Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập đọc : LÒNG DÂN (Tiếp theo)

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: 1/ Biết đọc đúng một văn bản kịch cụ thể. - Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm trong bài. - Giọng đọc thay đổi linh hoạt, hợp với tính cách từng nhân vật, hợp với tình huống căng thẳng, đầy kịch tính của vở kịch.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập đọc : LÒNG DÂN (Tiếp theo)

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập đọc : LÒNG DÂN
(Tiếp theo)

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

1/ Biết đọc đúng một văn bản kịch cụ thể.

- Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu cầu
khiến, câu cảm trong bài.

- Giọng đọc thay đổi linh hoạt, hợp với tính cách từng
nhân vật, hợp với tình huống căng thẳng, đầy kịch
tính của vở kịch.

- Biết cùng các bạn đọc phân vai, dựng lại toàn bộ vở
kịch.

2/ Hiểu nội dung, ý nghĩa của toàn bộ vở kịch: Trong
cuộc đấu trí với giặc, để cứu cán bộ, mẹ con d ì Năm
vừa kiên trung vừa mưu trí. Vở kịch nói lên tấm lòng
sắc son của người dân đối với cách mạng.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh minh họa trong SGK.
- Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch cần hướng dẫn học
sinh luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh

1. Ổn định:

2. Kiểm tra:

- Chia nhóm lên đọc phân vai - 6 HS lên đọc
đoạn 1. đoạn 1 theo hình

- Em hãy nêu nội dung phần 1 thức phân vai.
của vở kịch

- Nhận xét.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’)

Hoạt động 2: Luyện đọc

Mục tiêu: HS đọc đúng ngữ điệu
các câu kể, câu hỏi, câu cầu
khiến, câu cảm trong bài.

Cách tiến hành:

a) GV đọc diễn cảm 1 lượt. Chú - HS lắng nghe.
ý: giọng đọc phân vai.

b) Hướng dẫn HS đọc đoạn.

- GV chia đoạn: 3 đoạn. - HS dùng viết chì
đánh dấu đoạn
trong SGK.

- Cho HS đọc đoạn nối tiếp.

- Cho HS luyện đọc từ ngữ dễ - HS đọc theo sự
đọc sai: hiềm, miễn cưỡng, hướng dẫn của GV
ngượng ngập.

c) Hướng dẫn HS đọc cả bài. - HS đọc lại toàn

- Cho HS đọc chú giải, giải bộ vở kịch.
nghĩa. - 1 HS đọc chú
giải.

- 1 HS giải nghĩa
từ.

d) GV đọc toàn bộ vở kịch (1
lần)

(Giọng đọc: như đã hướng dẫn)

Hoạt động 3: Tìm hiểu bài.

Mục tiêu: HS trả lời đúng các
câu hỏi.

- 3 HS đọc 3 đoạn và trả lời 3 - Nhận xét.
câu hỏi.

- GV chốt lại

Hoạt động 4: Đọc diễn cảm.

Mục tiêu: HS đọc diễn cảm
đoạn văn.
a) GV hướng dẫn cách đọc: như
hướng dẫn.

b) Cho HS thi đọc.

- HS sắm vai đọc.
- GV chia 6 nhóm.

- Cho HS thi đọc hình thức phân
vai.

- Tuyên dương.

Hoạt động 5: Củng cố, dặn
dò.(5’)

- Các nhóm về xây dựng vở
kịch.

- Chuẩn bị tiết sau.Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản