Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập đọc: TRÍ DŨNG SONG TOÀN

Chia sẻ: phalinh10

MỤC TIÊU: 1. Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn – giọng đọc lúc rắn rỏi, hào hứng; lúc trầm lắng, tiếc thương. Biết đọc phân biệt lời các nhân vật: Giang Văn Minh, vua Minh, đại thần nhà Minh, vua Lê Thần Tông. Hiểu các ý nghĩa bài học: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đ sứ nước ngoài.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập đọc: TRÍ DŨNG SONG TOÀN

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập đọc: TRÍ DŨNG
SONG TOÀNI. MỤC TIÊU:

1. Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn – giọng đọc lúc rắn
rỏi, hào hứng; lúc trầm lắng, tiếc thương. Biết đọc
phân biệt lời các nhân vật: Giang Văn Minh, vua
Minh, đại thần nhà Minh, vua Lê Thần Tông.

Hiểu các ý nghĩa bài học: Ca ngợi sứ thần Giang
Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền
lợi và danh dự của đất nước khi đ sứ nước ngoài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Các Hoạt động của giáo Hoạt động của
viên học sinh
bước
- Kiểm tra 2 HS - HS đọc + trả
Kiểm
lời câu hỏi
tra bài - Nhận xét + cho điểm


4’

Bài mới - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe

1

Giới
thiệu
bài

1’

Hoạt động 1: GV - 2 HS đọc nối
tiếp
hoặc 2 HS đọc
2

- Đưa tranh vẽ lên giới - Nhìn tranh +
Luyện
thiệu lắng nghe
đọc

Hoạt động 2: Cho HS
11’ – 12’
đọc đoạn nối tiếp - HS dùng bút
- GV chia 4 đoạn chì đánh dấu

- Cho HS đọc nối tiếp - HS đọc nối
tiếp
- Luyện đọc những từ
ngữ dễ đọc sai - HS luyện đọc
từ ngữ khó
Hoạt động 3: Cho HS
- HS đọc theo
đọc trong nhóm
nhóm 5
- Cho HS đọc cả bài

Hoạt động 4: Đọc - 1  2 HS đọc
cả bài
diễn cảm bài văn
- Đọc chú
giải+giải
nghĩa từ

Đoạn 1 + 2: Cho HS - 1 HS đọc to,
3
lớp đọc thầm
đọc to + đọc thầm
Tìm
+ Ông Giang Văn - HS trả lời
hiểu bài
Minh làm cách nào để
10’ – 11’
vua nhà Minh bãi bỏ lệ
“góp giỗ Liễu Thăng”? - 1 HS đọc to,
lớp đọc thầm
Đoạn 3 + 4: Cho HS
- HS trả lời
đọc to + đọc thầm

+ Nhắc lại nội dung
cuộc đối đáp giữa ông
Giang Văn Minh và đại
thần nhà Minh?

+ Vì sao vua nhà Minh
sai người ám hại ông
Giang Văn Minh?

+ Vì sao có thể nói ông
Giang Văn Minh là
người trí dũng song
toàn?

- Cho 1 nhóm đọc phân - 5 HS đọc
4
vai phân vai
Đọc
- Đưa bảng phụ ghi sẵn - HS đọc theo
diễn
và hướng dẫn đọc hướng dẫn
cảm

- Cho HS thi đọc - 3 HS thi đọc
5’ – 6’
phân vai
- GV nhận xét + khen
nhóm đọc đúng, hay - Lớp nhận xét

- Nhận xét TIẾT học - HS lắng nghe
5

- Dặn HS về kể chuyện - HS thực hiện
Củng
này cho người thân
cố, dặn


3’RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản