Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ : Truyền thống

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU: - Mở rộng hệ thống hóa, tích cực hóa vốn từ gắn với chủ điểm Nhớ nguồn. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, ca dao, dân ca Việt Nam (nếu có). - Vở BT Tiếng Việt 5, tập hai (nếu có). - Bút dạ + giấy khổ to.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ : Truyền thống

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ
RỘNG VỐN TỪ : Truyền thống

I. MỤC TIÊU:

- Mở rộng hệ thống hóa, tích cực hóa vốn từ gắn với
chủ điểm Nhớ nguồn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, ca dao,
dân ca Việt Nam (nếu có).

- Vở BT Tiếng Việt 5, tập hai (nếu có).

- Bút dạ + giấy khổ to.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Các Hoạt động của giáo Hoạt động của
viên học sinh
bước

- Kiểm tra 3 HS - HS đọc đoạn
Kiểm
văn có sử
tra bài - Nhận xét, cho điểm
biện
dung

pháp thay thế
4’
để liên kết

Bài mới - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe

1

Giới
thiệu
bài

1’

HĐ 1: Hướng dẫn HS
làm BT1: (14’ – 15’) - 1 HS đọc to,
- Cho HS đọc yêu cầu lớp đọc thầm
2
của BT1 - Lắng nghe
Làm BT
- GV giao việc - Làm bài
30’
- Cho HS làm bài. (GV - Lớp nhận xét
phát phiếu cho HS)

- Cho HS trình bày
- Nhận xét + chốt lại kết - 1 HS đọc to,
quả đúng lớp đọc thầm

HĐ 2: Hướng dẫn HS - Lắng nghe
làm BT2: - Làm bài theo
- Cho HS đọc toàn bộ nhóm vào
phiếu
BT2

- GV giao việc - Trình bày

- Cho HS làm bài: GV - Lớp nhận xét
phát phiếu và bút dạ
cho các nhóm làm bài

- Cho HS trình bày

- Nhận xét + chốt lại kết
quả đúng

- Nhận xét TIẾT học. - HS lắng nghe
3

- Yêu cầu mỗi HS về nhà - HS thực hiện
Củng
học thuộc ít nhất 10 câu
cố, dặn
tục ngữ, ca dao trong

BT1 + 2 đã làm
2’

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản