Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nắm được cách thuyết trình, tranh luận về một vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi HS qua việc đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng cụ thể có sức thuyết phục. - Bước đầu biết trình bày, diễn đạt bằng lời nói rõ ràng, rành mạch, thái độ bình tĩnh, tự tin, tôn trọng người khác khi tranh luận.

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN

 

  1. Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nắm được cách thuyết trình, tranh luận về một vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi HS qua việc đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng cụ thể có sức thuyết phục. - Bước đầu biết trình bày, diễn đạt bằng lời nói rõ ràng, rành mạch, thái độ bình tĩnh, tự tin, tôn trọng người khác khi tranh luận. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ. - 4, 5 tờ phiếu khổ to phô tô. III. Các hoạt động dạy- học:
  2. Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: (4') 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Luyện tập. (28- 29’) a) Hướng dẫn HS làm BT 1. (10’) - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Từng nhóm - Cho HS làm bài theo nhóm. trao đổi, thảo
  3. luận. - Cho HS trình bày. - GV nhận xét, chốt lại. b) Hướng dẫn HS làm BT 2. (9’) - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS thảo luận theo nhóm. - Các nhóm phân vai, thảo luận. - Cho HS trình bày. - GV nhận xét, khẳng định những nhóm dùng lí kẽ và dẫn chứng thuyết phục.
  4. c) Hướng dẫn HS làm BT 3. (10’) - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài. - HS làm bài theo nhóm. - Cho HS trình bày kết quả. Đại diện - nhóm lên trình bày. - GV nhận xét, chốt lại. 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Khen những HS, những nhóm làm bài tốt.
  5. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................
  6. Trang hình ảnh không có nội dung Text
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản