Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: TỪ TRÁI NGHĨA

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của từ trái nghĩa. - Biết tìm từ trái nghĩa trong câu và đặt câu với từ trái nghĩa. II.Đồ dùng dạy học: - Phô tô cô pi vài trang Từ điển tiếng Việt. - 3,4 tờ phiếu khổ to. III. Các hoạt động dạy học:

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: TỪ TRÁI NGHĨA

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: TỪ TRÁI
NGHĨA
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của từ trái
nghĩa.

- Biết tìm từ trái nghĩa trong câu và đặt câu với từ trái
nghĩa.

II.Đồ dùng dạy học:

- Phô tô cô pi vài trang Từ điển tiếng Việt.

- 3,4 tờ phiếu khổ to.

III. Các hoạt động dạy học:Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh

1. Kiểm tra bài cũ: (4’)

- Kiểm tra 3 HS - HS 1 làm lại BT1 ( điền
các từ xách, đeo, khiêng,
kẹp, vác vào chỗ trống
trong đoạn văn)

- GV nhận xét - 2 HS làm BT3: Đọc
đoạn văn miêu tả màu sắc
ở tiết tập làm văn trước.

2. Nhận xét: (12’)

Hoạt động 1: Hướng dẫn
làm BT1 (6’)

- Cho HS đọc yêu cầu của - 1 HS đọc to, cả lớp lắng
BT1 nghe.

- GV giao việc

+ Các em tìm nghĩa của
từ phi nghĩa và từ chính
nghĩa trong từ điển
- HS nhận việc
+ So sánh nghĩa của hai
từ
- Cho HS làm bài -HS làm bài cá nhân (
hoặc theo nhóm)

- Cho HS trình bày kết - Một số cá nhân trình bày
quả bài làm ( hoặc đại diện các nhóm
trình bày)

- GV nhận xét và chốt lại - Lớp nhận xét
kết quả đúng

Hoạt động 2: Hướng dẫn
HS làm BT2 (3’)

( Cách tiến hành như ở - HS tra từ điển để tìm
BT1) nghĩa
- GV nhận xét và chốt lại.

Hoạt động 3: Hướng dẫn
HS làm BT2 (3’)

( Cách tiến hành như ở
BT1)
- GV nhận xét và chốt lại.

3. Ghi nhớ: (3’)

- Cho HS đọc lại phần - 1 HS đọc to, cả lớp đọc
Ghi nhớ trong SGK thầm theo

- Cho HS tìm ví dụ. - 2 HS tìm ví dụ về từ trái
nghĩa và giải thích từ.

4. Luyện tập: (13’)

Hoạt động 1: Hướng dẫn
HS làm BT1

- Cho HS đọc yêu cầu của - 1 HS đọc to, lớp đọc
thầm theo
BT1

- GV giao việc: các em
tìm các cặp từ trái nghĩa
trong các câu a,b,c,d

- Cho HS làm bài - HS làm bài cá nhân,
dùng bút chì gạch chân từ
trái nghĩa có trong 4 câu

- Cho HS trình bày kết - Vài HS phát biểu ý kiến
quả về các cặp từ trái nghĩa

- GV nhận xét và chốt lại
các cặp từ trái nghĩa

Hoạt động 2: Hướng dẫn
HS làm BT2

- Cho HS đọc yêu cầu của - 1 HS đọc to, lớp đọc
thầm theo
BT1

- GV giao việc:

+ Các em đọc lại 4 câu
a,b,c,d

+ Các em tìm từ trái
nghĩa với từ hẹp để điền
vào chỗ trống trong câu a,
từ trái nghĩa với từ rách
để điền vào chỗ trống
trong câu b, từ trái nghĩa
với từ trên để điền vào
chỗ trống trong câu c, từ
trái nghĩa với từ xa và từ
mua để điền vào chỗ
trống trong câu d.

- Cho HS làm bài ( GV - 3 HS lên bảng làm trên
dán lên bảng lớp 3 tờ phiếu
phiếu đã chuẩn bị trước) - Các HS còn lại làm vào
giấy nháp

- Cho HS trình bày kết - 3 HS làm bài trên phiếu
quả trình bày.

- Lớp nhận xét

- GV nhận xét và chốt lại
Hoạt động 3: Hướng dẫn
HS làm BT3

( Cách tiến hành như ở
BT2)

- Làm việc theo nhóm

- GV chốt lại lời giải - Đại diện nhóm lên trình
đúng bày

Hoạt động 4: Hướng dẫn
HS làm BT4

- GV giao việc:

+ Các em chọn 1 cặp từ
trái nghĩa ở BT3

+ Đặt 2 câu ( mỗi câu
chứa một từ trong cặp từ
trái nghĩa vừa chọn)
- Mối HS chọn 1 cặp từ
- Cho HS làm bài
trái nghĩa và đặt câu

- Một số HS nói câu của
- Cho HS trình bày
mình đặt

- Lớp nhận xét

- GV nhận xét và khen
những HS đặt câu hay

5. Củng cố, dặn dò: (2’)

- GV nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà giải
nghĩa các từ ở BT 3.

- Dặn HS về nhà chuẩn bị
trước bài học ở tiết tới.Rút kinh nghiệm :
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản