Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập đọc: LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê - ĐÊ

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU: 1. Đọc lưu loát toàn bài với giọng rõ ràng, rành mạch, trang trọng thể hiện tính nghiêm túc của văn bản. 2. Hiểu ý nghĩa của bài: Người Ê-đê từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập đọc: LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê - ĐÊ

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập đọc: LUẬT TỤC
XƯA CỦA NGƯỜI Ê - ĐÊ

I. MỤC TIÊU:

1. Đọc lưu loát toàn bài với giọng rõ ràng, rành mạch,
trang trọng thể hiện tính nghiêm túc của văn bản.

2. Hiểu ý nghĩa của bài: Người Ê-đê từ xưa đã có luật
tục quy định xử phạt nghiêm minh, công bằng để
bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng. Từ luật
tục của người Ê-đê, học sinh hiểu: xã hội nào cũng
có luật pháp và mọi người phải sống, làm việc theo
pháp luật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

- Bút dạ + giấy khổ to.

- Bảng phụ viết tên 5 luật ở nước ta.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Các Hoạt động của giáo Hoạt động của
viên học sinh
bước

- Kiểm tra 2 HS - HS đọc thuộc
Kiểm
lòng + trả lời
tra bài - Nhận xét, cho điểm
câu hỏi


4’

Bài mới - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe

1 Giới
thiệu
bài

HĐ 1: GV đọc toàn - Lắng nghe
2
bài một lượt
Luyện
HĐ 2: Cho HS đọc - HS đánh dấu
đọc
đoạn nối tiếp trong SGK
12’ – 13’
- Chia 3 đoạn - HS đọc đoạn
- Cho HS đọc đoạn - Đọc các từ
- Luyện đọc các từ ngữ ngữ khó
khó - HS đọc trong
nhóm
HĐ 3: Cho HS đọc
trong nhóm

HĐ 4: Hướng dẫn HS - HS đọc cả bài
đọc cả bài
- Cho HS đọc cả bài

Đoạn 1+2: Cho HS - 1 HS đọc to,
đọc lớp đọc thầm

+ Người xưa đặt ra - HS trả lời
3
luật tục để làm gì? - 1 HS đọc to,
Tìm
Đoạn 3: Cho HS đọc lớp đọc thầm
hiểu bài
+ Kể những việc mà - HS trả lời
10’ – 11’
người Ê-đê xem là có
tội?
- Lắng nghe
- GV chốt lại ý
- HS trả lời
+ Tìm những chi TIẾT
trong bài cho thấy đồng -
bào Ê-đê quy định xử - HS trả lời
phạt rất công bằng?

+ Hãy kể tên một số
- Lớp nhận xét
luật của nước ta hiện
nay mà em biết?

- Nhận xét + đưa bảng
phụ ghi 5 luật của nước
ta

- Cho HS đọc bài. - HS đọc nối
tiếp
- Đưa bảng phụ đã chép
sẵn và hướng dẫn HS - Đọc theo
4
luyện đọc hướng dẫn
Luyện
GV
- Cho HS thi đọc
đọc lại

- Nhận xét + khen những
5’ – 6’
HS đọc hay - HS thi đọc

- Lớp nhận xét
- Nhận xét TIẾT học - HS lắng nghe
5

- Dặn HS về đọc trước - HS thực hiện
Củng
bài TIẾT sau
cố, dặn


RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản