Cho HS làm bài và trình bày kết - HS làm bài cá nhân.
quả.

- Lớp nhận xét.

- GV nhận xét và chốt lại.

d) Hướng dẫn HS làm BT 4.

- GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao
việc.

- Cho HS làm bài + trình bày kết - HS làm việc theo cặp.
quả.

- GV nhận xét và chốt lại.
3. Củng cố, dặn dò: (2’)

- GV nhận xét tiết học.

- GV tuyên dương những HS, nhóm
HS làm việc tốt.

- Yêu cầu HS về nhà học thuộc 3 câu
thành ngữ.

Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản