Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên. - Làm quen với các thành ngữ, tục ngữ, mượn các sự vật, hiện tượng thiên nhiên để nói về những vấn đề của đời sống xã hội. - Tiếp tục mở rộng, hệ thống hoá vốn từ, nắm nghĩa các từ ngữ miêu tả thiên nhiên.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ
RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên.
- Làm quen với các thành ngữ, tục ngữ, mượn
các sự vật, hiện tượng thiên nhiên để nói về
những vấn đề của đời sống xã hội.
- Tiếp tục mở rộng, hệ thống hoá vốn từ, nắm
nghĩa các từ ngữ miêu tả thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
- Từ điển học sinh hoặc vài trang phô tô từ điển
học sinh phục vụ bài học.
- Bảng phụ ghi sẵn BT 2.
- Một số tờ giấy khổ to để HS làm BT.

III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động giáo viên Hoạt động học
sinh

1. Kiểm tra: (4’)

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
(1')

Hoạt động 2: Làm bài tập. (28-
29’)

a) Hướng dẫn HS làm BT 1.
(5’)

- Cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

- HS dùng viết
- Cho HS làm bài.
đánh dấu
chì
vào dòng mình
chọn.

- Cho HS trình bày kết quả. - Đại diện cặp
nêu dòng mình
chọn.

- GV nhận xét, chốt lại.

b) Hướng dẫn HS làm BT 2.
(6’)

- Cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

- Cho HS làm bài, GV đưa
bảng phụ đã viết BT 2 lên.

- GV nhận xét, chốt lại.
c) Hướng dẫn HS làm BT 3.
(9’)

- Cho HS đọc yêu cầu đề và
giao việc.

Tìm từ ngữ miêu tả chiều
rộng, chiều dài, chiều cao,
chiều sâu.

Đặt câu với từ vừa tìm.

- Cho HS làm bài. - HS làm bài
theo nhóm.

- Cho HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét, chốt lại.

d) Hướng dẫn HS làm BT 4.
(8’)
( Cách tiến hành như ở các BT
trước)

3. Củng cố, dặn dò: (2’)

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp.Rút kinh nghiệm :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản